معرفی کنفرانسها وسمینارهای معروف مهندسی صنایع در کشور

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

مقدمه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تولید و ترویج علوم نیازمند درگاهی است که به واسطه آن فرهیختگان، دانشمندان و صاحبنظران در آن به تبادل اطلاعات و ارائه جدیدترین دستاوردهاي خود بپردازند .

یکی از این درگاهها، همایشها و کنگره هاي علمی ملی و بین المللی است که زمینهساز ارائه مقالات، سخنرانیها و به اشتراك گذاري علوم روز دنیا می باشد .

در سراسر کشور عزیزمان سالیانه همایشهاي بسیاري با هدف گردهم آوردن اساتید، نخبگان و دانشجویان مهندسی صنایع به صورت استانی، ملی و بین المللی برگزار میگردد تا ابزاري براي ارتقاء سطح علمی کشور شود . در این فصل سعی بر آن شده است همایشهایی که به صورت سالیانه برگزار میگردد معرفی شود تا با کسب آگاهی در زمینه محورهاي آنها، امکان شرکت در این گردهماییها براي شما فراهم گردد .

لازم به ذکر است که تاریخ ذکر شده، زمان تقریبی برگزاري این گردهماییها میباشد . همچنین شما براي کسب اطلاعات دقیقتر و به روزتر میتوانید به پایگاههاي اطلاع رسانی www. bahamayesh.com و www.allconferences.ir فرمایید مراجعه .

کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image054.png

مجری همایش : انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری دانشگاههای ایران

تاریخ برگزاری : بهمن ماه هر سال

محورهای ھمایش :

آموزش و تعلیم مهندسی، آنالیز تصمیم و روش هاي تصمیم گیري ، اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه، برنامه ریزي حمل و نقل، تجارت و کسب و کار الکترونیکی ، تحقیق در عملیات ، خلاقیت، کارآفرینی و نظام هاي نوآوري ، داده کاوي ، روشها و سیستم هاي نوین تولید (تولید ناب، تولید چابک)، سیستم هاي اطلاعاتی ، سیستم هاي برنامه ریزي ، سیستم هاي هوشمند ، طراحی سیستم هاي تولیدي و خدماتی و مکان یابی ، لجستیک و مدیریت زنجیره تامین ، لجستیک و مدیریت زنجیره تامین در صنعت نفت ، مدلسازي و شبیه سازي سیستم ها ، مدیریت، برنامه ریزي و زمان بندي تولید ، مدیریت پروژه ، مدیریت دانش و تکنولوژي ، مدیریت ریسک، امنیت و ایمنی، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک ، مدیریت و کنترل کیفیت ، مدیریت و مهندسی سیستم هاي مراقبت پزشکی ، مدیریت و نوآوري خدمات ، مهندسی تعمیرات و قابلیت اطمینان، مهندسی فاکتورهاي انسانی و مطالعه کار ، مهندسی مالی ، مهندسی معماري سازمان ، آسیب شناسی و چالش هاي پیش روي صنعت ایران ، مباحث مرتبط در مهندسی صنایع و سایر رشته ها .

همایش ملی مهندسی صنایع و سیستمها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image055.png

مجری همایش : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ برگزاری : اردیبهشت ماه ھر سال

محورھای همایش :

برنامهریزي و بهینه سازي سیستمهاي انرژي، مهندسی مالی و بورس ، تفکر ناب در صنعت و خدمات، زنجیره تامین و لجستیک ، پویاییهاي سیستم و مهندسی سیستم، کارآفرینی و توسعه کسبوکار و بهرهوري ، برنامهریزي و مدیریتپروژه ، مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان، جانمایی و جایابی تسهیلات، فناوري اطلاعات و برنامه ریزي منابع انسانی ERP، کاربرد منطقفازي و تصمیمگیري چندمعیاره، مدلسازي و شبیهسازي سیستمها ، هوش مصنوعی، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک و استراتژي اقیانوس آبی

کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image056.png

مجری همایش : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تاریخ برگزاری : اردیبهشت ماه هر سال

محورهای همایش :

الگوریتمهاي ابتکاري، برنامهریزي عددصحیح، بهینهسازي استوار، بهینهسازي ترکیباتی، بهینهسازي تصادفی، بهینهسازي خطی، بهینهسازي روي مخروطها، بهینهسازي شبکه، بهینهسازي غیرخطی، بهینهسازي فازي، بهینهسازي مهندسی، تحلیل پوششی دادهها، تصمیمگیري چندمعیاره، شبیهسازي و نظریه صف، مدلسازي ریاضی در تحقیقدرعملیات، نرم افزارهاي تحقیق در عملیات، نظریه بازيها، کنترل بهینه

همایش بین المللی مهندسی کیفیت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image057.png

مجری همایش : مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وري پارسیان

تاریخ برگزاری : آذر ماه هر سال

محورهای همایش :

کنترل فرآیند آماري ، طراحی آزمایشها ، نمونهگیري پذیرش، کیفیت کاوي ، قابلیت اطمینان، شبیهسازي و مدلسازي، ششسیگما و روشهاي نوین حل مسئله، تولید و خدمات وب ، اندازهشناسی و کالیبراسیون ، روشهاي اندازهگیري و بازرسی محصول و فرایند، کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، کیفیت در مدیریت انرژي، مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی،کیفیت در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی، کیفیت در صنعت ساختمان، کیفیت در بهداشت و درمان، کیفیت در صنایع بانکداري و بیمه، کیفیت در زنجیره تامین و حمل و نقل ، کیفیت در خدمات عمومی و دولتی

كنفرانس نگهداري و تعمیرات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image058.png

مجری همایش : انجمن نگهداري و تعمیرات ایران

تاریخ برگزاری : خرداد ماه هر سال

محورهای همایش :

تجارب اثر بخش در نگهداري و تعمیرات ، چالشهاي نت، مدیریت راهبردي و اجرایی، راهبرد نت مبتنی بر ریشهیابی عیوب، راهبرد اقتصادي مراقبت وضعیت، تشخیص و پیشبینی عیوب ماشینآلات، شاخصهاي کلیدي عملکرد و سنجش نت ، نت مبتنی بر قابلیت اطمینان، مدیریت زنجیره تامین و نت، توسعه منابع انسانی در نت، سیستمهاي هوشمند در نت، نگهداري و تعمیرات بهرهور فراگیر، دیدگاهها و فنون نوین در نت، مدیریت داراییهاي فیزیکی، سیستمهاي نت مجازي، سیستمهاي بی نیاز از تعمیر، هزینه چرخه عمر

کنفرانس سیستمهای فازی ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image059.png

مجری همایش : دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ برگزاری : تیر ماه هر سال

محورهای ھمایش :

کنترل، رباتیک، سیستمهاي هوشمند، بهینه سازي، تحقیق در عملیات، شبیهسازي صنایع، آنالیزعددي، توپولوژي، آنالیز جبر، منطق، ترکیبات، مدیریت، اقتصاد، آمار و احتمال، نظریه تقسیم، علوم کامپیوتر، سیستم هاي اطلاعات، رمزنگاري، سایر زمینه هاي مرتبط

همایش مدیریت کیفیت فراگیر TQM[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image060.png

مجری همایش : ----------------

تاریخ برگزاری : تیر ماه هر سال

محورهای همایش :

اجراي اقتصادي مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها، ابزارهاي 14 گانه مدیریت کیفیت، جایزه کیفیت دمینگ، موتور محرك انقلاب در کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر و تحول استراتژیک، مدیریت کیفیت فراگیر با رویکرد رضایت مشتري با کامترین هزینه، بهبود مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، بهره وري در سازمانها به کمک مدیریت کیفیت فراگیر، نظام مشارکت و افزایش روحیه کارکنان در مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت کیفیت و لزوم تغییرات فرهنگی، تأثیر فناوري اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کیفیت از دیدگاه استانداردهاي جهانی (9001 ISO ،( مدیریت کیفیت فراگیر و تولید ناب، نقش نگهداري و تعمیرات مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت کیفیت فراگیر و خود کنترلی، گسترش عملکرد کیفیت (QFD(در مدیریت کیفیت، تجزیه و تحلیل خرابیها و آثار آن در فرآیند و طراحی ( DFMEA – PFMEA – FMEA ،( نقش آموزش در کیفیت، نظام هاي نوین ، کیفیت ( ... و 6 SIGMA –EFQM )

کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image061.png

مجری همایش : موسسه پژوهشی آریانا

تاریخ برگزاری : آذر ماه هر سال

محورهای همایش :

جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفهاي در طراحی و برگزاري کنفرانس، تعامل با انجمنهاي بینالمللی مدیریت پروژه و دعوت از صاحبنظران برجسته بینالمللی با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خودباوري علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهاي روز سازمانهاي پروژه محور، طراحی محتواي علمی و کاربردي براي مخاطبان ایرانی، رعایت بیطرفی و حفظ اصالت علمی

کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تامین[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image062.png

مجری همایش : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی - انجمن لجستیک ایران

تاریخ برگزاری : تیر ماه هر سال

محورهای همایش :

