دانشکده های مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در ایران: تفاوت بین نسخه‌ها

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
جز
سطر ۲۷: سطر ۲۷:
 
|[http://ut.ac.ir/fa ut.ac.ir]
 
|[http://ut.ac.ir/fa ut.ac.ir]
 
|[http://ffeng.ut.ac.ir/ ffeng.ut.ac.ir]
 
|[http://ffeng.ut.ac.ir/ ffeng.ut.ac.ir]
|[[دانشکده فنی فومن وابسته به دانشگاه تهران]]   
+
|[[دانشکده فنی فومن وابسته به دانشگاه تهران|دانشکده فنیiohid فومن وابسته به دانشگاه تهران]]   
 
|-
 
|-
 
|خوارزمی
 
|خوارزمی

نسخۀ ‏۲۸ بهمن ۱۳۹۷، ساعت ۱۸:۴۰

نام دانشگاه وبگاه رسمی دانشگاه وبگاه رسمی دانشکده صفحه دانشکده در گنجینه
علم و صنعت ایران iust.ac.ir ie.iust.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
صنعتی شریف sharif.ir ie.sharif.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف
امیرکبیر aut.ac.ir industrial.aut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
خواجه نصیر طوسی kntu.ac.ir industrial.aut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر طوسی
تهران ut.ac.ir indeng.ut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
تهران- فنی فومن ut.ac.ir ffeng.ut.ac.ir دانشکده فنیiohid فومن وابسته به دانشگاه تهران
خوارزمی khu.ac.ir eng.khu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
صنعتی اصفهان iut.ac.ir indust.iut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
الزهرا (س) alzahra.ac.ir engineering.alzahra.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا (س)
فردوسی مشهد um.ac.ir inde.um.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
قم http://www.qom.ac.ir http://ie.qom.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه قم
صنعتی قم qut.ac.ir qut.ac.ir/fa/eng/industry_group گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی قم
صنعتی بابل ( نوشیروانی بابل ) nit.ac.ir mie.nit.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل
سمنان semnan.ac.ir ie.semnan.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه سمنان
شاهد http://shahed.ac.ir http://shahed.ac.ir/SitePages/sanaye گروه مهندسی صنایع  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد
گیلان https://www.guilan.ac.ir/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
بجنورد ub.ac.ir eng.ub.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد
بوعلی سینا همدان basu.ac.ir ie.eng.basu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا همدان
رازی کرمانشاه razi.ac.ir eng.razi.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه رازی کرمانشاه
شهید باهنر کرمان uk.ac.ir industry.fa.uk.ac.ir/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان
صنعتی بیرجند http://birjandut.ac.ir/ دانشکده کامپیوتر و صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند
تبریز tabrizu.ac.ir گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صنعتی ارومیه uut.ac.ir uut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه
خلیج فارس بوشهر pgu.ac.ir eng.pgu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تفرش tafreshu.ac.ir http://industrial.tafreshu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش
دامغان du.ac.ir engineering.du.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه دامغان
ولایت-ایرانشهر velayat.ac.ir velayat.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ولایت ایرانشهر
هرمزگان hormozgan.ac.ir hormozgan.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان
یزد yazd.ac.ir yazd.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
اراک www.araku.ac.ir ind.araku.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اراک
دانشگاه اردکان ardakan.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اردکان
کردستان uok.ac.ir uok.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا bzte.ac.ir bzte.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا
علم و فناوری مازندران www.mazust.ac.ir https://fic.mazust.ac.ir/ دانشکده مهندسی صنایع و شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران
دانشگاه کوثر بجنورد ub.ac.ir eng.ub.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه کوثر بجنورد
فنی مهندسی قوچان qiet.ac.ir qiet.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فنی مهندسی قوچان
پیام نور مرکز تهران pnu.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مرکز تهران
علم و فرهنگ تهران usc.ac.ir ie.eng.usc.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
آزاد اسلامی واحد الکترونیکی oldsite.iauec.ac.ir oldsite.iauec.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مرکزی srbiau.ac.ir engineering.srbiau.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مرکزی
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب azad.ac.ir http://fie.azad.ac.ir/fa دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آزاد اسلامی نجف آباد iaun.ac.ir eng.iaun.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ازاد اسلامی واحد تهران شمال http://iau-tnb.ac.ir/fa دانشکده فنی و مهندسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانشگاه قم [http://qom.ac.ir] [http://ie.qom.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه قم
دانشگاه شیخ بهایی http://www.shbu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع کروه مهندسی صنایع دانشگاه شیخ بهایی
دانشگاه خاتم http://khatam.ac.ir/ گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم

گردآورندگان

وحید ناصری

منابع

دانشنامه مهندسی صنایع (سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی)