کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نیک‌شعار

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

من محمدمهدی نیکشعار ، دانشجوی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی دانشگاه علم و صنعت هستم.

در این کتابخانه، کتب و مقالات مورد استفاده در زمینه مبانی مهندسی برق، مهندسی صنایع و مهندسی حمل و نقل ریلی آورده شده‌است.

کتاب‌ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب نام نویسنده فایل توضیحات نمونه صفحات
- گروه نویسندگان پرونده:مدارات AC (96433326).pdf این کتاب مباحثی در زمینه "مدارات AC" عنوان کرده است

که قسمتی از آن مرتبط با سرفصل آموزشی درس مبانی برق (1) میباشد

در فایل .pdf جداشده است و بارگذاری شده است

تصویر مدارات متناوب کتاب.jpg
مجموعه ای از پاورپوینت های آموزش مبانی برق (1) - پرونده:فازور (96433326).pdf -معرفی فازور

-پاسخ کامل و پاسخ های ماندگار سینوسی

-روش جمع آثار

-قضیه انتقال توان ماکزیمم

فازورر.jpg
Electric Power Distribution Handbook T.A. Short.pdf = پرونده:Electric Power Distribution Handbook T.A. Shorttt.pdf
اموزش متلب پرونده:111MATLAB Farsi Learning.pdf
تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور و راکتور پرونده:IEC 60076-22-1-2019@transformermag.pdf تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور و راکتور
معرفی تجهیزات حفاظتی الکتریکی و مکانیکی ترانسفورماتورهای پرونده:Transformer protection - relays final.pdf معرفی تجهیزات حفاظتی الکتریکی و مکانیکی ترانسفورماتورهای

تحقیق‌ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تحقیق فایل تحقیق توضیحات
تحقیق شماره 1 پرونده:تحقیق شماره 1 (96433326).pdf -باتری ها، ساختار و کاربرد ها

-انتظارات من از درس مبانی برق

تحقیق شماره 2 پرونده:تحقیق شماره 2 (96433336).pdf -انواع دیود ها

-انواع ترانزیستور ها

تحقیق شماره3 پرونده:تحقیق سری سوم(۹۶۴۳۳۳۲۶).pdf -انرژی خورشیدی

-

تحقیق شماره5 پرونده:Dec 11, Doc 1.pdf 1-مدار lc در ماکرویو

2-مزایاومعایب ماکرویو

3-تفاوت سیگنال انالوگ ودیجیتال

تمرین‌ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تمرین فایل تمرین توضیحات
تمرین شماره 1 پرونده:تمرین شماره 1 (96433326).pdf -معرفی انواع دیود

-تعاریف (هادی ها، نیمه هادی ها و عایق ها)

-تعاریف باتری ها و ...

تمرین شماره2 پرونده:تمرين شماره ٢ (٩٦٤٣٣٣٢٦).pdf
تمرین شماره 3 پرونده:تمرين شماره ٣ (٩٦٤٣٣٣٢٦).pdf
تمرین شماره4 پرونده:تمرین شماره چهار 96433326.pdf مدارهای RLC
تمرین شماره 5 پرونده:تمرين شماره 5 (٩٦٤٣٣٣٢٦).pdf مدارهایRLC
تمرین شماره6 پرونده:تمرین سری ششم 96433326.pdf تمرین شماره6
تمرین7 پرونده:تمرین سری هفتم 96433326.pdf

مقالات وجزوات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف فایل توضیحات
1 پرونده:PEE-Mat - Session 2 (97-98-2) - Circuit Fundamentals 121211.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه2

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

2 پرونده:PEE-Mat - Session 3 (97-98-1) - Circuit Fundamentals 121122.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه3

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

3 پرونده:12121PEE-Mat - Session 4 (97-98-1) - Circuit Fundamentals 3.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه4

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

4 پرونده:PEE-Mat - Session 5 (97-98-1) - Circuit Fundamentals 12124.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه5

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

5 پرونده:PEE-Mat - Session 6 (97-98-2) - Resistive Circuits1211.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه6

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

6 پرونده:PEE-Mat - Session 7 (97-98-2) - Resistive Circuits 1212.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه7

