کتابخانه تخصصی هندبوک های مهندسی صنایع

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

در این کتابخانه هدف به اشتراک گزاری کتاب های مرجع و هندبوک های مهندسی صنایع است، تا دانشجویان و افراد علاقه مند بتوانند از این مراجع به راحتی و کاملا قابل دسترس استفاده نمایند و مراجع جامع تر در مهندسی صنایع را در این کتابخانه به اشتراک بگذارند.

هندبوک مهندسی صنایع مینارد[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Maynard
Maynard's Industrial Engineering Handbook

این کتاب که شامل 17 بخش با موضوعات بروز مهندسی صنایع است که در ادامه فهرست آن قرار داده می شود. مزیت این کتاب نسبت به سایر کتاب ها وجود تعداد زیادی مطالعه موردی در هر بخش است که دید بازتری در آن موضوع را به خواننده می دهد و داشتن تصاویر ، جداول جذابیت این کتاب را دو چندان می کند.

شماره بخش عنوان بخش (لاتین) عنوان بخش (فارسی) عنوان زیر بخش فایل
اول Industrial Engineering

Past, Present and Future

گذشته، حال و آینده مهندسی صنایع
فهرست این بخش
فصل 1 : هدف و سیر تکاملی مهندسی صنایع

            فصل 2 : نقش و حرفه مهندس صنایع در سازمان های مدرن

            فصل 3 : برنامه های آموزشی برای مهندس صنایع

            فصل 4 : مهندس صنایع به عنوان مدیر

            فصل 5 : اصول مهندسی صنایع

            فصل 6 : آینده مهندسی صنایع – چشم انداز

            فصل 7 : تکنولوژی های آینده برای مهندس صنایع

            فصل 8 : جهت آینده مهندسی صنایع

            فصل 9 : نقش مهندس صنایع و سیستم در تحولات یک سازمان بزرگ

پرونده:Section 1.pdf
دوم Productivity, Performance, and Ethics بهره وری، کارایی و اخلاق
فهرست این بخش
فصل 1 : مفهوم و اهمیت بهروری

            قصل 2 : بهبود بهروری از طریق بازمهندسی فرآیند های کسب و کار

            فصل 3 : مدیریت بهروری فراگیر

            فصل 4 : مدیریت کارایی – نقش کلیدی سرپرست و رهبر تیم

            فصل 5 : مدیریت تغییر از طریق تیم ها

            فصل 6 : درگیری، توانمندسازی و انگیزه

            فصل 7 : اخلاق مهندسی - برای مهندسین صنایع

            فصل 8 : مطالعه موردی - بهبود از طریق مشارکت کارکنان

            فصل 9 : مطالعه موردی – کاهش هزینه های نیروی کار با استفاده از تکنیک های مهندسی صنایع

            فصل 10 : مطالعه موردی – کار گروهی به عنوان مشارکت در موفقیت همگانی

            فصل 11 : مطالعه موردی – چرخش شرکت با استفاده از تکنیک های مهندسی صنایع

            فصل 12 : مطالعه موردی - بهبود پاسخ به تقاضای مشتری

            فصل 13 : مطالعه موردی – تبدیل شدن یک شرکت در اروپا مرکزی با استفاده از روش های مهندسی صنایع

پرونده:Section 2.pdf
سوم Engineering Economics اقتصاد مهندسی
فهرست این بخش
فصل 1 : اصول اقتصاد مهندسی و فرآیند تخصیص سرمایه

            فصل 2 : بودجه بندی و برنامه ریزی برای سود

            فصل 3 : حسابداری صنعتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

            فصل 4 : برآورد هزینه محصول

            فصل 5 : تجزیه و تحلیل هزینه چرخه عمر

            فصل 6 : مطالعه موردی – پیاده سازی برنامه هزینه یابی بر مبنای فعالیت در قطعه سازی بین المللی خودرو

پرونده:Section 3.pdf
چهارم Work Analysis and Design تجزیه تحلیل شغل و طراحی
فهرست این بخش
فصل 1 : مهندسی سیستم ها و روش ها و طراحی محل کار

فصل 2 : بهبود مستمر ( کایزن )

فصل 3 : طراحی شغل و جریان فرآیند برای کارکنان پشتیبانی

فصل 4 : کاهش زمان راه اندازی

فصل 5 : مطالعه موردی – دستیابی به زمان راه اندازی سریع ماشین

پرونده:Section 4.pdf
پنجم Work Measurement and Time Standards اندازه گیری کار و زمان استاندارد
فهرست این بخش
فصل 1 : اندازه گیری کار

فصل 2 : هدف و توجیه استاندارد های مهندسی شده نیرو کار

فصل 3 : مفهوم و توسعه داده استاندارد

فصل 4 : ایجاد استاندارد های مهندسی شده نیرو کار

فصل 5 : فوقالعاده ها

فصل 6 : استاندارد نیرو کار کامپیوتری

فصل 7 : ایجاد و نگهداری استاندارد مهندسی شده نیرو کار 

فصل 8 : اندازه گیری کار در فرآیند های خودکار

فصل 9 : مطالعه موردی – تنظیم استاندارد خودکار برای ریخته گری و پرداخت قالب

فصل 10 : مطالعه موردی – استاندارد برای کار های با سیکل طولانی در صنایع هوافضا

فصل 11 : مطالعه موردی – کارکنان یک اتاق مطبوعاتی روزنامه

پرونده:Section 5.pdf
ششم Ergonomics and Safety ارگونومی و ایمنی
فهرست این بخش
فصل 1 : منابع اطلاعات ارگونومی

فصل 2 : طراحی، اجرا و توجیه یک برنامه ارگونومی

فصل 3 : طراحی ارگونومیک محصول برای مصرف کننده

فصل 4 : تولید ارگونومی

فصل 5 : ارگونومی در محیط دفتر

فصل 6 : رابطه بین طراحی سیستم تولید و تماس مکانیکی فردی

فصل 7 : طراحی سیستم انسان ماشین و پردازش اطلاعات

فصل 8 : پروفیل بیومکانیک کار های دستی تکرار شونده

فصل 9 : استاندارد محیطی بین المللی بر پایه ISO1400

فصل 10 : مدیریت و مهندسی ایمنی شغلی

فصل 11 : ابزار ارزیابی ارگونومی برای تجزیه تحلیل شغل

فصل 12 : مطالعه های موردی – جلوگیری از اختلال استخوانی عضلانی شغلی

پرونده:Section 6.pdf
هفتم Compensation Management and Labor Relations مدیریت جبران خدمات و روابط نیرو کار
فهرست این بخش
فصل 1 : جبران خدمات بر اساس عملکرد

فصل 2 : ارزیابی شغل

فصل 3 : طراحی پرداخت سازمان ناب

فصل 4 : طرح های انگیزشی بازمهندسی تولید

فصل 5 : ارائه یک مورد در داوری

فصل 6 : اجرا سیستم جبران خدمات

فصل 7 : مطالعه موردی – ارتباطات مدرن : نقش مهندسین صنایع و اتحادیه ها

پرونده:Section 7.pdf
هشتم Facilities Planning برنامه ریزی تاسیسات
فهرست این بخش
فصل 1 : رویکرد کمی به فرآیند انتخاب سایت

فصل 2 : طراحی و طرح بندی تاسیسات

فصل 3 : رویکرد مشارکتی طراحی محل کار به کمک کامپیوتر

فصل 4 : برنامه ریزی یک سلول تولیدی

فصل 5 : مطالعه موردی – نقل مکان و استوار سازی عملیات کارخانه

فصل 6 : مطالعه موردی – تغییر سیستم تولید خطی به سلولی

پرونده:Section 8.pdf
نهم Forecasting, Planning, and Scheduling پیش بینی، برنامه ریزی و زمان بندی
فهرست این بخش
فصل 1 : تولید چابک : اصول طراحی سیستم فوق سازگار

            فصل 2 : برنامه ریزی و کنترل موجودی سیستم های تولیدی

            فصل 3 : پشتیبانی استراتژی های جریان تولید ناب

            فصل 4 : برنامه ریزی بهنگام و کانبان

            فصل 5 : برنامه ریزی و کنترل عملیات های سرویسی

            فصل 6 : تکنولوژی جریان تقاضا (DFT)

            فصل 7 : مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین

            فصل 8 : زمانبندی تولید

            فصل 9 : مطالعه موردی – سیستم تولید اثربخش در صنایع خودرویی

پرونده:Section 9.pdf
دهم Logistics and Distribution تدارکات و توزیع (لجستیک)
فهرست این بخش
فصل 1 : پشتیبانی مهندسی صنایع در مدیریت مواد

            فصل 2 : جابجایی مواد

            فصل 3 : مدیریت انبار

            فصل 4 : سیستم های توزیع

            فصل 5 : مدیریت و کنترل موجودی

            فصل 6 : مطالعه موردی – تجربیات کسب شده از پیاده سازی سیستم مدیریت انبار بدون کاغذ

            فصل 7 : مطالعه موردی – توسعه استاندارد های مهندسی شده در مرکز توزیع

پرونده:Section 10.pdf
یازدهم Statistics and Operations Research and Optimization آمار و تحقیق در عملیات و بهینه سازی
فهرست این بخش
فصل 1 : آمار کاربردی برای مهندس صنایع

            فصل 2 : اصول و کاربرد تحقیق در عملیات

            فصل 3 : راهنمای بهینه سازی مدل

            فصل 4 : کاربرد تئوری صف

            فصل 5 : روش، ابزار و کاربرد شبیه سازی

            فصل 6 : مطالعه موردی – کاربرد شبکه ی عصبی

پرونده:Section 11.pdf
دوازدهم Information and Communication Management مدیریت اطلاعات و ارتباطات
فهرست این بخش
فصل 1 : بارکد و سایر روش های خودکار جمع آوری داده

