کتابخانه تخصصی هندبوک های مهندسی صنایع

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

در این کتابخانه هدف به اشتراک گزاری کتاب های مرجع و هندبوک های مهندسی صنایع است، تا دانشجویان و افراد علاقه مند بتوانند از این مراجع به راحتی و کاملا قابل دسترس استفاده نمایند و مراجع جامع تر در مهندسی صنایع را در این کتابخانه به اشتراک بگذارند.

هندبوک مهندسی صنایع مینارد[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Maynard
Maynard's Industrial Engineering Handbook

این کتاب که شامل 17 بخش با موضوعات بروز مهندسی صنایع است که در ادامه فهرست آن قرار داده می شود. مزیت این کتاب نسبت به سایر کتاب ها وجود تعداد زیادی مطالعه موردی در هر بخش است که دید بازتری در آن موضوع را به خواننده می دهد و داشتن تصاویر ، جداول جذابیت این کتاب را دو چندان می کند.

شماره بخش عنوان بخش (لاتین) عنوان بخش (فارسی) عنوان زیر بخش فایل
اول Industrial Engineering

Past, Present and Future

گذشته، حال و آینده مهندسی صنایع
فهرست این بخش
این کتاب که شامل 17 بخش با موضوعات بروز مهندسی صنایع است که در ادامه فهرست آن قرار داده می شود. مزیت این کتاب نسبت به سایر کتاب ها وجود تعداد زیادی مطالعه موردی در هر بخش است که دید بازتری در آن موضوع را به خواننده می دهد و داشتن تصاویر ، جداول جذابیت این کتاب را دو چندان می کند.
پرونده:Section 1.pdf
دوم Productivity, Performance, and Ethics بهره وری، کارایی و اخلاق
فهرست این بخش
این کتاب که شامل 17 بخش با موضوعات بروز مهندسی صنایع است که در ادامه فهرست آن قرار داده می شود. مزیت این کتاب نسبت به سایر کتاب ها وجود تعداد زیادی مطالعه موردی در هر بخش است که دید بازتری در آن موضوع را به خواننده می دهد و داشتن تصاویر ، جداول جذابیت این کتاب را دو چندان می کند.
پرونده:Section 2.pdf
سوم Engineering Economics اقتصاد مهندسی
فهرست این بخش
این کتاب که شامل 17 بخش با موضوعات بروز مهندسی صنایع است که در ادامه فهرست آن قرار داده می شود. مزیت این کتاب نسبت به سایر کتاب ها وجود تعداد زیادی مطالعه موردی در هر بخش است که دید بازتری در آن موضوع را به خواننده می دهد و داشتن تصاویر ، جداول جذابیت این کتاب را دو چندان می کند.
پرونده:Section 3.pdf
چهارم Work Analysis and Design تجزیه تحلیل شغل و طراحی پرونده:Section 4.pdf
پنجم Work Measurement and Time Standards اندازه گیری کار و زمان استاندارد پرونده:Section 5.pdf
ششم Ergonomics and Safety ارگونومی و ایمنی پرونده:Section 6.pdf
هفتم Compensation Management and Labor Relations مدیریت جبران خدمات و روابط نیرو کار پرونده:Section 7.pdf
هشتم Facilities Planning برنامه ریزی تاسیسات پرونده:Section 8.pdf
نهم Forecasting, Planning, and Scheduling پیش بینی، برنامه ریزی و زمان بندی پرونده:Section 9.pdf
دهم Logistics and Distribution تدارکات و توزیع (لجستیک) پرونده:Section 10.pdf
یازدهم Statistics and Operations Research and Optimization آمار و تحقیق در عملیات و بهینه سازی پرونده:Section 11.pdf
دوازدهم Information and Communication Management مدیریت اطلاعات و ارتباطات پرونده:Section 12.pdf
سیزدهم Product Design and Quality Management طراحی محصول و مدیریت کیفیت پرونده:Section-13.pdf
چهاردهم Manufacturing Technologies تکنولوژی تولید پرونده:Section 14.pdf
پانزدهم Government and Service Industry Applications کاربرد های مهندسی صنایع در صنایع دولتی و خدماتی پرونده:Section 15.pdf
شانزدهم Maintenance Management مدیریت نگهداری و تعمیرات پرونده:Section 16.pdf
هفدهم Tools, Techniques, and Systems ابزار ها، تکنیک های مورد استفاده در مهندسی صنایع پرونده:Section 17.pdf