کتابخانه اختصاصی بهنام هیودی

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره کتابخانه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

جای عکس.png
من []، دانشجوی [] دانشگاه [] هستم. زمینه صنعتی مورد علاقه من [] است. یکی از پروژه‌های من طراحی و ساخت یک [] می‌باشد. در این کتابخانه، کتب و مقالات مورد استفاده در این پروژه آورده شده‌است.

راه تماس با من: [] 

کتابها[ویرایش | ویرایش مبدأ]

نام کتاب توضیحات
تمرین شماره 1 پرونده:ITPM 98 1 HW1 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 2 پرونده:ITPM 98 1 HW2 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 3 پرونده:ITPM 98 1 HW3 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 4 پرونده:ITPM 98 1 HW4 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 5 پرونده:ITPM 98 1 HW5 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 6 پرونده:ITPM 98 1 HW6 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 7 پرونده:ITPM 98 1 HW7 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین شماره 8 پرونده:ITPM 98 1 HW8 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین تشویقی 1 پرونده:ITPM 98 1 HW add 1 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین تشویقی 2 پرونده:ITPM 98 1 HW add 2 BEHNAM HIVADI.pdf
تمرین تشویقی 3 پرونده:ITPM 98 1 HW add 3 BEHNAM HIVADI.pdf

مقالات[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایتها [ویرایش | ویرایش مبدأ]

تصاویر[ویرایش | ویرایش مبدأ]

سایر [ویرایش | ویرایش مبدأ]