کتابخانه اختصاصی ارمین نیرومندتوماج

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

درباره من :[ویرایش | ویرایش مبدأ]

13980613.jpg
دانشجوی کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران

در مقطع کارشناسی ارشد

فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی

از دانشگاه سراسری ارومیه در مقطع کارشناسی

تمارین درس مدیریت استراتژیک کارآفرینی - دکتر وحیدی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

ردیف تمارین توضیحات
1 پرونده:ESP 98 1 HW1 Niroomandtoomaj.pdf بررسی اثر عوامل محیطی بر شرکت عمرانی کیسون به روش PESTEL
2 پرونده:ESP 98 1 HW2 Niroomandtoomaj.pdf  اعمال ذی نفعان حاصله از روش پستل بر روی ماتریس اثرگذار - اثرپذیر 
3 پرونده:ESP 98 1 HW3 Niroomandtoomaj.pdf خلق یک مدل استراتژی بر اساس استاندارد های مدلسازی استراتژی 
4 پرونده:ESP 98 1 HW4 Niroomandtoomaj.pdf هلدینگ ، کنسرسیوم ، تراست ، کارتل
5 پرونده:ESP 98 1 HW5 Niroomandtoomaj.pdf ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( EFE ) شرکت کیسون
6 پرونده:ESP 98 1 HW6 Niroomandtoomaj.pdf ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( IFE ) شرکت کیسون
7 پرونده:ESP 98 1 HW7 Niroomandtoomaj.pdf ماتریس بررسی رقابتی ( CPM ) شرکت کیسون
8 پرونده:ESP 98 1 HW8 Niroomandtoomaj.pdf ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای هریک از واحدهای کسب و کار استراتژیک ( IEM ) شرکت کیسون
9 پرونده:ESP 98 1 HW9 Niroomandtoomaj.pdf مدل تحليل SWOT و پيشنهاد راهبردهاي خرد و كلان
10 پرونده:ESP 98 1 HW10 Niroomandtoomaj.pdf ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي (QSPM)
11 پرونده:ESP 98 1 HW11 Niroomandtoomaj.pdf مدل فريمن يا ذينفعان 
12 پرونده:ESP 98 1 HW12 Niroomandtoomaj.pdf ماتريس گروه مشاوره بوستون يا ماتريس رشد/ سهم بازار (BCG)
13 پرونده:ESP 98 1 HW13 Niroomandtoomaj.pdf مدل جنرال الكتريك (GE)
14 پرونده:ESP 98 1 HW14 Niroomandtoomaj.pdf مدل تجزيه و تحليل هوفر (ماتريس ارزيابي بازار / كالا)
15 پرونده:ESP 98 1 HW15 Niroomandtoomaj.pdf ماتريس قدمت- قدرت يا روش ADL
16 پرونده:ESP 98 1 HW16 Niroomandtoomaj.pdf مدل ماتريس تعيين جهت سياست‌گذاريها ( DPM )
17 پرونده:ESP 98 1 HW17 Niroomandtoomaj.pdf مدل ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (SPACE)