کتابخانه اختصاصی مهندس مجتبی ثقفی نیا

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

 درباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مهندس مجتبی ثقفی نیا

من مجتبی ثقفی نیا عضو هیئت علمی رسمی دانشکده صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران که در دانشگاه صنعتی شریف در حال تحصیل دکترای در رشته کامپیوتر هستم .

رزومه اینجانب در سایت دانشکده صنایع قابل دسترس می باشد.بیشترین تمرکز فعالیت اینجانب در موارد زیر می باشد:

1- شبکه های کامپیوتری وسیستمهای کنترل و ابزار دقیق

2- مدیریت دانش و مباحث آینده پزوهی

تلفن :73225030 ایمیل: moj_saghafinia@iust.ac.ir و moj.saghafi@gmail.com

بخش جبر خطی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب ، فایل ، مقاله توضیحات
پرونده:LA ch1.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل اول : مروری بر بردارها وماتریسها
پرونده:LA ch2.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل دوم : دستگاه معادلات جبر خطی
پرونده:LA ch3.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل سوم : فضاهای برداری
پرونده:LA ch4.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل چهارم : متعامد ساز و مسئله حداقل مربعات
پرونده:LA ch5.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل پنجم : مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
پرونده:LA ch6.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل ششم : چند جمله ای ها و توابع سینوسی
پرونده:LA ch7.pdf جزوه جبر خطی خانم دکتر صدقی زاده - فصل هفتم : تجزیه مقادیر منفرد
پرونده:LA1.pdf درس اول : مقدمه ای بر بردارها و ماتریس ها: مروری بر قواعد و عملیات جبری بردارها و ماتریس ها،  معرفی ماتریس های خاص
پرونده:LA2.pdf درس دوم :دستگاه معادلات جبری خطی: معرفی دستگاه معادلات جبری خطی و روش های حل آنها، روش

حذفی گوسی و فرم سطری پلکانی

پرونده:LA3.pdf درس سوم : روش گوس- جردن و فرم سطری پلکانی کاهش یافته، محاسبه ماتریس معکوس، تعیین حجم

                 محاسبات الگوریتم ها، معرفی دستگاه معادلات سازگار و ناسازگار

پرونده:LA4.pdf درس چهارم : تجزیه LU و تجزیه چولسکی ماتریس ها و کاربرد آنها در حل دستگاه معادلات جبری خطی
پرونده:LA5.pdf درس پنجم :مفهوم میدان و فضای برداری و زیر فضا و نیز هعرفی زیر فضاهای ستونها و فضای پوچی و مفهوم اسپن و

استقلال خطی بردارها و مفهوم پایه و بعد

پرونده:LA6.pdf درس ششم : بیان تغییر پایه در فضای برداری و فضای گستره و رتبه ماتریس و ارتباط رتبه ماتریس و پوچی ماتریس
پرونده:LA7.pdf درس هفتم : حل معادلات خطی ناسازگار ، مسئله حداقل مربعات
پرونده:LA8.pdf درس هشتم : ادامه مسئله حداقل مربعات (با استفاده از متعامد سازی به روش گرام اشمیت ، تبدیل بردارهای پایه به پایه های متعامد و یکا متعامد با استفاده از فرآیند گرام اشمیت ، تجزیه QR ماتریسها ، حل معادلات نرمال با استفاده از روش QR )
پرونده:LA9.pdf درس نهم :نگاشتهای خطی ، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه و کاربردهای آن ، معادله مشخصه ، قضیه کیلی هامیلتون وکاربردهای آن
پرونده:LA10.pdf درس دهم :
پرونده:LA11.pdf درس یازدهم :
پرونده:LA12.pdf درس دوازدهم :
پرونده:LA13.pdf درس سیزدهم :
پرونده:Advanced con 2.ppt پاورپوینت در باره بخش هایی از جبر خطی از دکتر کریم پور دانشگاه فردوسی ( مشهد)
پرونده:Linear Algebra (2).docx زمانبندی ارائه درس در طول ترم
پرونده:Matlab Learn - Farsi eBook.pdf آموزش برنامه نویسی متلب
پرونده:Linear Algebra Command Collection in MATLAB.pdf مجموعه تمامی دستورات جبر خطی در متلب
https://www.aparat.com/v/McPV1 آموزش برنامه نویسی متلب توسط دکتر طاهر لطفی( جلسه اول)
https://www.aparat.com/v/y1nIX آموزش برنامه نویسی متلب توسط دکتر طاهر لطفی( جلسه دوم)
https://www.aparat.com/v/2jMPC آموزش برنامه نویسی متلب توسط دکتر طاهر لطفی( جلسه سوم)
https://www.aparat.com/v/3dF5e آموزش برنامه نویسی متلب توسط دکتر طاهر لطفی( جلسه چهارم)
https://www.aparat.com/v/lot32 آموزش برنامه نویسی متلب توسط دکتر طاهر لطفی( جلسه پنجم)
پرونده:Garbre-khatti-hafman.pdf ترجمه جبر خطی هافمن
پرونده:Ketab-Jabre-Khatti.pdf کتاب جبر خطی تالیف دکتر بیژن زاده - دکتر فرهمند راد
پرونده:تحقیق سری اول جبر خطی.pdf تحقیق اول جبر خطی ( مهلت ارسال 1398/7/13 ساعت 24)
تمرین سری اول+.jpg
تمرین سری اول جبر خطی ( مهلت ارسال 1398/7/14 ساعت 24)
حل تمرین سری اول جبر خطی ترم دوم97.png
حل تمرین سری اول جبر خطی
سری دوم 98-99-1+.jpg
تمرین سری دوم جبر خطی ( مهلت ارسال 1398/7/22 ساعت 24)
------------ حل تمرین سری دوم جبر خطی (همانطور که در تمرین گفته شده است جواب در کتاب سری شوم آمده و در مواردی که اشاره به حل نشده ازسایت https://octave-online.net/ استفاده کنید
گروههای جبر خطی.png
تحقیق دوم جبر خطی ( مهلت ارسال پنج شنبه 1398/8/2 ساعت 24)

این تحقیق بصورت دو نفره برای ترجمه فیلم درس جبر خطی دانشگاه MIT می باشد که می بایست بصورت فایل Word انجام گیرد اینکه هر گروه در کدام زمان فیلم و کدام فیلم را باید ترجمه نمایند، در تصویر آمده است

قسمت 2
قسمت 1
تمرین سری سوم جدید (این تمرین در ترم گذشته سری دوم بوده است)

( مهلت ارسال شنبه 1398/8/4 ساعت 24)

پرونده:حل سری دوم جدید.docxپرونده:حل تمرین سری دوم قسمت دوم.docx حل قسمت اول سری سوم جدید

حل تمرین سری دوم قسمت سوم جدید

پرونده:Second Midterm+.pdf نمونه یکی از امتحانات میان ترم
پرونده:حل نمونه یکی از امتحانات میان ترم.docx حل نمونه یکی از امتحانات میان ترم
تمرین سری چهارم جدید.jpg
تمرین سری چهارم (تمرین شماره 1 نیازی به حل نیست)

( مهلت ارسال جمعه 1398/9/15 ساعت 24)

بعلت آنکه این تمرین ( سری 4)مربوط به مباحث قبل از میان ترم است نیازی به حل آن نیست
سری پنجم جدید جبر خطی.jpg
تمرین سری پنجم( مهلت ارسال چهار شنبه 1398/9/20 ساعت 24)
3
1
2
4
6
5
7
9
8
12
10
11
13
حل تمرین سری پنجم ( در13 صفحه)
تمرین سری ششم جدید+.jpg
تمرین سری ششم ( مهلت ارسال پنج شنبه 1398/10/5 ساعت 24)
ص1
ص2
ص3
ص4
حل تمرین سری ششم ( در 4 صفحه)
تمرین سری هفتم جدید.jpg
تمرین سری هفتم ( مهلت ارسال سه شنبه 1398/10/10 ساعت 24)

(حل مسئله 1 نیاز نمی باشد)

 پرونده:تمرین سری دهم خواجه نصیر.pdfپرونده:حل تمرین سری دهم خواجه نصیر.pdfپرونده:تمرین سری یازدهم خواجه نصیر.pdfپرونده:حل تمرین سری یازدهم خواجه نصیر.pdfپرونده:تمرین سری دوازدهم خواجه نصیر.pdfپرونده:حل تمرین سری دوازدهم خواجه نصیر.pdf
توضیح حل تمرین سری هفتم.jpg
پروژه جلسه آخر کلاس متلب پرونده:پروژه متلب بجای امتحان .pdf
حل پروژه جلسه آخر کلاس متلب پرونده:LA project (1).docx
قابل توجه دانشجویان درس جبر خطی برای امتحان پایان ترم  پرونده:قابل توجه دانشجویان درس جبر خطی 98).docxپرونده:قابل توجه دانشجویان درس جبر خطی 98).docx
پرونده:Final-Linear Algebra+.pdf نمونه سئوالات امتحان پایان ترم
ص1
ص2
ص3
ص4
ص5
حل نمونه سئوالات امتحان پایان ترم (در 5 صفحه)

بخش مبانی برق[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب ، فایل ، مقاله توضیحات
پرونده:Mb10 new-1.pptx بخش اول درس مبانی برق : شامل موضوعات معرفی درس - مروری بر فیزیک 2- برسی عناصر از جهت هدایت الکتریکی-

انواع دیود ، ترانزیستور، IC- انواع منابع تغذیه و مفاهیم و کاربرد مقاومت، توان و کار

پرونده:معرفی ماده خاص.pdf ادامه بخش اول : معرفی ماده جدید CNT
پرونده:LMS-Mb10 new-2.pdf
پرونده:Mb10 new-2.pptx
بخش دوم درس مبانی برق : مدارهای الکتریکی و قوانین حاکم بر آن - مفهوم انواع زمین در مدارات الکتریکی ،

چاه ارت - قضایای تبدیل منابع ، جمع آثار، تونن و نورتن ، حداکثر انتقال توان- خازن و کاربردهای آن

-ابرخازن - سلف و انواع کاربرد آن - مدارات RLC ، RL ، RC ، اسیلاتور

پرونده:لامپ یهای مایکرویو مگنترون.docx تکمیلی بخش دوم : مفاهیم تداخل و سازگاری الکنرومغناطیسی (EMC و EMI )

- تشریح مگنترون و دستگاه ماکروویو

بعنوان کاربردی از مدارات LC

https://www.aparat.com/v/6Vs7J

پرونده:Mb21 p-11.pptx بخش سوم : مدار AC ، فازور، امپدانس ، توان در مدارات AC ، توان متوسط و لحظه ای و ظاهری و مختلط ،

ولتاژ جریان و ولتاژ موثر ، برق سه فاز ، خطوط انتقال

پرونده:Mb21 p2.pptx بخش چهارم درس مبانی برق: الکترومغناطیس ، اثرات فوکو و هیسترزیس ، ترانسفورماتور تکفاز و سه فاز ،

زنراتورهای DC و AC ، موتورهای DC و AC (تکفاز و سه فاز)

پرونده:ایمنی از برق در منزل.pdf
پرونده:فرکانس و ولتاژها - تحقیق کلاسی مبانی ماشین های الکتریکی.pdf
فرکانس و ولتاژهای چهار گانه در شبکه برق کشورهای مختلف
پرونده:Photovoltaics.pdf اصول و تکنولوژی های سلولهای خورشیدی
پرونده:PowerPlant.pdf یک شرکت اجرا کننده طرحهای مزارع خورشیدی اطلاعات بسیار مفیدی در باره انرژی خورشیدی در اختیار قرار می دهد-
پرونده:03 Architecture of solar cells 2016.ppt بیان تکنولوژی ساخت سلولهای خورشیدی از زبان سازنده آلمانی
پرونده:Operaion,Maintenance.pdf تعمیر و نگهداری تجهیزات در مزارع خورشیدی
پرونده:انواع سنسورها.ppt معرفی تعدادی از سنسورها و حسگرهای بکار رفته در صنعت
0Law moore.png
روند پیش بینی قانون مور در طی سالهای 1970 تا 2005 میلادی
پرونده:Pdf.pdf تحقیق سری اول
پرونده:تمرین سری اول .pdf تمرین سری اول
مبانی برق تمرین سری دوم.jpg
تمرین سری دوم
تحقیق سری دوم 98-99.jpg
تحقیق سری دوم

بخش اندازه گیری دقیق[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب ، فایل ، مقاله توضیحات
پرونده:وسایل اندازه گیری و کنترل اندازه.pdf معرفی تجهيزات اساسي وسايل اندازه گيري طول، سطح، زاویه و وسايل كنترل اندازه بصورت تصویری *
پرونده:آزمايش پروفيل پروژكتور يا سايه نگار0.docx آزمايش پروفيل پروژكتور يا سايه نگار  
پرونده:روشهای اندازه گیری چرخ دنده.docx روشهای اندازه گیری چرخ دنده
پرونده:تلرانسهای هندسی.pdf تلرانسهای هندسی
پرونده:آز اندازه گیری و دقیق.pdf جزوه اندازه گیری دقیق
پرونده:آز دقیق2.pdf فایل کلاسی در س اندازه گیری دقیق *
نمرات اندازه گیری 97-98.jpg
نمرات امتحان پایان ترم اندازه گیری بر اساس شماره دانشجویی
B بارم گروه.jpg
نمونه امتحان پایان ترم اندازه گیری

بخش کنترل و شبکه های کامپیوتری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب یا فایل یا مقاله توضیحات
پرونده:Ft2.pdf جزوه درس طراحی سیستمهای مطمئن که استاد مرحوم دکتر میرعمادی در دانشگاه شریف تدریس کرده اند و مطالب آن برای دانشجویانی که روی مفاهیم قابلیت اطمینان کار می کنند ، بسیار مفید است
پرونده:Noc idea.docx بررسی و ارزیابی شبکه های  NoC برای کاربردهای بحرانی- ایمن بر اساس چارچوب SoCWire  در مقایسه با شبکه های NoC متداول از منظر قابلیت اطمینان
پرونده:Chap 1.pdf جلسه اول درس NOC(شبکه های کامپیوتری روی مدارات مجتمع) خانم دکتر کوهی در دانشگاه شریف
پرونده:Talk-IPM (Houmans 2013-08-19).ppt سخنرانی دکتر هومن همایون در مرکز فیزیک نظری پیرامون معماری چند لایه در ساخت مدارات مجتمع برای بهبود مصرف انرژی - دی ماه 1393

بخش مدیریت دانش و آینده پژوهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب ، فایل ، مقاله توضیحات
پرونده:سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه شرکت گاز.doc تشریح کامل سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه شرکت توسعه و مهندسی گاز وابسته به شرکت ملی گاز ایران و معرفی انواع قراردادها با ارایه نمونه قراردادهای اجرا شده
پرونده:TF Slides - Forecast and Foresight 1395-07-03.pdf جلسه اول درس پیش بینی و آینده نگاری توسط آقای دکتر محمد رحیمی مقدم در دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
پرونده:آینده مهندسی صنایع.pdf پیش بینی آینده رشته مهندسی صنایع توسط پرفسور روبرت مینوسکی(2011)
پرونده:پیش بینی آینده مهندسی صنایع با روش های آینده پزوهی.pdf پیش بینی آینده مهندسی صنایع با روش های آینده پژوهی- پایان نامه کارشناسی آقای مهندس امیرمحمد رحیم مقدم
پرونده:آینده پژوهی -جلسه دفاعیه رحیم مقدم.pptx آینده پژوهی -پاورپوینت جلسه دفاعیه آقای رحیم مقدم
پرونده:الگوهای جهانی نوآوری.pptx الگوهای جهانی نوآوری- ارائه دهنده : دکتر مسعود شفیعی -رئیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
پرونده:بحثی پیرامون نوآوری در کشور از زاویه نظری.pptx بحثی پیرامون نوآوری در کشور از زاویه نظری-ارائه دهنده : دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی--مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت -تابستان 1397
پرونده:نوآوری و فناوری.pptx نوآوری و فناوری « نیاز و ضرورت»

بخش اخلاق و حکمت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب یا مقاله توضیحات
پرونده:صحیفه سجادیه.pdf کتاب آشنایی با صحیفه سجادیه می خواهد ما را با بزرگترین گنجینه عرفان اسلامی آشنا نمایید.

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پرونده:ارزیابی تولید برق خورشیدی.pdf (ارزیابی فنی و اقتصادی تولید برق خوزشیدی با استفاده از روش مونت کارلو)

سایت ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

آمار لحظه به لحظه جهان 

سافت گذر ( بانک نرم افزار )

عروه الوثقی(سایتی با مضامین اخلاقی خصوصا اخلاق کسب و کار)

سمینارهای تخصصی پژوهشگاه نیرو در این سمینارها که در پژوهشکده نیرو برگزار می گردد بعضی مواقع مباحث بسیار خوب مرتبط با رشته صنایع مطرح می گردد

کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پیام نور با جواب، جزوه، و کتاب در دوره های کارشناسی و کارسناسی ارشد دانشگاه پیام نور

تقويت هوش و تعيين سن مغز  

تصاویر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

هشدار.jpg

یک لغزش مهندس جوان برنامه نویس