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

7 پرونده:PEE-Mat - Session 8 (97-98-2) - Resistive Circuits 1213.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه8

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

8 پرونده:PEE-Mat - Session 9 (97-98-2) - Resistive Circuits 12124.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه9

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

9 پرونده:121PEE-Mat - Session 10 (97-98-2) - Analog Circuits 1.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه10

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

10 پرونده:PEE-Mat - Session 11 (97-98-2) - Analog Circuits 1221.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه11

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

11 پرونده:PEE-Mat - Session 12 (97-98-2) - Analog Circuits 31313133.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه12

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

12 پرونده:PEE-Mat - Session 13 (97-98-2) - Analog Circuits 42121212.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه13

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

13 پرونده:PEE-Mat - Session 14 (97-98-2) - Analog Circuits 51313131.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه14

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

14 پرونده:PEE-Mat - Session 15 (97-98-2) - Analog Circuits 6121212.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه15

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

15 پرونده:PEE-Mat - Session 16 (97-98-2) - Electromagnetic 112121.pdf اموزش مبانی مهندسی برق جلسه16

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

16 پرونده:PEE-Mat - Session 17 (97-98-2) - Electromagnetic 2.pdf موزش مبانی مهندسی برق جلسه17

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

17 پرونده:PEE-Mat - Session 18 (97-98-2) - Electromagnetic 3.pdf موزش مبانی مهندسی برق جلسه18

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

18 پرونده:PEE-Mat - Session 19 (97-98-2) - Elctromechanic Conv. 1.pdf موزش مبانی مهندسی برق جلسه19

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

19 پرونده:PEE-Mat - Session 20 (97-98-2) - Elctromechanic Conv. 2.pdf موزش مبانی مهندسی برق جلسه20

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

20 پرونده:PEE-Mat - Session 21 (97-98-2) - DC Machines.pdf موزش مبانی مهندسی برق جلسه21

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

21 پرونده:PEE-Mat - Session 23 (97-98-2) - Synchronous Machines.pdf موزش مبانی مهندسی برق جلسه22

مدرس: مهندس مجتبی جهانگیری

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – دانشکده مواد و متالورژی

22 پرونده:@unibookss (1)34456.pdf اشنایی با مهندسی برق گرایش الکترونیک+بازار کار و مهارت های موردنیاز

سایت‌ها [ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف عنوان سایت آدرس سایت
1 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد https://elc.um.ac.ir/
2 آموزش های مجازی ایلپ https://www.elap.ir/
3 مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران https://utec.ut.ac.ir/
4

تصاویر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف عنوان توضیحات فایل
1 ساختار باتری ها شیوه کارکرد باتری‌ها طوری است که با داشتن ماده ای به نام الکترولیت (یون‌های مثبت و منفی)

سلول‌های داخلی آن به یکدیگر وصل می‌شوند، سپس با اتصال باتری به یک مصرف کننده،

یون‌های منفی به جریان افتاده و یون‌های مثبت را خنثی می‌کنند.

با گذشت زمان یون‌های مثبت بیشتری خنثی شده

و به تدریج انرژی باتری کم می‌شود.

ساختار کلی باتری.png
باتری ها نمای کلی.gif
2 بانک خازنی

(Capacitive Bank)

با قراردادن بانک خازنی توان راکتیو سیستم را خودمان تولید میکنیم و

فقط از اداره برق، توان اکتیو دریافت میکنیم. این کار باعث کاهش صورتحساب قبض ما می شود.

