کتابخانه اختصاصی محمد اسكندری

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

جای عکس.png

کتابها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب توضیحات
پرونده:ITPM 98 1 HW1 mohammadeskandari.pdf 1. ویژگی های سنتی و فرآیندی

2. سطوح سازمانی کیسون

3. چه تفاوتهایی در مقایسه BPMS و ERP وجود دارد؟(تشویقی)

پرونده:ITPM 98 1 HW2 mohammadeskandari.pdf 1. اثرات متقابل ذی نفعان شرکت کیسون بر اساس روش PESTEL
پرونده:ITPM 98 1 HW3 mohammadeskandari.pdf 1.در شرکت کیسون مراحل بلوغ فرآیندی و سطوح فرآیندی را تعیین کنید 
پرونده:ITPM 98 1 HW4 mohammadeskandari.pdf 1.تفاوت کارتل،تراست،هلدینگ،کنسرسیوم
پرونده:ITPM 98 1 HW5 mohammadeskandari.pdf  1.انجام مطالعات امکان سنجی طرح های مورد نظر                                                                            
پرونده:ITPM 98 1 HW6 mohammadeskandari.pdf 1.بررسی مدل فرآیندی یک سازمان
پرونده:ITPM 98 1 HW7 mohammadeskandari.pdf 1.ساختار شکست کار برای یک شرکت نرم افزاری
پرونده:ITPM 98 1 HW8 mohammadeskandari.pdf 1.تمرین فعالیت های بحرانی شبکه(مدیریت پروژه)

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایتها [ویرایش | ویرایش مبدأ]

تصاویر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایر [ویرایش | ویرایش مبدأ]