کتابخانه های دروس کارشناسی ارشد

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

کتابخانه مفاهیم و مدلهای تجارت و بازاریابی الکترونیکی

کتابخانه مدیریت زنجیره تامین و عرضه الکترونیکی

کتابخانه طراحی و ارزیابی سیستم های کسب و کار

کتابخانه استراتژی ها و برنامه های جامع کسب و کار

کتابخانه امنیت تجارت الکترونیکی

کتابخانه انبارهای داده و داده کاوی

کتابخانه فناوریها و ابزارهای توسعه یکپارچه

کتابخانه بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

کتابخانه مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی

کتابخانه عاملهای هوشمند در تجارت الکترونیکی

کتابخانه تجارت الکترونیکی سیار

کتابخانه مدیریت دانش

کتابخانه سیستم های بانکی و پرداخت الکترونیکی

کتابخانه مدلسازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

کتابخانه نظریه مجموعه های فازی

کتابخانه مبانی مهندسی فناوری اطلاعات

کتابخانه مهندسی توسعه نرم افزار

کتابخانه طراحی و مدیریت پایگاه داده ها

کتابخانه تحلیل و مدلسازی سیستم ها

کتابخانه سیستم های خبره و تصمیم یار

کتابخانه مدیریت تغییر

کتابخانه سیاستگذاری علم و فناوری

کتابخانه اقتصاد علم و فناوری

کتابخانه مدیریت فناوریهای نو ظهور

کتابخانه جامعه و سناریوهای جهانی

کتابخانه اخلاق و فرهنگ

کتابخانه توسعه پایدار

کتابخانه مدیریت علم خلاقیت و فناوری

کتابخانه تجزیه و تحلیل سیاستهای پژوهش و فناوری

کتابخانه استفاده از نظریه سیستمها در مطالعات آینده

کتابخانه کارگاه آینده نگاری

کتابخانه مدیریت استراتژیک علم و فناوری

کتابخانه انتقال فناوری

کتابخانه برنامه ریزی استراتژیک

کتابخانه ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

کتابخانه روشهای عددی ارزیابی برنامه ریزی

کتابخانه مبانی و روشهای مدلسازی

کتابخانه روشهای پیش بینی

کتابخانه مطالعات علم و فناوری

کتابخانه مدیریت داده کاوی

کتابخانه مبانی و روشهای مدلسازی

کتابخانه استراتژی توليد و خدمات

کتابخانه مديريت تحقيق و توسعه

کتابخانه‌ آينده ‌پژوهي

کتابخانه اقتصاد دانش‌بنيان

کتابخانه سياست‌گذاری علم و فناوری

کتابخانه توسعه پايدار

کتابخانه فناوری و جامعه

کتابخانه مدیریت نوآوری

کتابخانه توسعه محصولات

کتابخانه بازارهای مالی با درآمد ثابت

کتابخانه فرایندهای تصادفی پیشرفته

کتابخانه بازارهای مالی اسلامی

کتابخانه اقتصاد سنجی

کتابخانه مدیریت سرمایه گذاری

کتابخانه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

کتابخانه سریهای زمانی مالی

کتابخانه طراحی و پیاده سازی سیستمهای پشتیبانی

کتابخانه سیستمهای خبره در تصمیم گیری مالی

کتابخانه بهینه سازی تصادفی

کتابخانه مهندسی مالی

کتابخانه مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری

کتابخانه فرایندهای تصادفی

کتابخانه مدیریت و تحلیل ریسک مالی

کتابخانه تصمیم‌گیری و روش‌های کمی

کتابخانه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست

کتابخانه مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه‌ها

کتابخانه مدیریت مناقشات و دعاوی قرار‌دادهای نفت و گاز

کتابخانه ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های بالادستی

کتابخانه ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های پایین‌دستی

کتابخانه مدیریت تامین تدارکات و پرو‌ژه‌های نفت و گاز

کتابخانه مدیریت انتقال و توسعه فناوری‌های نفت و گاز

کتابخانه مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها

کتابخانه روش‌شناسی و استاندار‌های مدیریت پروژه

کتابخانه مدیریت منابع انسانی و رفتار

کتابخانه اصول و نظریه‌های سازمان و مدیریت

کتابخانه سیستمهای توزیع

کتابخانه لجستیک بین الملل

کتابخانه شبیه سازی سیستمهای لجستیکی

کتابخانه مدیریت و برنامه ریزی تقاضا

کتابخانه بسته بندی

کتابخانه طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین

کتابخانه مدیریت تدارکات

کتابخانه زنجیره تامین الکترونیکی

کتابخانه زنجیره تامین تحلیلی

کتابخانه مدلهای زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل

کتابخانه طراحی انبار و عملیات آن

کتابخانه مدیریت مواد و موجودیها

کتابخانه انبارداری و جابجایی مواد

کتابخانه مباحث خاص در زمینه انبارداری

کتابخانه طراحی سیستمهای صنعتی

کتابخانه اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

کتابخانه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی

کتابخانه فناوری اطلاعات

کتابخانه قیمت‌ گذاری و مدیریت درآمد

کتابخانه مبانی تجارت الکترونیکی

کتابخانه تحلیل داده های مهندسی

کتابخانه مدیریت عملیات خدماتی

کتابخانه شبیه‌ سازی کامپیوتری

کتابخانه مهندسی سیستم

کتابخانه برنامه‌ریزی زنجیره عرضه

کتابخانه پیش‌بینی و سری‌های زمانی

کتابخانه برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه

کتابخانه مدیریت کیفیت جامع

کتابخانه مدیریت نوآوری و فناوری

کتابخانه مدیریت منابع انسانی

کتابخانه بازاریابی

کتابخانه برنامه ریزی تولید پیشرفته

کتابخانه شبیه سازی کامپیوتر

کتابخانه فرایند های احتمالی

کتابخانه مدیریت زمان

کتابخانه برنامه ریزی پویا

کتابخانه سیستم های پویا (1)

کتابخانه سیستم های صف

کتابخانه بهینه سازی مدل های غیرخطی

کتابخانه برنامه ریزی ریاضی

کتابخانه اقتصاد سنجی

کتابخانه اقتصاد کلان پیشرفته

کتابخانه اقتصاد خرد پیشرفته

کتابخانه شبیه سازی کامپیوتر

کتابخانه سیستم های پویا

کتابخانه مدل هاي احتمالي در سلامت

کتابخانه سيستم هاي اطلاعات سلامت

کتابخانه تصميم گيري

کتابخانه واكافت شبكه هاي اجتماعي

کتابخانه شبكه و مكان گسسته

کتابخانه مباحث پيشرفته در مهندسي

کتابخانه تحقیق در عملیات در سلامت

کتابخانه بهبود فرايند و كيفيت در سلامت

کتابخانه فناوري اطلاعات در سلامت

کتابخانه استانداردها، معيارهاي ارزيابي

کتابخانه فرایندهای احتمالی

کتابخانه برنامه ریزی پیشرفته

کتابخانه برنامه ریزی پویا

کتابخانه مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

کتابخانه تحلیل سیستم ها

کتابخانه مباحث ویژه در مهندسی صنایع

کتابخانه طراحی سیستمهای صنعتی

کتابخانه روشهای آماری

--------------------------------

کتابخانه‌ی مدیریت استراتژیک کارآفرینی

کتابخانه‌ی مدیریت پروژه‌های فنآوری اطلاعات