مدیریت ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان و ارزیابی عملکرد، طراحی شبکه، برونسپاري و هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین، برنامهریزي تولید، مدیریت موجودي و زمانبندي در زنجیرهتأمین، لجستیک معکوس، بستهبندي، توزیع و حمل و نقل، فناوري اطلاعات و آنالیز دادهها در زنجیره تأمین، حوادث غیرمترقبه و اختلالات در زنجیره تأمین، طراحی شبکه در زنجیره تأمین، برونسپاري و مدیریت تأمینکنندگان، هماهنگی و یکپارچگی در زنجیره تأمین، فناوري اطلاعات و ارتباطات (IT (در زنجیره تأمین، مدیریت موجودي و تهیه و تأمین مواد، اختلالات و حوادث غیرمترقبه در زنجیره تأمین، لجستیک معکوس، مدیریت ارتباطات مشتریان، ارزیابی عملکرد و اندازهگیري عملکرد در زنجیره تأمین، برنامهریزي تولید و زمانبندي در زنجیره تأمین،بستهبندي، توزیع و حمل و نقل مواد، لجستیک در بخش سلامت و درمان

کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image063.png

مجری همایش : دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

تاریخ برگزاری : مهر ماه هر سال

محورهای همایش :

مدیریت استراتژيک در شرایط ويژه، مدیریت استراتژيک در شرایط بحران و رکود، تصمیم‌گیری و برنامه ریزی استراتژيک در شرایط عدم قطعیت،  تصمیم‌گیری و برنامه ریزی استراتژيک با اطلاعات محدود (عدم وجود اطلاعات کامل)،  تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژيک در شرایط تعدد و تضاد ذینفعان ذی‌نفوذ، مدیریت استراتژيک، مدیران ارشد و سرمایه های انسانی، توسعه ارتباطات استراتژی با کارکنان و سایر ذینفعان با محوریت رهبران، فنون تضمین محوریت و جلب مشارکت و حمایت مدیریت ارشد، نیروی انسانی و بدنه سازمان از بی تفاوتی و تعارض به مشارکت و تفاهم، تکنیک‌ها و تجارب استراتژيک، تجارب مرتبط با تصریح و تدوین استراتژی‌های نانوشته به صورت یک سند استراتژيک مدون، تكنيك‌ها و تجارب انتخاب و تعامل با مشاوران مدیریت استراتژيك،  تجارب موفق و ناموفق جاری سازی استراتژی ها،  تجارب و تکنیک‌های سرعت بخشی به فرآیند برنامه‌ریزی استراتژيک، تجارب و تکنیک‌های بودجه‌بندی و تخصیص استراتژيک منابع،  تجارب و تکنیک‌های تدوین اقدامات ضربتی پاسخگو به اضطرارهای جاری(Quick win )، چگونگی انتخاب مناسب‌ترین مدل برنامه‌ریزی استراتژيک از بین مدل‌های برنامه ریزی استراتژيک ( موقعیت‌یابی، اقیانوس آبی، پورتفولیو ( سبد پروژه‌ها ، مبتنی بر منابع و ... )

همایش ملی مدیریت پروژه‌های ساخت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image064.png

مجری همایش : دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ برگزاری : مهر ماه هر سال

محورهای همایش :

آشنايي با مهارت‌ها، دانش ابزار و تكنيك‌هاي نوين در مديريت پروژه‌هاي ساخت،  تعامل، هم‌انديشي و بهره‌گيري مديران و كارشناسان حوزه مديريت پروژه‌هاي ساخت.،  آشنايي و استفاده از خدمات شركت‌هاي مشاوره در زمينه مديريت پروژه‌هاي ساخت،  به روزآوري اطلاعات تخصصي و حرفه اي سازمان‌هاي پروژه محور،  شركت در كارگاه‌هاي ويژه و تخصصي مرتبط با مديريت پروژه . 

کنفرانس بین المللی مدیریت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image065.png

مجری همایش : دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ برگزاری : دی ماه هر سال

محورهای همایش :

فراهم‌کردن زمینه‏ای برای تعامل و آرایه نتایج تحقیقات دانش‌پژوهان رشته مدیریت به منظور گسترش و تعمیق فعالیت‌های تحقیقاتی و بومی‌کردن دانش مدیریت، فراهم کردن زمینه‏ای برای تعامل مدیران و پژوهشگران به منظور ارتقای کاربرد دانش مدیریت در سطح بنگاه‏های اقتصادی و مفهوم‎‌سازی تجارب مدیریتی، فراهم‌کردن زمینه‏ای برای تعامل سیاست‌گذاران، مدیران و پژوهشگران به منظور ارتقای کاربرد دانش مدیریت در سطح کلان و تقویت فرایند بازخورد از آثار و چالش‏های موجود و سیاست‌های کلان در سطح بنگاه و سازمان‏های عمومی . 

کنفرانس ملی مدیریت هزینه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image066.png

مجری همایش : مرکز همایش رسا

تاریخ برگزاری : آذر ماه هر سال

محورهای همایش :

مدیریت هزینه و هدف‌مند‌سازی یارانه، مدیریت هزینه در سازمانهای دولتی، مدیریت هزینه در سازمان‌های خدماتی، مدیرت هزینه و ارتباط با نظام‌های مدیریتی نوین،  مدیریت هزینه محصول،  مدیریت هزینه فرایند، مدیریت هزینه منابع،  تکنیک‌های مدیریت هزینه

کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و نوآوری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image067.png

مجری همایش : موسسه تحقیقاتی نورباران اندیشه

تاریخ برگزاری : بهمن ماه هر سال

محورهای همایش :

مباني اشاعه كارآفريني و كسب‌و‌كارهاي نوپا، توسعه كارآفريني در سازمان‌ها، زيرساخت‌هاي توسعه كارآفريني، نقش آموزش در توسعه كارآفريني، اخلاق محوري و كارآفريني، خلاقيت، نوآوري وكارآفريني در مديريت، خلاقيت، نوآوري وكارآفريني در برنامه‌ريزي، خلاقيت،نوآوري و كار آفريني در تربيت نيروي انساني متخصص، محوريت خلاقيت،نوآوري و كارآفريني درسياست گذاري، آشنايي با الگوهاي نوين كارآفريني، نقش نرم افزارهاي آموزشي درخلاقيت، نوآوري وكارآفريني، نقش نهادهاي تخصصي در بخش كارآفريني، خلاقيت،نوآوري وكارآفريني در نخبگان، نقش سازمان‌هاي غير دولتي در كارآفريني، تحقيق و توسعه و كارآفريني،، فضاي آموزشي و خلاقيت ونوآوري، شناسايي عوامل بازدارنده وعدم موفقيت در برنامه‌هاي خلاقيت، نوآوري‌وكارآفريني، بسترسازي دولتي، جهت ايجاد خلاقيت، نوآوري وكارآفريني در سازمان ها، بررسي تجربيات حاصل از اقدامات انجام شده جهت ايجاد خلاقيت، نوآوري و كارآفريني در ايران و جهان، نقش رسانه در ايجاد فرهنگ خلاقيت، نوآوري وكارآفريني، مديريت و رهبري كارآفرين، تبليغات و كارآفريني، خلاقيت و نوآوري پرورشي، مهندسي خلاقيت و نوآوري، محورهاي مديريتي، مديريت استراتژيك، مديريت بحران، مديريت ريسك

کنفرانس بین‌المللی مدیریت‌تأمین،خرید و تدارکات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Image068.png

مجری همایش : گروه آموزشی تحقیقاتی تعالی سازان

تاریخ برگزاری : تیر ماه هر سال

محورهای همایش :

خريد و تداركات داخلي، خريد و تداركات خارجي، تامين و تداركات پروژه‌ها، لجستيك‌ و زنجيره‌تامين، مديريت بازرگاني، نظام نوين تداركات و تامين چالش هاي خريد و تداركات در شرايط بحران، مديريت تامين و تداركات پروژه ها، تجارت غلات و كالاهاي اساسي، استراتژي‌هاي نظام تهيه و تامين در شرايط رقابت و بحران، ايده‌ها و پديده‌هاي نوين در زنجيره ارزش، مشكلات، موانع و محدوديت هاي نظام تامين، فنون و مهارت هاي مذاكرات بازرگاني مذاكره خريد محصولات صنعتي، شرايط اينكوترمز و نقش آن در خريد و تداركات، مديريت زمان و خريد به هنگام، مديريت يكپارچه زنجيره ارزش،مديريت انبارداري و كنترل مواد در پروژه ها، تامين و تداركات در پروژه‌هاي EPC، مديريت نظام تامين در پروژه‌هاي زير بنايي، چالشها و جايگاه نظام حمل و نقل در امور تامين و تداركات، زير ساخت هاي نظام تهيه و تامين، امور بانكي و نظام تامين، مناقصه ها و شرايط آنها، فرايند تصميم گيري خريد و رفتار خريداران، نقش مديريت ارتباطي در تامين پايدار، نظام تامين و توسعه پايدار، آسيب شناسي خريد در ايران، مديران خريد و تداركات و مديريت اطلاعات، خريد، تداركات و سفارشات الكترونيكي، مديريت ريسك در خريد

_____________________________________________________________________

بر گرفته از کتاب : دانشنامه مهندسی صنایع تالیف سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی