کتابخانه اختصاصی رضا رازقی‌بیرامی

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

جای عکس.png
من []، دانشجوی [] دانشگاه [] هستم. زمینه صنعتی مورد علاقه من [] است. یکی از پروژه‌های من طراحی و ساخت یک [] می‌باشد. در این کتابخانه، کتب و مقالات مورد استفاده در این پروژه آورده شده‌است.

راه تماس با من: [] 

تمارین درس مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات براساس الگوي CMMI[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف شماره توضیحات لینک
1 ITPM_98_1_HW1_RezaRazeghi بررسی سازمان از نظر فرایندگرایی و وظیفه گرایی پرونده:ITPM 98 1 HW1 RezaRazeghi.pdf
2 ITPM_98_1_HW2_RezaRazeghi سطوح فرآیندی و نمودار درختی شرکت عمرانی کیسون پرونده:ITPM 98 1 HW2 RezaRazeghi.pdf
3 ITPM_98_1_HW3_RezaRazeghi تعیین ذینفعان هلدینگ کیسون بر اساس مدل PESTEL پرونده:ITPM 98 1 HW3 RezaRazeghi.pdf
4 ITPM_98_1_HW4_RezaRazeghi بررسی مفاهیم WFMS ,BPMS ,ERP پرونده:ITPM 98 1 HW4 RezaRazeghi.pdf
5 ITPM_98_1_HW5_RezaRazeghi تعیین مراحل بلوغ فرآیندی و سطح بلوغ فرآیندی در شرکت Kayson بر اساس CMMI پرونده:ITPM 98 1 HW5 RezaRazeghi.pdf
6 ITPM_98_1_HW6_RezaRazeghi بررسی مفاهیم کارتل، تراست، هلدینگ، کنسرسیوم و تمایز بین این مفاهیم پرونده:ITPM 98 1 HW6 RezaRazeghi.pdf
7 ITPM_98_1_HW7_RezaRazeghi بررسی مدل فرآیندی یک سازمان پرونده:ITPM 98 1 HW7 RezaRazeghi.pdf
8 ITPM_98_1_HW8_RezaRazeghi بررسی متقاضی سهام بر اساس مدل فرایندی پرونده:ITPM 98 1 HW8 RezaRazeghi.pdf
9 ITPM_98_1_HW9_RezaRazeghi ساختار شکست کار برای یک شرکت نرم افزاری پرونده:ITPM 98 1 HW9 RezaRazeghi.pdf
10 ITPM_98_1_HW10_RezaRazeghi تمرین فعالیت های بحرانی شبکه پرونده:ITPM 98 1 HW10 RezaRazeghi.pdf

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایتها [ویرایش | ویرایش مبدأ]

تصاویر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایر [ویرایش | ویرایش مبدأ]