کتابخانه اختصاصی سید صدرا موسوی لر

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجودرباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

من سید صدرا موسوی لر دانشجو دانشگاه علم وصنعت در رشته مهندسی صنایع، گردآورنده مطالب این کتابخانه هستم. در این کتابخانه، با ذکر منابع معتبر ( بخش کتابها )، به معرفی و بررسی علم جبرخطی و کاربرد های آن، می پردازیم. در قسمت تحقیق ها، مطالبی در راستای موضوعات تعیین شده توسط مهندس ثقفی نیا گردآوری شده و به نگارش اینجانب درآمده است. تمرین های موجود در این کتابخانه صرفا به منظور آمادگی بیشتر در مورد مطالب تدریس شده می باشد. فایل تمامی دروس به همراه صورت سوالات در این گنجینه موجود است. ( تمارین و جزوات جبر خطی ). در بخش آزمایشگاه ماتریس ( به انگلیسی : Matrix Laboratory ) مطالب مرتبط با نرم افزار MATLAB آورده شده است. شما می توانید با ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در بهبود این کتابخانه، سهیم باشید.

ارسال به رایانامه : MousaviPrivateLib@gmail.com

کتابها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب توضیحات
A First Course in Linear Algebra پرونده:The book)Linear Algebra).pdf
Introduction to Linear Algebra پرونده:Linear Algebra 0236.pdf
Introduction to Financial & Risk managing پرونده:Financial Engineering - Persian.pdf

تحقیق ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تحقیق فایل تحقیق توضیحات
Applications of MATLAB پرونده:Applicatios-O-MATLAB.pdf در این نوشتار به بررسی ویژگی های برنامه MATLAB که از مهمترین برنامه های مهندسی به شمار میرود، می پردازیم.
Introduction to Linear Algebra پرونده:AlgebraAPP&INTR..pdf در این نوشتار ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت علم جبر، کاربرد های آن در زندگی روزمره را بررسی می کنیم.
Third Project: Hill Cipher Encryption پرونده:Project02SadraMousaviLar.pdf در این نوشتار پاسخ سوالات مندرج در پرونده پروژه سوم مرقوم شده است.
matlab پرونده:1234Function.pdf bagheri kazemi mousavi

تمرین ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تمرین فایل تمرین توضیحات
مسائل جبرخطی پرونده:Linear algebra problems.pdf سری اول
مسائل جبرخطی پرونده:Linear Algeria 02.pdf سری دوم
مسائل جبرخطی پرونده:Linear Algebra 03.pdf سری سوم
مسائل جبرخطی پرونده:04 Linear Algebra.pdf سری چهارم
مسائل مبانی مهندسی برق پرونده:PCB and IC.pdf سری اول

آزمایشگاه ماتریس ( MATLAB )[ویرایش | ویرایش مبدأ]

موضوع دریافت توضیحات
What is MATLAB پرونده:Intro.pdf در این نوشتار با این نرم افزار و کاربرد های فراوان آن آشنا خواهید شد.

منبع : Mathworks.com

What is Simulink پرونده:Simulink.pdf Simulink® is a software package for modeling, simulating, and analyzing

dynamic systems. It supports linear and nonlinear systems, modeled in

continuous time, sampled time, or a hybrid of the two.

Encryption & Decryption Program .... Loading All over the internet I did not find any MATLAB program that both

Encrypt and decrypt an input phrase , Special thanks to StackOverFlow.com

dear members for their support

MATLAB & Simulink[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Logo-matlab-simulink.jpg