کتابخانه اختصاصی مرتضی نظری

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

لطفا با لبخند وارد شوید

امیدوارم لذت ببرید .......[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Ax PeRsOnELiii.jpg

من مرتضی نظری ( معروف به حاج موری ) دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران هستم . ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ . ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ، ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ . ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪﻡ ، ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ . ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻡ ﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻢ . ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﻦ ﮐﻢ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﮐﻨﺪ .  قبولی در دانشگاه علم و صنعت در رشته ی کارآفرینی از دیگر اتفاقات مهم زندگی من بود . بهره بردن از اساتید مجرب و روابط آنها نیز تجربه و دید خوبی برای من محیا کرده است . آینده روشن است و ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻮﺍﻧﯽ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮐﻨﺪ

  • راه های ارتباطی با حاجی :

شماره تماس : 09123130234

ایمیل : hajmorteza85@gmail.com و nazari_morteza@cmps2.iust.ac.ir

تلگرام : @mortezanazaripv

اینستاگرام : haj_mori

کتاب های پیشهادی من برای شما :[ویرایش | ویرایش مبدأ]

رفتار سازمانی پرونده:Raftar Sazmani . Babak Alavi.pdf
از خوب به عالی پرونده:از خوب به عالی.pdf
واژگان انگلیسی 504 پرونده:504 engilisi.pdf
مدیریت در آینده پرونده:Modiriat dar ayande.pdf
روانشناسی فروش پرونده:Ravaan shenasi forosh.pdf
مارکتینگ پرونده:Marketing Kotler1.pdf
هوش تجاری . BI پرونده:BI- Educaton- Present.pdf

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایت های کاربردی :[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تصاویر:[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تکالیف هفتگی درس مدیریت استراتژیک دکتر وحیدی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تکلیف هفتگی فایل توضیحات
تکلیف هفته اول پرونده:ESP 98 1 HW1 Morteza Nazari.pptx تحلیل پستل مربوط به شرکت کیسون
تکلیف هفته دوم پرونده:ESP 98 1 HW2 Morteza Nazari.pptx ویرایش تحلیل پستل مربوط به شرکت کیسون
تکلیف هفته سوم پرونده:ESP 98 1 HW3 Morteza Nazari.pptx نمودار Free Man
تکلیف هفته چهارم پرونده:ESP 98 1 HW4 Morteza Nazari.pptx مدل استراتژیک LiKrOhA
تکلیف هفته پنجم پرونده:ESP 98 1 HW5 Morteza Nazari.docx تفاوت هلدینگ ، کنسرسیوم و کارتل
تکلیف هفته ششم پرونده:ESP 98 1 HW6 Morteza Nazari.docx تحلیل ماتریس SPACE
تکلیف هفته هفتم پرونده:ESP 98 1 HW7 Morteza Nazari.docx ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برای لوترا
تکلیف هفته هشتم پرونده:ESP 98 1 HW8 Morteza Nazari.docx ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برای لوترا
تکلیف هفته نهم پرونده:ESP 98 1 HW9 Morteza Nazari.docx ماتریس CPM برای لوترا
تکلیف هفته دهم پرونده:ESP 98 1 HW10 Morteza Nazari.pptx SWOT و تحلیل ها و راهبرد ها
تکلیف هفته یازدهم پرونده:ESP 98 1 HW11 Morteza Nazari.docx ماتریس داخلی و خارجی IEM
تکلیف هفته دوازدهم پرونده:ESP 98 1 HW12 Morteza Nazari.pptx QSPM ماتریس
تکلیف هفته سیزدهم پرونده:ESP 98 1 HW13 Morteza Nazari.pptx مدل فریمن
تکلیف هفته چهاردهم پرونده:ESP 98 1 HW14 Morteza Nazari.Eslah.pptx ماتریس BCG
تکلیف هفته پانزدهم پرونده:ESP 98 1 HW5 Morteza Nazari.eslah.docx ماتریس GE
تکلیف هفته شانزدهم پرونده:ESP 98 1 HW16 Morteza Nazari.pptx ماتریس هوفر
تکلیف هفته هفدهم پرونده:ESP 98 1 HW17 Morteza Nazari.pptx ADL
تکلیف هفته هجدهم پرونده:ESP 98 1 HW18 Morteza Nazari.pptx DPM
تکلیف هفته نوزدهم پرونده:ESP 98 1 HW19 Morteza Nazari.pptx ماتریس SPACE