تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۷ بهمن ۱۳۹۸ ‏۰۹:۱۱
   

‏۷ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۰۷:۳۶ (سیاهۀ بارگذاری‌ها) . . Reza MohammadSalehi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمرین هفتم.pdf را بارگذاری کرد ‏

‏۶ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۱۶:۰۴  کتابخانه اختصاصی سیدعلی اوصیا‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۸۶۹). . [Ali.osia‏ (۳×)]
      ‏۱۶:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۳٬۴۹۸). . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷۵۶). . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۰:۴۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵٬۸۷۳). . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۴:۵۴  سال 98-99‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱٬۱۱۸). . Matin.Heydarzadeh (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۴  کتابخانه ی فیزیک عمومی 2‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۳۸). . [Esmaeili s‏ (۲×)]
      ‏۱۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷۱). . Esmaeili s (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (بارگذاری پاسخ خرداد 98) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۷). . Esmaeili s (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (اضافه کردن امتحانات دی 96 و خرداد 98 علم و صنعت) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۴۲  (سیاهۀ بارگذاری‌ها). . [Esmaeili s‏ (۳×)؛ سیدصدراموسوی‏ (۴×)]
      ‏۱۱:۴۲ . . Esmaeili s (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:جواب خرداد98.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۴ . . Esmaeili s (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Phys2Final98 (1)-1.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۲ . . Esmaeili s (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:فیزیک 2 امتحان.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۲:۳۱ . . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Picture3uu.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۲:۳۰ . . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Picture188.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۲:۲۹ . . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Picture199999.jpg را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۲:۲۷ . . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Picture134535.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۰۸:۵۶  (سیاهۀ تأیید نسخه). . [Mostafa saqafi‏ (۱۹×)]
      ‏۰۸:۵۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33964 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «Shanton Chang» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۵۳ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33964 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «Shanton Chang» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۴۹ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33964 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «Shanton Chang» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۵ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34028 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۵ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33999 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «سال 98-99» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۴ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34028 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33934 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «مقالات علمی و کارآموزی های موفق» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۴ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33959 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه ی روش های تولید» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۴ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33944 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «اساتید رشته صنایع در دانشگاه های جهان» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۴ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33944 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «اساتید رشته صنایع در دانشگاه های جهان» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۳ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34042 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «آزمایشگاه ماتریس» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۳ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34043 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «MATLAB در اقتصاد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۳ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34042 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «آزمایشگاه ماتریس» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33900 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «اکران فیلم و مستند» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۰۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34015 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی حسین عابدی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۷:۴۹ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 33967 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی ساغر اسماعیلی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۷:۴۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34036 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی سیدعلی اوصیا» علامت بزن. ‏
      ‏۰۷:۴۷ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34033 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نامور» علامت بزن. ‏
      ‏۰۷:۴۵ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 34029 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی ملیکا نبي پور بهمن آباد» علامت بزن. ‏
     ‏۰۷:۴۷  کتابخانه اختصاصی ملیکا نبي پور بهمن آباد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۰). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو    ‏۰۲:۴۱  MATLAB در اقتصاد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱). . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «.» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۲:۴۱  آزمایشگاه ماتریس‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۸۲). . [سیدصدراموسوی‏ (۲×)]
      ‏۰۲:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۸۶). . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۲:۳۲ (فعلی | قبلی) . . (+۹۶). . سیدصدراموسوی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)

‏۵ بهمن ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۵۵  کتابخانه اختصاصی سیدعلی اوصیا‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۶۷۴). . [Ali.osia‏ (۲×)]
      ‏۲۳:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶٬۶۲۹). . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۲۳:۱۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۵). . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (ی) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۳:۱۷  کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نامور‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۷۸). . مهدی نامور (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۲:۳۷  (سیاهۀ بارگذاری‌ها). . [Matin.Heydarzadeh‏؛ ملیکا نبی پور بهمن آباد‏ (۲×)؛ Ali.osia‏ (۵×)]
      ‏۲۲:۳۷ . . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Amoozeh-minitab.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۲:۳۲ . . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:TarjomeFa-F874-Farsi.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۴۴ . . ملیکا نبی پور بهمن آباد (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Aso-oritobysl;.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۴۱ . . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:F1450-TarjomeFa-Farsi.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۴۱ . . ملیکا نبی پور بهمن آباد (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:ThomasPiketty 2014S-480p-fa.mp4 را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۳۹ . . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:F1536-TarjomeFa-Farsi.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۳۸ . . Ali.osia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:F1611-TarjomeFa-Farsi.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۳۸ . . Matin.Heydarzadeh (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Photo6010428808445931789.jpg را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۹:۵۷  کتابخانه اختصاصی ملیکا نبي پور بهمن آباد‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳٬۵۷۷). . ملیکا نبی پور بهمن آباد (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (اضافه کردن چند بخش اپلود فیلم و نرم اقزار و کتاب) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز   ‏۱۹:۵۶  انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۶). . Matin.Heydarzadeh (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (توضیحات) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)