کتابخانه اختصاصی دروس کارشناسی ارشد

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

مفاهیم و مدلهای تجارت و بازاریابی الکترونیکی

مدیریت زنجیره تامین و عرضه الکترونیکی

طراحی و ارزیابی سیستم های کسب و کار

استراتژی ها و برنامه های جامع کسب و کار

امنیت تجارت الکترونیکی

انبارهای داده و داده کاوی

فناوریها و ابزارهای توسعه یکپارچه

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی

عاملهای هوشمند در تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی سیار

مدیریت دانش

سیستم های بانکی و پرداخت الکترونیکی

مدلسازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی

نظریه مجموعه های فازی

مبانی مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی توسعه نرم افزار

طراحی و مدیریت پایگاه داده ها

تحلیل و مدلسازی سیستم ها

سیستم های خبره و تصمیم یار

مدیریت تغییر

سیاستگذاری علم و فناوری

اقتصاد علم و فناوری

مدیریت فناوریهای نو ظهور

جامعه و سناریوهای جهانی

اخلاق و فرهنگ

توسعه پایدار

مدیریت علم خلاقیت و فناوری

تجزیه و تحلیل سیاستهای پژوهش و فناوری

استفاده از نظریه سیستمها در مطالعات آینده

کارگاه آینده نگاری

مدیریت استراتژیک علم و فناوری

انتقال فناوری

برنامه ریزی استراتژیک

ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

روشهای عددی ارزیابی برنامه ریزی

مبانی و روشهای مدلسازی

روشهای پیش بینی

مطالعات علم و فناوری

مدیریت داده کاوی

مبانی و روشهای مدلسازی

استراتژی توليد و خدمات

مديريت تحقيق و توسعه

‌آينده ‌پژوهي

اقتصاد دانش‌بنيان

سياست‌گذاری علم و فناوری

توسعه پايدار

فناوری و جامعه

مدیریت نوآوری

توسعه محصولات

بازارهای مالی با درآمد ثابت

فرایندهای تصادفی پیشرفته

بازارهای مالی اسلامی

اقتصاد سنجی

مدیریت سرمایه گذاری

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

سریهای زمانی مالی

طراحی و پیاده سازی سیستمهای پشتیبانی

سیستمهای خبره در تصمیم گیری مالی

بهینه سازی تصادفی

مهندسی مالی

مدلهای انتخای سبد سرمایه گذاری

فرایندهای تصادفی

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

تصمیم‌گیری و روش‌های کمی

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست

مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه‌ها

مدیریت مناقشات و دعاوی قرار‌دادهای نفت و گاز

ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های بالادستی

ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های پایین‌دستی

مدیریت تامین تدارکات و پرو‌ژه‌های نفت و گاز

مدیریت انتقال و توسعه فناوری‌های نفت و گاز

مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها

روش‌شناسی و استاندار‌های مدیریت پروژه

مدیریت منابع انسانی و رفتار

اصول و نظریه‌های سازمان و مدیریت

سیستمهای توزیع

لجستیک بین الملل

شبیه سازی سیستمهای لجستیکی

مدیریت و برنامه ریزی تقاضا

بسته بندی

طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین

مدیریت تدارکات

زنجیره تامین الکترونیکی

زنجیره تامین تحلیلی

مدلهای زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل

طراحی انبار و عملیات آن

مدیریت مواد و موجودیها

انبارداری و جابجایی مواد

مباحث خاص در زمینه انبارداری

طراحی سیستمهای صنعتی

اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی

فناوری اطلاعات

قیمت‌ گذاری و مدیریت درآمد

مبانی تجارت الکترونیکی

تحلیل داده های مهندسی

مدیریت عملیات خدماتی

شبیه‌ سازی کامپیوتری

مهندسی سیستم

برنامه‌ریزی زنجیره عرضه

پیش‌بینی و سری‌های زمانی

برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه

مدیریت کیفیت جامع

مدیریت نوآوری و فناوری

مدیریت منابع انسانی

بازاریابی

برنامه ریزی تولید پیشرفته

شبیه سازی کامپیوتر

فرایند های احتمالی

مدیریت زمان

برنامه ریزی پویا

سیستم های پویا (1)

سیستم های صف

بهینه سازی مدل های غیرخطی

برنامه ریزی ریاضی

اقتصاد سنجی

اقتصاد کلان پیشرفته

مدیریت زمان

اقتصاد خرد پیشرفته

شبیه سازی کامپیوتر

سیستم های پویا

مدل هاي احتمالي در سلامت

سيستم هاي اطلاعات سلامت

تصميم گيري

واكافت شبكه هاي اجتماعي

شبكه و مكان گسسته

مدل سازي پويايي

مباحث پيشرفته در مهندسي

تحقیق در عملیات در سلامت

بهبود فرايند و كيفيت در سلامت

فناوري اطلاعات در سلامت

استانداردها، معيارهاي ارزيابي

فرایندهای احتمالی

برنامه ریزی پیشرفته

برنامه ریزی پویا

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

تحلیل سیستم ها

مباحث ویژه در مهندسی صنایع

طراحی سیستمهای صنعتی

روشهای آماری

---------------------

مدیریت استراتژیک کارآفرینی

مدیریت پروژه‌های فنآوری اطلاعات