کتابخانه مدیریت و کنترل پروژه

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره کتابخانه

این کتابخانه مربوط به مبحث مدیریت و کنترل پروژه می‌باشد و شما می‌توانید اطلاعات بسیار زیادی (عمومی-تخصصی) از این صفحه به دست آورید.

کتابها

نام کتاب توضیحات
کنترل پروژه شیر محمدی کتابی ساده و در ین حال بسیار مفید برای آنایی با مفاهیم کنترل پروژه
کتاب مدیریت پروژه های اجرایی یکی از برترین کتاب ها در زمینه مدیریت پروژه های اجرایی که به بررسی اصول اساسی مدیریت پروژه برای کارفرامایان، مهندسان مشاور، معلمان و پیمانکاران می پردازد.
کتاب اصول مدیریت پروژه شرح کامل تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص
کتاب شاخص های BCWS و BCWP در مدیریت پروژه شرح کامل روش های مقایسه بین هزینه و زمان برنامه ریزی و اجرا شده
کتاب مدیریت پروژه (راهنمای استاندارد PMBOK) این کتاب در رابطه با نحوه مدیریت پروژه بر اساس PMBOK یا همان استاندارد ملی امریکا ANSI/PMI 99-001-2000 می باشد.
کتاب مبانی مدیریت پروژه و مهندسی سیستم نگاهی به مباحت مدیریت پروژه از دیدگاه سیستمی
کتابچه خلاصه اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه مفاهیم نوین مدیریت پروژه پیمان و قرار داد، ریسک و کیفیت در پروژه ها،استاندارد ها و مدیریت عمومی پروژه های ساخت، فناوری اطلاعات و ...
گرفتن مدرک PMP راهمای جامع و کامل گرفتن مدرک PMP
بلوغ مدیریت پروژه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﺧﺮﻳﻦ  ﻣﺪل ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﻠﻮغ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺮح در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
پرونده:Keb Exploring Oracle Primavera P6.pdf کتاب آموزشی پریماورا به زبان انگلیسی
پرونده:CPM Scheduling for Construction.pdf کتاب انگلیسی CPM Scheduling for Construction ( Best practices & guidelines)
پرونده:Project management made easy.rar کتاب انگلیسی Project management made easy
پرونده:طرح های اقتصادی.pdf کتاب الکترونیکی ارزیابی اقتصادی پروژه ها ( دکتر اسکویی نژاد)

مقالات

عنوان مقاله
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعيپرونده:20120506110508-5017-28.pdf
یک مدل ریاضی برای هماهنگی زنجیره تامین سبز با

محصولات قابل تعویضپرونده:1-s2.0-S0959652617300677-main.pdf

مورد مطالعه طرح های توسعه ی میادین منطقه پارس جنوبیپرونده:Ekteshaf-v1394n127p32-fa.pdf
بررسی روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه و تاثیر کاربرد آنها درتکمیل به موقع طرح توسعه شهری
اولویت بندی و انتخاب سبد های پروژه های ساخت در شرکتهای پيمانکاری با رویکرد مدیریت پورتفوليوی پروژه
انتخاب سبد پروژه مبتنی بر تکنیک VIKOR فازی-مطالعه موردی
استفاده همزمان از مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در کنترل هزینه و زمان پروژه
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي PRINCE وPMBOK
فرایند کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه
سیستم مدیریت سبد پروژه(این مقاله نوشته جلال الدین زارع اشکذری کارشناس ارشد مدیریت صنعتی در زمینه سیستم مدیریت سبد پروژه اطلاعات جامع و کاملی در اختیار خواننده آن قرار میدهد)
مدیریت ارزش در پروژه(این مقاله شامل توضیحات جامع در زمینه مدیریت ارزش در پروژه ها نوشته Catherine P. Killen و Miia Martinsuo است. ( زبان اصلی بدون ترجمه)
پرونده:Pmbank PMBOK، PRINCE II، ICT,.pdf (بررسی میزان آشنایی و به کارگیری اصول، مفاهیم و حوزه های دانشی مدیریت پروژه در پروژه های فاوایی سازمان)
پرونده:Pmbank Designing and explaining.pdf (مقاله ای درخصوص طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک)
پرونده:Project value .pdf (ارائه ی الگویی برای مدیریت پروژه ارزش محور در طرح های عمرانی)
پرونده:Elearnica.ir 636891039298201499.pdf(مدیریت پروژه)
پرونده:Project management methodologies.pdf(متود ها و روش های نوین مدیریت و کنترل پروژه)
پرونده:Project risk management.pdf(روش های ارزیابی ریسک در مدیریت پروژه)
پرونده:Elearnica.ir 636891039878631856.pdf(فاکتور های موفقیت پروژه)
پرونده:کنترل پروژه-بحث بلوغ مدیریت پروژه.pdf
مطالب
ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﺗﺂﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ

ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي

محاسبه پایان تخمینی
محاسبه شاخص عملکرد زمانی و انحراف زمانی
راهنمای تحلیل زمان کسب شده مقدمه
مرجع فرآیندهای PMBOK
مقاله مدیریت و کنترل پروژه
راهنمای تحلیل زمان کسب شده تاریخچه
کاربردها راهنمای تحلیل زمان کسب شده
محاسبه زمان کسب شده
دقت پیش بینی
پرونده:Comparing-PMBOK Vs ISO 21500- Final Ver.pdf (مقایسه ی دو استاندارد ISO21500 و PMBOK)

سایت ها

عنوان سایت آدرس
سایتی برای پرسش و پاسخ سوالات برنامه ریزی
https://stackoverflow.com/
سایتی برای پیدا کردن مقالات https://www.scopus.com/
سایت انجمن لجستیک ایران http://www.ilscs.ir/
سایت رسمی انجمن مدیریت پروژه ایران www.ipma.ir
انجمن مدیریت پروژه آمریکا

(برای آموزش نحوه ثبت نام در این سایت اینجا را کلیک کنید.)

www.pmi.org
نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین برای شرکت‌ها taskulu.com/fa
سایت اطلاعیه های مدیریت پروژه https://www.projectmanagement.com/
سایت شرکت سیویل تونل http://civiltunnel.com/
شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران http://www.pcdiran.com
شرکت ایریتک http://www.iritec.com
شرکت ساختمانی وزان http://vazanco.com/
شرکت انرژی گستر سینا http://www.sedcompany.ir
سایت نادر خرمی راد; نویسنده، سخنران، مشاور و مدرس مدیریت پروژه http://www.khorramirad.com/

فیلم ها

موضوع فیلم فایل فیلم توضیحاتی پیرامون فیلم
Operations Management Analysis and Improvement Methods
موضوع جلسه اول آموزش نرم افزار msproject2010: در ارتباط با طراحی تقویم های کاری پروژه

(مدرس: مهندس مصطفی لطفی)

پرونده:جلسه 1.rar
موضوع جلسه دوم: ساختار شکست کار، مشخص کردن durationهای و پیش نیازی فعالیت ها، fixed cost پرونده:جلسه 2.rar
موضوع جلسه سوم: تعریف منابع و استفاده از تقویم های کاری مناسب برای منابع مشخص شده(تقویم منابع) پرونده:جلسه 3.rar
موضوع جلسه چهارم:آموزش کددهی ساختار شکست کار، resource cost، تخصیص منابع پرونده:جلسه 4.rar
موضوع جلسه پنجم: ادامه ی تخصیص منابع، تسطیح منابع پرونده:جلسه 5.rar
موضوع جلسه ششم: بودجه بندی پروژه،تعریف بودجه پرونده:جلسه 6.rar
موضوع جلسه هفتم: وزن دهی به هر فعالیت پرونده:جلسه 7.rar
موضوع جلسه هشتم: طراحی گزارش ها پرونده:جلسه 8.rar
موضوع جلسه نهم: فاز اجرای پروژه، استخراج اطلاعات، وارد کردن اطلاعات واقعی پرونده:جلسه 9.rar
موضوع جلسه دهم: وارد کردن اطلاعات واقعی پروژه، به هنگام سازی پروژه پرونده:جلسه 10.rar
موضوع جلسه یازدهم: توضیحات تکمیلی( محاسبات earn value) پرونده:جلسه 11 نرم افزار msp.rar
موضوع جلسه دوازدهم: بررسی تاثیر اقدامات انجام شده بر روی بودجه و پروژه پرونده:جلسه 12.rar
موضوع جلسه سیزدهم: به روزرسانی پروژه و نکات مربوطه پرونده:جلسه 13 .rar
موضوع جلسه چهاردهم: به روز رسانی پروژه با در نظر گرفتن اقدامات مشخصی در تمرین گفته شده پرونده:جلسه 14.rar پر

پروژه ها

عنوان پروژه فایل پروژه
پروژه ساختمانی شهرک الهیه پرونده:پروژه ساختمان شهرک الهیه.7z این فایل کنترل پروژه یک پروژه ساختمانی است لذا این فایل از نوع rar بوده وبرای باز کردن آن نیاز به نرم افزار MSP می باشد
توضیحات پروژه ی فوق پرونده:توضیحات کلی راجع به پروژه.pdf
راه اندازی رستوران فست فود پرونده:'پروژه ی راه اندازی فست فود بولتزانو.rar این فایل شامل msp و ورد توضیحات کامل یک پروژه ی راه اندازی فست فودی است

تصاویر

سایر

در مبحث مدیریت و کنترل پروژه ها از نرم افزار های بسیاری استفاده می‌شودکه معروف ترین آنها نرم افزار MSP و نرم افزار Primavera هستند که کاربرد های بسیاری دارند. شما می‌توانید این نرم افزار ها و آموزش آنها را از لینک های زیر دانلود کنید.

نرم افزار MSP-2016  : لینک دانلود

آموزش MSP : لینک دانلود

نمونه ای از پروژه ساده ای که با نرم افزار MSP طراحی و به اجرا در آمده است را نیز می‌توانید از این لینک دانلود کنید.a

نرم افزار Primavera6  : بخش اول - بخش دوم - بخش سوم- بخش چهارم

آموزش Primavera6: فیلم آموزشی - کتاب آموزشی

فایل آموزشی اصول به کارگیری فرایندهای تضمین کیفیت در کارگاه های ساختمانی : پرونده:Pmbank.quality assurance.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

88 شرکت برتر پیمانکاری کشور بر حسب امتیاز

گواهی های بین المللی مدیریت پروژه

مرجع فیلدهای Microsoft Project

چگونه مدیر پروژه شویم؟

گردآورندگان

هادی اردشیری

زهرا قلعه

پرستو بیگ محمدی