گرایش تجارت الکترونیک

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
32-2.jpg

معرفی گرایش تجارت الکترونیک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

با توجه به حجم روزافزون اطلاعات و نقش انکارناپذیر آن در کیفیت مدیریت و اداره امور و همچنین نقش ابزاری فناوری کامپیوتر در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات از طرفی و نقش امکانات اینترنت در نشر و انتقال سریع آن، دوره مهندسی فناوری اطلاعات شکل گرفت. این رشته با گرایش تجارت الکترونیکی و با هدف تربیت متخصصانی با قابلیت تدوین استراتژی و طراحی و مدیریت سیستم های تجارت الکترونیکی ایجاد شده و در جهت رفع موانع برای استفاده از پتانسیل موجود در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی تعریف شده است.

دوره مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی - پژوهشی درزمینه های مختلف از جمله مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، تجارت الکترونیکی، سیستم های چندرسانه ای ، امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری را در بر می گیرد. محور اصلی فعالیت های علمی ، به تناسب موضوع، تحقیق نظری ، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب و هموار ساختن راه وصول به اهداف تحقیق است. از جمله اهداف این دوره می توان به موارد زیر اشاره نمود:

· احاطه بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی فناوری اطلاعات

· آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

·  دستیابی به جدیدترین مبانی علمی ، تحقیقی و فناوری در زمینه کسب و کار و تجارت الکترونیکی

· دستیابی به جدیدترین فنارویها به منظور بومی کردن آنها

·  نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی

· کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

·  تسلط بر تعلیم ، تحقیق ، برنامه ریزی و اجراء ، هدایت ، نظارت و ارزیابی ، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات عملی جامعه در یکی از زمینه‏های مهندسی فناوری اطلاعات

دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود با استفاده از دانش حاصله در این دوره مشاغل جدیدی را در زمینه های طراحی و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و تجزیه و تحلیل منابع اطلاعاتی ایجاد نموده و حتی به ارائه مشاوره در زمینه سیستمهای اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی برای سایر سازمانهای دولتی و خصوصی بپردازند.

برنامه درسی گرایش تجارت الکترونیک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف نام درس واحد
1 دروس اصلی و تخصصی 24
3 سمینار و پایان نامه 8
جمع 32

دروس جبرانی:

ردیف نام درس واحد
1 روشهای کمی در مهندسی صنایع 3
2 مدلسازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی 3
3 نظریه مجموعه های فازی 3
4 مبانی مهندسی فناوری اطلاعات 3
5 مهندسی توسعه نرم افزار 3
6 طراحی و مدیریت پایگاه داده ها 3
7 تحلیل و مدلسازی سیستم ها 3
8 سیستم های خبره و تصمیم یار 3

دروس اصلی و تخصصی:

ردیف نام د رس واحد
1 مفاهیم و مدلهای تجارت و بازاریابی الکترونیکی 3
2 مدیریت زنجیره تامین و عرضه الکترونیکی 3
3 طراحی و ارزیابی سیستم های کسب و کار الکترونیکی 3
4 استراتژی ها و برنامه های جامع کسب و کار الکترونیکی 3
5 امنیت تجارت الکترونیکی 3
6 انبارهای داده و داده کاوی 3
7 فناوریها و ابزارهای توسعه یکپارچه تجارت الکترونیکی 3
8 بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در تجارت الکترونیکی 3
9 مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی 3
10 عاملهای هوشمند در تجارت الکترونیکی 3
11 تجارت الکترونیکی سیار 3
12 مدیریت دانش 3
13 سیستم های بانکی و پرداخت الکترونیکی 3
14 مباحث منتخب 3

سمینار و پایان نامه:

ردیف نام درس واحد
1 سمینار 2
2 پایان نامه 6

منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

http://ie.iust.ac.ir