چگونه فایل را ویرایش کنیم؟

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

1.ابتدا فایل مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی ویرایش کلیک می‌نماییم.[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Slide122222قبق.jpg

2.در این بخش میتوانید توضیح مربوط به عکس را بنویسید.[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Slide2صثصثص.jpg

3.در این قسمت میتوانید محل قرار‌گیری فایل را در صفحه مشخص کنید[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Slide33242432.jpg

4.در این قسمت میتوانید قاب صفحه و اندازه ی آنرا تعیین کنید.[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Slide4222.jpg

5.با کلیک بر روی گزینه‌ی سفارشی میتوانید اندازه ی فایل را خودتان مشخص کنید.[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Slide52221.jpg