فهرست دانش آموختگان رشته صنایع در دانشگاه امیرکبیر

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

.

نام نام خانوادگی دوره تحصیلی گرایش صنایع تاریخ فراغت از تحصیل حوزه های کاری و تخصصی محل های فعالیت
حمید پورمحمدی کارشناسی تولید صنعتی 1374/7/1 طراحی شبکه لجستیک و زنجیره تامین، مدل‌های هماهنگی در زنجیره تأمین، مذلسازی فازی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا - امریکا
محمد رضا رسولی کارشناسی تکنولوژی صنعتی معماری سیستم های اطلاعاتی،مدیریت و هوشمندسازی فرآیندهای کسب وکار دانشگاه علم و صنعت، گروه بهمن، تامین اجتماعی، شهرداری تهران ، انرژی اتمی
میر سامان پیشوایی كارشناسی صنایع زنجیره تامین ، مدیریت نوآوریمدیریت استراتژیک، طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌ها دانشگاه علم و صنعت، بنیاد توانا، تامین اجتماعی، شهرداری تهران ، وزارت بهداشت،آوا پزشک ، شبکه آزمایشگاهی تشخیص