            فصل 2 : مدیریت داده ها

            فصل 3 : کاربرد های شبکه اطلاعات

            فصل 4 : ارتباط سیستم های فنی مهندسی صنایع با سیستم های کسب و کار

            فصل 5 : سیستم های هوش مصنوعی و مدیریت دانش

پرونده:Section 12.pdf
سیزدهم Product Design and Quality Management طراحی محصول و مدیریت کیفیت
فهرست این بخش
فصل 1 : توسعه محصول

            فصل 2 : طراحی برای ساخت و مونتاژ

            فصل 3 : مدیریت ارزش

            فصل 4 : مدیریت کیفیت

            فصل 5 : تطابق با ایزو 9000

            فصل 6 : نقش کنترل آماری فرآیند در بهبود کیفیت

            فصل 7 : تولید در کلاس جهانی – نگاه مهندسی صنایع

پرونده:Section-13.pdf
چهاردهم Manufacturing Technologies تکنولوژی تولید
فهرست این بخش
فصل 1 : فرآیند های تولید

            فصل 2 : طراحی و برنامه ریزی فرآیند

            فصل 3 : طراحی فرآیند تولید با استفاده از  تجزیه تحلیل آماری فرآیند

            فصل 4 : مونتاژ دستی و خودکار

            فصل 5 : اتوماسیون منعطف

            فصل 6 : کنترل فرآیند های صنعتی

            فصل 7 : تجهیزات و روش های بسته بندی

فصل 8 : اتوماسیون با روبات ها

            فصل 9 : استراتژی های جریان تولید

پرونده:Section 14.pdf
پانزدهم Government and Service Industry Applications کاربرد های مهندسی صنایع در صنایع دولتی و خدماتی
فهرست این بخش
فصل 1 : مهندسی صنایع در دولت

            فصل 2 : برنامه ریزی امکانات و مدیریت نیرو کار

            فصل 3 : خدمات درمانی

            فصل 4 : مطالعه موردی – تصمیم گیری خودکار کارکنان

            فصل 5 : مطالعه موردی – توسعه برنامه های کاری در صنایع برق

            فصل 6 : مطالعه موردی – کنترل نیرو انسانی در بانک ها

پرونده:Section 15.pdf
شانزدهم Maintenance Management مدیریت نگهداری و تعمیرات
فهرست این بخش
فصل 1 : برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل نگهداری و تعمیرات مبتنی بر کامپیوتر

            فصل 2 : مزایا رسیدگی به دپارتمان نگهداری و تعمیرات

            فصل 3 : نگهداری و تعمیرات جامع بهرور

            فصل 4 : مطالعه موردی – استاندارد های شغلی خودکار برای نگهداری و تعمیرات هواپیما

پرونده:Section 16.pdf
هفدهم Tools, Techniques, and Systems ابزار ها، تکنیک های مورد استفاده در مهندسی صنایع
فهرست این بخش
فصل 1 : ترسیم نمودار

            فصل 2 : سیستم های ارزیابی زمان

            فصل 3 : نمونه برداری کار و روش زمانبندی گروهی

            فصل 4 : MOST سیستم اندازه گیری کار

            فصل 5 : منحنی یادگیری

            فصل 6 : تکنولوژی گروهی

            فصل 7 : CAD/CAM

            فصل 8 : تعادل خطوط مونتاژ

            فصل 9 : مدیریت پروژه

            فصل 10 : مطالعه موردی - استفاده از منحنی یادگیری در روشها و تجربه های تولید هواپیما

پرونده:Section 17.pdf

لغت نامه مهندسی صنایع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب نام نویسنده توضیحات لینک کتاب
فرهنگ لغات مهندسی صنایع پایگاه جامع مهندسان صنایع ایران حوزه های گوناگون علوم سرشارند از کلیدواژگانی که دانستن آنان دانش پژوهان را در جهت فهم هرچه بهتر آن مفاهیم یاری می رساند. مهندسی صنایع نیز ازین قاعده مستثنی نبوده و دایره واژگان وسیعی را به سبب وسعت حوزه های خویش دارا می باشد. پرونده:لغت نامه صنایع.pdf

لغت نامه مهندسی صنایع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب نام نویسنده توضیحات لینک کتاب
فرهنگ لغات مهندسی صنایع پایگاه جامع مهندسان صنایع ایران حوزه های گوناگون علوم سرشارند از کلیدواژگانی که دانستن آنان دانش پژوهان را در جهت فهم هرچه بهتر آن مفاهیم یاری می رساند. مهندسی صنایع نیز ازین قاعده مستثنی نبوده و دایره واژگان وسیعی را به سبب وسعت حوزه های خویش دارا می باشد. پرونده:لغت نامه صنایع.pdf