دروس گرایش های مختلف کارشناسی ارشد

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

بهینه سازی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
برنامه ریزی تولید پیشرفته اقتصاد مهندسی پیشرفته
شبیه سازی کامپیوتر طراحی سیستمهای صنعتی
فرایندهای احتمالی سیستمهای صف
برنامه ریزی پیشرفته روشهای آماری
برنامه ریزی پویا
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
تصمیم گیری چند معیاره
تحلیل سیستمها
پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی
مباحث ویژه در مهندسی صنایع

سیستم های سلامت[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
مدل هاي احتمالي در سلامت تحقیق در عملیات در سلامت
سيستم هاي اطلاعات سلامت بهبود فرايند و كيفيت در سلامت
تصميم گيري  فناوري اطلاعات در سلامت
واكافت شبكه هاي اجتماعي  استانداردها، معيارهاي ارزيابي 
شبكه و مكان گسسته  كارورزي 
مدل سازي پويايي 
مباحث پيشرفته در مهندسي

سیستم های اقتصادی و اجتماعی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
برنامه ریزی تولید پیشرفته برنامه ریزی ریاضی
شبیه سازی کامپیوتر اقتصاد سنجی
فرایند های احتمالی اقتصاد کلان پیشرفته
مدیریت زمان سیستم های پویا
برنامه ریزی پویا اقتصاد خرد پیشرفته
سیستم های پویا (1) شبیه سازی کامپیوتر
سیستم های صف
مدل های زمان بندی
تئوری تصمیم
بهینه سازی مدل های غیرخطی

مدیریت مهندسی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
مدیریت دانش تئوری تصمیم‌ گیری
قیمت‌ گذاری و مدیریت درآمد مهندسی سیستم
مبانی تجارت الکترونیکی مهندسی مالی
تحلیل داده های مهندسی برنامه‌ریزی زنجیره عرضه
مدیریت عملیات خدماتی پیش‌بینی و سری‌های زمانی
مدیریت مالی برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه
شبیه‌ سازی کامپیوتری مدیریت کیفیت جامع
برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت نوآوری و فناوری
مدیریت منابع انسانی
بازاریابی

لجستیک و زنجیره تامین[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
سیستمهای توزیع طراحی سیستمهای صنعتی
لجستیک بین الملل اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تأمین
شبیه سازی سیستمهای لجستیکی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی
مدیریت و برنامه ریزی تقاضا فناوری اطلاعات
بسته بندی
طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین
مدیریت تدارکات
زنجیره تامین الکترونیکی
زنجیره تامین تحلیلی
تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل
مدلهای زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل
طراحی انبار و عملیات آن
مدیریت مواد و موجودیها
انبارداری و جابجایی مواد
مباحث خاص در زمینه انبارداری

مدیریت پروژه[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
مباحث منتخب  مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها
تصمیم‌گیری و روش‌های کمی روش‌شناسی و استاندار‌های مدیریت پروژه
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست اصول مذاکرات و مدیریت قرار‌دادها
مطالعه موردی مدیریت منابع انسانی و رفتار
مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه‌ها اصول و نظریه‌های سازمان و مدیریت
مدیریت مناقشات و دعاوی قرار‌دادهای نفت و گاز
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های بالادستی
ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های پایین‌دستی
مدیریت تامین تدارکات و پرو‌ژه‌های نفت و گاز
مدیریت انتقال و توسعه فناوری‌های نفت و گاز

سیستم های مالی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
برنامه ریزی استراتژیک مهندسی مالی
بازارهای مالی با درآمد ثابت مدلهای انتخای سبد سرمایه گذاری
فرایندهای تصادفی پیشرفته  فرایندهای تصادفی
بازارهای مالی اسلامی مدیریت و تحلیل ریسک مالی
اقتصاد سنجی
مدیریت سرمایه گذاری
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
سریهای زمانی مالی
طراحی و پیاده سازی سیستمهای پشتیبانی 
سیستمهای خبره در تصمیم گیری مالی
بهینه سازی تصادفی

مدیریت نوآوری و فناوری[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
استراتژی توليد و خدمات مدیریت فناوری
مديريت فرآيندهای کسب و کار مدیریت نوآوری
برنامه‌ريزی استراتژيک توسعه محصولات
مديريت تحقيق و توسعه
‌آينده ‌پژوهي
اقتصاد دانش‌بنيان
سياست‌گذاری علم و فناوری
توسعه پايدار
فناوری و جامعه

آینده پژوهی[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
مدیریت تغییر مبانی و روشهای مدلسازی
سیاستگذاری علم و فناوری روشهای پیش بینی
تصمیم سازی و تصمیم گیری مطالعات علم و فناوری
مدیریت دانش مدیریت داده کاوی
اقتصاد علم و فناوری مبانی و روشهای مدلسازی 
مدیریت فناوریهای نو ظهور
آینده پژوهی ، جامعه و سناریوهای جهانی
آینده پژوهی ، اخلاق و فرهنگ
آینده پژوهی و توسعه پایدار
مدیریت علم خلاقیت و فناوری
تجزیه و تحلیل سیاستهای پژوهش و فناوری
استفاده از نظریه سیستمها در مطالعات آینده
کارگاه آینده نگاری
مدیریت استراتژیک علم و فناوری
انتقال فناوری
برنامه ریزی استراتژیک
ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک 
روشهای عددی ارزیابی برنامه ریزی

تجارت الکترونیک[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دروس اختیاری دروس اجباری
مفاهیم و مدلهای تجارت و بازاریابی الکترونیکی روشهای کمی در مهندسی صنایع
مدیریت زنجیره تامین و عرضه الکترونیکی مدلسازی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
طراحی و ارزیابی سیستم های کسب و کار  نظریه مجموعه های فازی
استراتژی ها و برنامه های جامع کسب و کار مبانی مهندسی فناوری اطلاعات
امنیت تجارت الکترونیکی مهندسی توسعه نرم افزار
انبارهای داده و داده کاوی طراحی و مدیریت پایگاه داده ها
فناوریها و ابزارهای توسعه یکپارچه  تحلیل و مدلسازی سیستم ها
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار  سیستم های خبره و تصمیم یار
مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیکی
عاملهای هوشمند در تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی سیار
مدیریت دانش
سیستم های بانکی و پرداخت الکترونیکی
مباحث منتخب