تغییرات اخیر

پرش به: ناوبری، جستجو

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پی‌گیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۵ مهر ۱۳۹۸ ‏۰۲:۵۰
   

‏۲۵ مهر ۱۳۹۸

     ‏۰۲:۵۰  (سیاهۀ حذف). . [Mostafa saqafi‏ (۲×)]
      ‏۰۲:۵۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) صفحۀ کارگاه تخصصی مهندسی صنایع 1 را حذف کرد ‏(محتوای صفحه این بود: «#تغییر_مسیر کارگاه تخصصی مهندسی صنای...» و تنها مشارکت‌کننده «Mostafa saqafi (بحث)» بود)
      ‏۰۲:۴۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) صفحۀ کارگاه تخصصی مهندسی صنایع - ریخته‌گری (ذوب و مدل‌سازی) را حذف کرد ‏(حذف برای ممکن‌شدن انتقال «کارگاه تخصصی مهندسی صنایع 1»)
     ‏۰۲:۴۸ (سیاهۀ انتقال) . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) صفحۀ کارگاه تخصصی مهندسی صنایع 1 را به کارگاه تخصصی مهندسی صنایع - ریخته‌گری (ذوب و مدل‌سازی) منتقل کرد ‏
     ‏۰۱:۵۹  تست-پیج‏‏ (۶ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۲۳). . [Mostafa saqafi‏ (۶×)]
      ‏۰۱:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶۸). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۱:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (-۲۱۳). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۱:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲۱۳). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۱:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۵۴). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۱:۰۱ (فعلی | قبلی) . . (-۶۴). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۰۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (+۶۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۰۱:۴۶ (سیاهۀ تأیید نسخه) . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28230 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «تست-پیج» علامت بزن. ‏
     ‏۰۱:۱۳  تست-پیج-2‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (-۴٬۳۵۶). . [Mostafa saqafi‏ (۳×)]
      ‏۰۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (-۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۱:۱۳ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
      ‏۰۱:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (-۴٬۴۱۴). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۰۱:۱۳  (سیاهۀ بارگذاری‌ها). . [Mostafa saqafi‏ (۴×)]
      ‏۰۱:۱۳ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:فهرست صفحات 33.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۱:۰۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:فهرست صفحات 4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۰:۵۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:فهرست صفحات 3.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۰۰:۵۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:فهرست صفحات3.png را بارگذاری کرد ‏

‏۲۴ مهر ۱۳۹۸

     ‏۲۳:۲۷  تست-پیج‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۲۳۶). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۲۳:۲۴  (سیاهۀ بارگذاری‌ها). . [Mostafa saqafi‏ (۲×)]
      ‏۲۳:۲۴ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Open book 4.png را بارگذاری کرد ‏
      ‏۲۱:۵۴ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) پرونده:Open book 2.png را بارگذاری کرد ‏
نو    ‏۲۳:۲۳  تست-پیج-2‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۶٬۹۲۴). . [Mostafa saqafi‏ (۳×)]
      ‏۲۳:۲۳ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۵۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
      ‏۲۱:۵۵ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۳۰۰). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
نو     ‏۲۱:۵۴ (فعلی | قبلی) . . (+۲٬۲۶۹). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «<div style="text-align: center; padding: 1em; border: 1px solid #003882; border-radius: 5px;"> {| style="margin: 0.9em auto; text-align: ce...» ایجاد کرد) (برچسب: ویرایشگر دیداریːبه ویرایش منبع تغییر داده شده)
     ‏۲۱:۰۰  کتابخانه اختصاصی مهندسین، شرکت‌ها و سازمان‌ها‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (-۱۰۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)
     ‏۲۰:۳۲  (سیاهۀ تأیید نسخه). . [Mostafa saqafi‏ (۲۵×)]
      ‏۲۰:۳۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28090 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی کیاوش قره‌داغی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۳۱ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28164 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی کیارش قریشی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۳۱ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28166 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی نازنین رضائي» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۳۱ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28175 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی مهدی باوفا» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۳۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28095 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی مریم مفرد» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۳۰ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28177 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نیک‌شعار» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۹ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28177 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نیک‌شعار» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۹ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28177 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نیک‌شعار» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28177 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی نیک‌شعار» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28195 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمدمهدی ابوطالبی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۸ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28093 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی محمد حسین خادم» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۷ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28162 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی متین حیدرزاده» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۷ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28136 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه نیکجه» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28183 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی فاطمه بیدگلی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28118 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی علیرضا غریب‌شاهیان» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28078 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی سیدمحمدامین موسوی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۲۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28091 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی سیدعلی اوصیا» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۱۶ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28091 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی سیدعلی اوصیا» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۱۳ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28091 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی سیدعلی اوصیا» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۱۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28097 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی حسین عابدی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۱۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28172 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی امیرعلی آقاخان‌علیا» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۱۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28082 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کتابخانه اختصاصی امیرحسین گل‌آبادی» علامت بزن. ‏
      ‏۲۰:۱۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28109 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «اقتصاد عمومی 1» علامت بزن. ‏
      ‏۱۹:۱۲ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 27211 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «تخفیفان» علامت بزن. ‏
      ‏۱۵:۵۵ . . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) 28196 را به عنوان نسخۀ تأییدشده برای «کارگاه تخصصی مهندسی صنایع - ریخته‌گری (ذوب و مدل‌سازی) 2» علامت بزن. ‏
     ‏۱۸:۵۹  کتابخانه مهندسی ورزشی‏ (تفاوت | تاریخچه) . . (+۵). . Mostafa saqafi (بحث پیرامون این صفحه | مشارکت‌ها) (برچسب: ویرایش‌گر دیداری)