تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ‏۱۰:۲۵
   

‏۲۷ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۱۰:۲۵ (سیاهۀ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری Baback56 (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏

‏۲۶ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۲۰:۰۴  فراز صالحی‏‏ (۷ تغییر | تاریخچه) . . (+۲۲۸). . [Saghafinia‏ (۷×)]
      ‏۲۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (-۳۴). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۰:۰۳ (فعلی | قبلی) . . (+۳۲۲). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (-۱۵۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۳۳ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۹). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۱۵:۲۲  ویکی‌من:ویرایشگر دیداری‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۴). . فراز (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «فراز صالحی دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر» ایجاد کرد)
     ‏۱۵:۱۸ (سیاهۀ بارگذاری‌ها) . . فراز (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:CV - Faraz Salehi (W).pdf را بارگذاری کرد ‏(رزومه فراز صالحی)
نو    ‏۱۵:۱۷  کاربر:فراز‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۰۵). . فراز (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (مشخصات) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۵:۱۵ (سیاهۀ ایجاد کاربر) . . حساب کاربری فراز (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) ایجاد شد ‏

‏۲۵ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۰۱:۳۸  پیشگامان ایرانی در رشته مهندسی صنایع‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۷٬۰۳۳). . [Saghafinia‏ (۶×)]
      ‏۰۱:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۱:۳۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۱:۰۰ (فعلی | قبلی) . . (-۸). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸۲). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۷۶۲). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۱:۳۳ (سیاهۀ بارگذاری‌ها) . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Namin.jpg را بارگذاری کرد ‏

‏۲۴ مرداد ۱۳۹۸

     ‏۱۸:۴۱  پیش بینی آینده مهندسی صنایع (سلام به آینده)‏‏ (۹ تغییر | تاریخچه) . . (+۱٬۳۰۷). . [Saghafinia‏ (۹×)]
      ‏۱۸:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲۶). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۰). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۷). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۸). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۵ (فعلی | قبلی) . . (-۸۲). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۸:۱۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱٬۰۲۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۸:۴۱  (سیاهۀ بارگذاری‌ها). . [Saghafinia‏ (۲×)]
      ‏۱۸:۴۱ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:EIe.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۷:۳۷ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تحول در مهندسی صنایع.pptx را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۷:۵۷  ایده ها و طرحهایی جهت رشد فعالیتهای علمی ، تحقیقاتی و آموزشی در دانشکده های مهندسی صنایع‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۹۹۲). . [Saghafinia‏ (۶×)]
      ‏۱۷:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۴۶). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱۸). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱۶). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۷:۲۴  کتابخانه تخصصی هندبوک های مهندسی صنایع‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹). . [Saghafinia‏ (۳×)]
      ‏۱۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۲۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۷:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (-۱). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۲۲ مرداد ۱۳۹۸

نو    ‏۲۰:۲۲  هانی وحدانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱٬۶۱۰). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «بندانگشتی|150x150پیکسل|نام و نام خانوادگی == معر...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۲۰  فهرست دانش آموختگان رشته صنایع در دانشگاه علم و صنعت (فارغ التحصیل 94 تا 96)‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۶). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۵:۰۰ (سیاهۀ تأیید نسخه) . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 26683 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «معرفی MATLAB» علامت بزن. ‏
     ‏۰۳:۰۹  معرفی MATLAB‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۷٬۹۵۲). . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۳:۰۴ (سیاهۀ بارگذاری‌ها) . . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:MATLAB R2013a Win8 screenshot.jpg را بارگذاری کرد ‏