تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ مهر ۱۳۹۸ ‏۲۰:۴۱
   

‏۲۵ مهر ۱۳۹۸

     ‏۰۶:۱۵  کارآموزی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱۴). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    ‏۰۶:۰۱  برنامه ریزی شبکه تامین انرژی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵۲۶). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== سیلابس و محتوای مصوب درس == == منابع، مجلات، سایت‌ها و نرم‌افزارها == * <big>ک...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    ‏۰۵:۵۲  مباحث ویژه‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۲۷). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== سیلابس و محتوای مصوب درس == == منابع، مجلات، سایت‌ها و نرم‌افزارها == * <big>ک...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    ‏۰۴:۴۸  شیمی عمومی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۱۸). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== سیلابس و محتوای مصوب درس == == منابع، مجلات، سایت‌ها و نرم‌افزارها == * <big>ک...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۴:۴۰  کارگاه اتومکانیک‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    ‏۰۳:۱۲  کارگاه تخصصی مهندسی صنایع‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۲۶۳). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «==سیلابس و محتوای مصوب درس== وسط|بی‌قاب|291x291پیکسل ==منابع، مجلات...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۱:۵۹  تست-پیج‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۲۳). . [Mostafa saqafi‏ (۵×)]
      ‏۰۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۸). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱۳). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۴ مهر ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۲۷  تست-پیج‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۶۶۹). . [10.0.2.15‏؛ Mostafa saqafi‏ (۵×)]
      ‏۲۳:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲۳۶). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۹:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۱۰۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۹:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۹۷). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۸:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۸:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (+۶۴). . 10.0.2.15 (بحث پیرامون این صفحه) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۶:۲۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۳۰۳). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو    ‏۲۳:۲۳  تست-پیج-2‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۹۲۴). . [Mostafa saqafi‏ (۲×)]
      ‏۲۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۵۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
نو     ‏۲۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۲۶۹). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style="text-align: center; padding: 1em; border: 1px solid #003882; border-radius: 5px;"> {| style="margin: 0.9em auto; text-align: ce...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)

‏۲۳ مهر ۱۳۹۸

     ‏۱۹:۳۳  پروژه پایانی‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (-۶۴). . [Mostafa saqafi‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۱۹:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۲۶). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)