کتابخانه اختصاصی مرتضی نظری

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

لطفا با لبخند وارد شوید

امیدوارم لذت ببرید .......[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Ax PeRsOnELiii.jpg

من مرتضی نظری ( معروف به حاج موری ) دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران هستم . ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ، ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ . ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ ، ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﻋﻼﻗﻪ ﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻭ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ . ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪﻡ ، ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ . ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻡ ﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻢ . ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺳﻦ ﮐﻢ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺘﻪ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﮐﻨﺪ .  قبولی در دانشگاه علم و صنعت در رشته ی کارآفرینی از دیگر اتفاقات مهم زندگی من بود . بهره بردن از اساتید مجرب و روابط آنها نیز تجربه و دید خوبی برای من محیا کرده است . آینده روشن است و ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻮﺍﻧﯽ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮐﻨﺪ

  • راه های ارتباطی با حاجی :

شماره تماس : 09123130234

ایمیل : hajmorteza85@gmail.com و nazari_morteza@cmps2.iust.ac.ir

تلگرام : @mortezanazaripv

اینستاگرام : haj_mori

کتاب های پیشهادی من برای شما :[ویرایش | ویرایش مبدأ]

کتاب رفتار سازمانی پرونده:Raftar Sazmani . Babak Alavi.pdf

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایت های کاربردی :[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تصاویر:[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تکالیف هفتگی درس مدیریت استراتژیک دکتر وحیدی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

تکلیف هفتگی فایل توضیحات
تکلیف هفته اول پرونده:ESP 98 1 HW1 Morteza Nazari.pptx تحلیل پستل مربوط به شرکت کیسون
تکلیف هفته دوم پرونده:ESP 98 1 HW2 Morteza Nazari.pptx ویرایش تحلیل پستل مربوط به شرکت کیسون
تکلیف هفته سوم پرونده:ESP 98 1 HW3 Morteza Nazari.pptx نمودار Free Man
تکلیف هفته چهارم پرونده:ESP 98 1 HW4 Morteza Nazari.pptx مدل استراتژیک LiKrOhA