تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۱۶ آذر ۱۳۹۸ ‏۱۹:۵۲
   

‏۱۶ آذر ۱۳۹۸

     ‏۱۹:۴۲  کتابخانه اختصاصی علی گشانی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۸۲). . Ali (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (س) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۴۲  (سیاهۀ بارگذاری‌ها). . [Amin mosavi‏؛ Ali‏؛ دولتشاهی‏؛ زهراباقری‏ (۲×)؛ فاطمه فیضی‏ (۳×)؛ علیرضا غریب شاهیان‏ (۴×)]
      ‏۱۹:۴۲ . . Ali (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:New doc 2019-12-07 19.36.36 20191207193838.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۹:۲۱ . . دولتشاهی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمرین سری چهارم دولتشاهی.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۶:۵۹ . . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمرین 5 ام.rar را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۶:۵۱ . . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمرین 5مبانی برق.rar را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۲۳ . . علیرضا غریب شاهیان (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمارین سری پنجم مبانی مهندسی برق..pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۲۱ . . علیرضا غریب شاهیان (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمارین سری پنجم مبانی مهندسی برق .pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۲۰ . . علیرضا غریب شاهیان (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمارین سری چهارم مبانی مهندسی برق .pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۴:۱۸ . . علیرضا غریب شاهیان (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمارین سری پنجم جبرخطی .pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۴۶ . . فاطمه فیضی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:What REALLY is Data Science Told by a Data Scientist.136.mp4 را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۳۹ . . فاطمه فیضی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:ExcelTutorial.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۳:۳۳ . . فاطمه فیضی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Tutorial EDIT.pdf را بارگذاری کرد ‏
      ‏۱۱:۲۹ . . Amin mosavi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:تمرین شماره 4 جبر خطی.pdf را بارگذاری کرد ‏
     ‏۱۹:۳۹  کتابخانه اختصاصی مهندسین، شرکت‌ها و سازمان‌ها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۶۴). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۳۳  کتابخانه اختصاصی محمدحسین هدایتی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۳۴). . محمدحسین هدایتی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (فیلم) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۳۰  آشنایی با رشته مهندسی صنایع‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۴۹). . [Saghafinia‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۹:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۴۰). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۹:۲۱  کتابخانه اختصاصی علی دولتشاهی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۱۶۰). . دولتشاهی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۷:۵۰  (سیاهۀ تأیید نسخه). . [Mostafa saqafi‏ (۴×)؛ Saghafinia‏ (۱۷×)]
      ‏۱۷:۵۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30099 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه فیضی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۵۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30104 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی علیرضا غریب‌شاهیان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۵۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30095 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی سیدمحمدامین موسوی» علامت بزن. ‏
      ‏۱۷:۴۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30111 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی زهرا باقری» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۳ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30017 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی نیایش مصطفایی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۳ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29953 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی نازنین رضائي» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۳ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29953 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی نازنین رضائي» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۳ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30039 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی میسم محسن» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۲ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30082 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی مریم مفرد» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۲ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29976 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نیک‌شعار» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۲ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30049 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نامور» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۱ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30027 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدحسن احمدی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۱ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30027 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدحسن احمدی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۱ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30090 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی متین حیدرزاده» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۲۰ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29986 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فراز بداغی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۹ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29924 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه نیکجه» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۹ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30078 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه ظریفی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۹ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29957 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه بیدگلی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۹ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29957 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه بیدگلی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۹ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 30025 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی علیرضا آقامحمدی» علامت بزن. ‏
      ‏۰۸:۱۹ . . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 29954 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی علی گشانی» علامت بزن. ‏
 جز   ‏۱۶:۵۹  کتابخانه اختصاصی زهرا باقری‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۳۸). . [زهراباقری‏ (۵×)]
 جز    ‏۱۶:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۹). . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۶:۵۷ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۶:۵۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴۰). . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۶:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵). . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
 جز    ‏۱۶:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (+۱۲۵). . زهراباقری (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۴:۲۴  کتابخانه اختصاصی علیرضا غریب‌شاهیان‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۹۶). . علیرضا غریب شاهیان (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۳:۵۱  کتابخانه اختصاصی فاطمه فیضی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۴۷۴). . فاطمه فیضی (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۱۱:۳۰  کتابخانه اختصاصی سیدمحمدامین موسوی‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷۳). . [Amin mosavi‏ (۳×)]
      ‏۱۱:۳۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۰). . Amin mosavi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۲۹ (فعلی | قبلی) . . (+۷۷). . Amin mosavi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۱۱:۲۸ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Amin mosavi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۸:۲۱  کتابخانه اختصاصی فراز بداغی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۹). . Saghafinia (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)