کتابخانه اختصاصی سید صدرا موسوی لر

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجومن سید صدرا موسوی لر دانشجو دانشگاه علم وصنعت در رشته مهندسی صنایع، گردآورنده مطالب این کتابخانه هستم. در این کتابخانه، با ذکر منابع معتبر ( بخش کتابها )، به معرفی و بررسی علم جبرخطی و کاربرد های آن، می پردازیم. در قسمت تحقیق ها، مطالبی در راستای موضوعات تعیین شده توسط مهندس ثقفی نیا گردآوری شده و به نگارش اینجانب درآمده است. تمرین های موجود در این کتابخانه صرفا به منظور آمادگی بیشتر در مورد مطالب تدریس شده می باشد. فایل تمامی دروس به همراه صورت سوالات در این گنجینه موجود است. ( تمارین و جزوات جبر خطی ). اینجانب کتابخانه دیگری در بخش کتابخانه های موضوعی بنام آزمایشگاه ماتریس ( به انگلیسی : Matrix Laboratory )ایجاد کرده ام که در آن مطالب مرتبط با نرم افزار MATLAB بصورت مبسوط آورده شده است. شما می توانید با ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در بهبود این کتابخانه، سهیم باشید.

ارسال به رایانامه : MousaviPrivateLib@gmail.com

کتابها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب توضیحات
A First Course in Linear Algebra پرونده:The book)Linear Algebra).pdf
Introduction to Linear Algebra پرونده:Linear Algebra 0236.pdf
Introduction to Financial & Risk managing پرونده:Financial Engineering - Persian.pdf

تحقیق ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تحقیق فایل تحقیق توضیحات
Applications of MATLAB پرونده:Applicatios-O-MATLAB.pdf در این نوشتار به بررسی ویژگی های برنامه MATLAB که از مهمترین برنامه های مهندسی به شمار میرود، می پردازیم.
Introduction to Linear Algebra پرونده:AlgebraAPP&INTR..pdf در این نوشتار ضمن اشاره به تاریخچه و اهمیت علم جبر، کاربرد های آن در زندگی روزمره را بررسی می کنیم.
Third Project: Hill Cipher Encryption پرونده:Project02SadraMousaviLar.pdf در این نوشتار پاسخ سوالات مندرج در پرونده پروژه سوم مرقوم شده است.
Beta Voltaic Batteries پرونده:Beta-Voltaic Batteries.pdf Nanotechnology is a rapidly developing field, and as engineers strive to create working machines at a nanoid level they are beginning to explore technologies for micro power supplies, and Beta voltaic technology is fast emerging as a likely solution.
A Brief Introduction to Diode Types پرونده:A Brief Introduction to Diode Types.pdf diode is a two-terminal electronic component that conducts current primarily in one direction (asymmetric conductance); it has low (ideally zero) resistance in one direction, and high (ideally infinite) resistance in the other. A diode vacuum tube or thermionic diode is a vacuum tube with two electrodes, a heated cathode and a plate, in which electrons can flow in only one direction, from cathode to plate. A semiconductor diode, the most commonly used type today, is a crystalline piece of semiconductor material with a p–n junction connected to two electrical terminals.
what is PhotoVoltaic Effect? click on the link! https://www.aparat.com/v/UvNrc/Solar_energy___Solar_photovoltaics___Photovoltaic_effect_%283D_animation%29
Analog vs. Digital Signal - Microwave پرونده:97472077 Sadra.pdf There are certain advantages and disadvantages of microwave cooking. Microwaves are convenient to use, they do not burn food, they are highly economical and they heat food faster and healthier than other methods. On the flip side, you'll need to use microwave-safe vessels for cooking .....

تمرین ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تمرین فایل تمرین توضیحات
مسائل جبرخطی پرونده:Linear algebra problems.pdf سری اول
مسائل جبرخطی پرونده:Linear Algeria 02.pdf سری دوم
مسائل جبرخطی پرونده:Linear Algebra 03.pdf سری سوم
مسائل جبرخطی پرونده:04 Linear Algebra.pdf سری چهارم
مسائل مبانی مهندسی برق پرونده:PCB and IC.pdf سری اول
مسائل مبانی مهندسی برق پرونده:Essofelen.pdf سری سوم
مسائل مبانی مهندسی برق پرونده:فصل چهارم1234.pdf سری چهارم
مسائل مبانی مهندسی برق پرونده:فصل پنجم 123.pdf سری پنجم

آزمایشگاه ماتریس ( MATLAB )[ویرایش | ویرایش مبدأ]

موضوع دریافت توضیحات
What is MATLAB پرونده:Intro.pdf در این نوشتار با این نرم افزار و کاربرد های فراوان آن آشنا خواهید شد.

منبع : Mathworks.com

What is Simulink پرونده:Simulink.pdf Simulink® is a software package for modeling, simulating, and analyzing

dynamic systems. It supports linear and nonlinear systems, modeled in

continuous time, sampled time, or a hybrid of the two.

Encryption & Decryption Program .... Loading All over the internet I did not find any MATLAB program that both

Encrypt and decrypt an input phrase , Special thanks to StackOverFlow.com

dear members for their support

MATLAB & Simulink[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Logo-matlab-simulink.jpg