کتابخانه اختصاصی سارا عطار

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

 درباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

من سارا عطار، دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران هستم. در این کتابخانه، کتب و مقالات مورد استفاده در رابطه با درس مبانی مهندسی برق آورده شده‌است.

کتابها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب توضیحات

تحقیق ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تحقیق فایل تحقیق توضیحات

تمرین ها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام تمرین فایل تمرین توضیحات
تمرینات سری اول http://ganj-ie.iust.ac.ir:8081/images/1/11/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84.docx
تمرینات سری دوم http://ganj-ie.iust.ac.ir:8081/images/8/8f/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85.docx
تمرینات سری ششم http://ganj-ie.iust.ac.ir:8081/images/e/e6/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B4%D9%85.pdf
تمرینات سری هفتم http://ganj-ie.iust.ac.ir:8081/images/0/08/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85.pdf
تمرینات سری هشتم http://ganj-ie.iust.ac.ir:8081/images/2/27/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf
تمرینات سری 9.1 http://ganj-ie.iust.ac.ir:8081/images/3/3d/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_9.1.pdf
تمرینات سری 9.2
تمرینات سری 9.3

مقالات [ویرایش | ویرایش مبدأ]