پرونده:بانک خازنی (96433326).pdf

کاهش-ضریب-توان.jpg
3  معرفی استاندارد ساختمان سبز ایتالیا 📒 معرفی استاندارد ساختمان سبز ایتالیا استاندارد ساختمان سبز ایتالیا با نام ITACA شناخته می شود و ساختمان ها در این سیستم در 5 حوزه مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. مهم ترین حوزه ارزیابی این استاندارد Resource Consumption یا مصارف منابع می باشد که به تلفات حرارتی ساختمان، انرژی مورد نیاز برای تهویه، انرژی الکتریکی حاصل از تجدید پذیرها، متریال مورد استفاده و آب مصرفی ساختمان می پردازد. این استاندارد همانند سیستم رتبه بندی لید دارای چهار رده گواهینامه می باشد./لیدایران
معرفی استاندارد ساختمان سبز ایتالیا-1(1).jpg
4 سیستم حفاظت صاعقه می دانیم در ساختمانهای دارای سیستم حفاظت صاعقه نصب SPD نوع ۱ در تابلو اصلی الزامی است ولی در سایر ساختمانها میتوان از SPD نوع ۲ در تابلو اصلی استفاده کرد. اما در برخی موارد چنانچه در نزدیکی ساختمان مجهز به سیستم حفاظت صاعقه ساختمانی قرار داشته باشد ممکن است جریانهای گذرا با انرژی بالا از طرق مختلف (کوپلاژ مقاومتی یا از طریق کابلهای ارتباطی بین ساختمانها) به ساختمان مجاور نفوذ کند و SPD نوع ۲ توانایی تخلیه این گذرا ها به زمین را نداشته باشد. در اینصورت لازم است برای ساختمانهای مجاور ساختمان مجهز به سیستم حفاظت صاعقه نیز در تابلوی اصلی SPD نوع ۱ لحاظ گردد.
Image-1faszfd(1).jpg
5 خازن مفهوم نوشته های روی خازن
Image-1 (7)1212.jpg
6 نیروگاه خورشیدی نیروگاه خورشیدی شناور برروی آب درپرتقال
Image-1 (1)121.png
7 نیروگاه بادی نیروگاههای بادی درسواحل کشورهلند
Image-1 (8)121212.jpg
8 نمودار نمودارشدت انرژی فوتون برحسب طول موج -سلول های فتوولتاییک با طول موج خاصی کارمی کنند وبه عنوان نمونه این شکل نشان می دهد که درسلولهای سیلیکونی در20 درصدآنها به دلیل پایین بودن انرژی فوتون ها قادربه برانگیختن الکترون نیستند.علاوه برآن 35 درصد آنها به صورت گرما هدرمی روند 
Image-1 (9)12313.jpg
9 دانشمندان دانشمندان بزرگ برق که نام آنها به عنوان واحد در صنعت برق استفاده می شود: فارادی . اهم . آمپر . ولت . وات . کولن هرتز . تسلا . ژول . زیمنس . وبر . هنری
Image-1 (11)1221.jpg
10 مصرف برق  مقایسه مصرف برق ایران و سایر کشورها 
Image-1 (13)121212.jpg
11 تابلو برق یک تابلوی برق پاییزی
Image (1)12121.png
12  ترانسفورماتور  ترانسفورماتورهای پدمانتد
Image (3)1231212.png
13 هفته نامه هفته نامه پیک برق، نشریه داخلی شرکت توانیر 🗓۲۳ آذر 
Image (4)212121.png
14  مدار اعلام حریق مرسوم!  مدار اعلام حریق مرسوم!
Image (5)34234234.png
15 کفش ایمنی ساختار کفش ایمنی برق
Image (7)3131.png
16 اجرای سیستم ارتینگ اجرای سیستم ارتینگ
Image (9)54564.png
17 طراحی عجیب و ابتکاری به شکل اسلحه کمری برای شارژ باطری نیم قلمی  طراحی عجیب و ابتکاری به شکل اسلحه کمری برای شارژ باطری نیم قلمی 
Image (11)121.png
18 تمام نمادهای الکترونیکی به صورت یکجا!  تمام نمادهای الکترونیکی به صورت یکجا!  پرونده:200 namad5454.pdf
19 نحوه تولید برق آبی  نحوه تولید برق آبی 
Image (25)12135465.png
20 مشخصات فني كنتاكتور  مشخصات فني كنتاكتور 
Image (26)484363466347.png
21 مقایسه انواع روش های مختلف حمل و نقل مقایسه انواع روش های مختلف حمل و نقل
Image (30)wqrequrye.png
22 ساختارسلول خورشیدی پرواسکایت ساختارسلول خورشیدی پرواسکایت
Image (33)753465784.png
23 فرآیند هضم بی هوازی فرآیند هضم بی هوازی
Image (34)8974378ry.png
24 تعریف زیست توده  تعریف زیست توده 
Image (35)84356484.png

ویدوهای اموزشی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف عنوان فایل
1 سیم پیچی رتور
2 چرخش مغناطیسی
3 دکل های توزیع برق
4 ویدیوی فوق العاده ای از نحوه عملکرد سیستم حفاظت در مقابل حریق
5 تفاوت چاه ارت و میله ارت
6 اجزای تابلو خازن به زبان ساده 
7 سیم‌پیچی موتور
8 راه اندازی موتور تکفاز با خازن و بدون خازن
9 انیمیشن ساختمان RCBO 
10 انیمیشن تلفات و راندمان موتور آسنکرون
11  انیمیشن راه اندازی الکتروموتور سه فاز
12 تولید برق از موج دریا
13 ساختمان الکترود اساسی
14  دو فاز شدن موتور 
15 تکنولوژی جدید تولید برق از باد
16 الکتروموتور دو سرعته سه فاز
17 ویدیو تست چاه ارت
18  ولتاژ تماس و نحوه مقابله با آن
19  انیمیش چپگرد راستگرد کردن موتور
20 ساختمان بی متال

اخبار

ردیف فایل تاریخ
1 پرونده:25Azar@transformermag.pdf  اخبار صنعت برق 🗓 25 آذر 1398
2 پرونده:26Azar@transformermag.pdf اخبار صنعت برق 🗓 26 آذر 1398
3 پرونده:27Azar@transformermag.pdf اخبار صنعت برق 🗓 27 آذر 1398
4 پرونده:98-09-30 Mobile version.pdf 🗞 اخبار صنعت برق 🗓 30 آذر 1398 
5
Image (24)21212.png
منابع تولید آلاینده در شهر تهران 🏭 براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، منشاء تقریبا ده درصد از آلودگی شهر تهران نیروگاههای ری و بعثت می باشد
6 پرونده:2Dey98@transformermag.pdf 🗞 اخبار صنعت برق 🗓 2 دی 1398 
7
Image (27)54953763.png
فراخوان تشکیل گروه مهندسی الکترونیک بخش ایران IEEE 
8
Image (28)43878467354.png
شاید باور کردنی نباشد اما کنیا به دنبال تولید 100 انرژی مورد نیاز خود از منابع انرژی پاک می باشد کنیا با راه اندازی پروژه Lake Turkana Wind Power LTWP با حدود 365 توربین و سرمایه گذاری در حدود 700 میلیون دلار، در حدود 13 درصد به قدرت تولید انرژی خود اضافه خواهد نمود. در حال حاضر کنیا حدود 70 درصد انرژی خود را از منابع برق آبی تامین میکند که سه برابر میانگین جهانیست. هر چند مناطقی از این کشور همچنان بدون برق هستند.
9
Image (29)8564857435.png
7 موضوع پر اهمیت در سال 2020 که احتمالا در آن سرمایه گذاری زیادی انجام خواهد شد 1- اینترنت اشیا (Internet of Things (IoT)) 2- خودروهای برقی 3- انرژی های تجدیدپذیر (بویژه بادی و خورشیدی) 4- امنیت سایبری (cybersecurity) 5- مدیریت چرخه محصول (PLM) 6- رایانش مرزی (Edge Computing) 
10
Image (31)3478753278432.png
نروژ کشور پیشرو در استفاده از خودروهای برقی: بیش از 35 درصد خودروها برقی هستند این کشور در عین حال بزرگترین تولید کننده نفت و گاز اروپاست.
11
Image (32)4732845247.png
آخرین وضعیت تجدید پذیرها در ایران🇮🇷 @sevene
12
Image (36)757485345.png
 تبدیل دی اکسید کربن به مایع؛ راهکار محققان برای کاهش 90 درصدی آلایندگی کامیون ها 🔸در این روش دی اکسید کربن به مایع تبدیل شده و در مخزنی روی سقف خودرو ذخیره می شود. سپس می توان دی اکسید کربن مایع را به پمپ بنزین حمل کرد و از آن به شکل های مختلف (از جمله سوخت) استفاده کرد.