دانشکده های مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در ایران

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
مهندسی صنایع+.png

مهندسی صنایع بعنوان یک رشته میان رشته ای از علوم فنی ( موضوعاتی از رشته های مکانیک و کامپیوتر و ... ) و علوم انسانی و علوم اقتصادی در بیش از یک قرن پیش ایجاد شد اما با توجه به نیاز و ضرورت کشورها ، دانشکده های صنایع نگاهی یکسان به این سه حوزه نداشته اند لذا در بعضی  دانشگاههای خارجی برای نامگذاری دانشکده صنایع ( Industrial Engineering ) از عناوین دیگری همچون :

  • Engineering Management
  • Project Management
  • Manufacturing Engineering
  • Information Systems
  • Operations Research
  • Systems Dynamic

استفاده کرده اند و در بعضی دیگر از دانشگاهها با ضعیف کردن بخش علوم فنی بر دو حوزه علوم انسانی و علوم اقتصادی تاکید بسیار می کنند رشته هایی مانند کسب و کار (Business school) ایجاد شده و در مقطع کارشناسی ارشد MBA (مدیریت ارشد کسب و کار ) و در مقطع دکترا DBA (دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار) را پدید آورده اند اما آنچه قابل توجه است در همه این رشته ها اساتید فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع محور اصلی این دانشکده ها را بر عهده دارند .

در کشور ما نام گذاری دانشکده ها یا با افزودن پسوندهایی مانند مهندسی صنایع و سیستمها ( دانشگاه صنعتی اصفهان) و یا مهندسی صتایع و سیستمهای مدیریت (دانشگاه امیر کبیر)همراه بوده ویا در بعضی دانشگاهها در کنار دانشکده صنایع دانشکده های مستقلی هم که با تاکیدات متفاوت تری بر سه حوزه فنی و انسانی و اقتصادی بوجود آمده اند مانند دانشکده پیشرفت (دانشگاه علم و صنعت ایران)، دانشکده مدیریت و اقتصاد (دانشگاه شریف)و دانشکده کارآفرینی (دانشگاه تهران )و ... لذا در جدول زیر از تمامی آنها تحت عنوان دانشکده صنایع و رشته های مرتبط نام برده می شود.

دو نکته مهم در رابطه با دانشکده ها ی صنایع باید مورد توجه قرار گیرد:

  1. در دانشگاههای کشورهای توسعه یافته، برای فعالیتهای پژوهشی به مباحثی ارزش داده می شود که نتیجه پژوهشها ضرورت و کاربردی در حل مشکلی در دنیای واقعی داشته باشد در واقع در اولین سوال بعد از ارائه یک موضوع، ضرورت تحقیق در آن موضوع مورد سوال قرار می گیرد .
  2. مشاهده می کنید نام و مفهوم سیستم در نام گذاری دانشکده مهندسی صنایع اهمیت بسیار دارد لذا در یک محیط بارور، هم به لحاظ پتانسیل پژوهشی و هم پتانسیل بازار کار، مناسبترین گرایشها گرایشهای مرتبط با سیستمها هستند  زیرا با توجه به افزایش بسیار زیاد حجم اطلاعات در سیستمهای دنیای واقعی، خصوصا در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، تصمیم گیری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است و روی این موضوعات سرمایه گذاری بسیاری انجام می دهند و مهندسان صنایع با تلفیق دیدگاههای متفاوت مانند تکنیکهای ریاضی (بهینه سازی، تکنیکهای آماری و ..) و علوم مدیریتی و علوم اقتصادی و مالی می توانند موفق ترین افراد در این گرایشها باشند.
نام دانشگاه وبگاه رسمی دانشگاه وبگاه رسمی دانشکده صفحه دانشکده در گنجینه
علم و صنعت ایران(دانشکده صنایع) iust.ac.ir ie.iust.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
علم و صنعت ایران(دانشکده پیشرفت) iust.ac.ir http://pe.iust.ac.ir/ دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
علم و صنعت ایران(دانشکده راه آهن) .iust.ac.ir http://railway.iust.ac.ir/ گروه مهندسی حمل و نقل ریلی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
صنعتی شریف (دانشکده صنایع) sharif.ir ie.sharif.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شریف
صنعتی شریف (دانشکده مدیریت و اقتصاد) sharif.ir http://www.gsme.sharif.edu/fa/ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
امیرکبیر aut.ac.ir industrial.aut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
خواجه نصیر الدين طوسی kntu.ac.ir industrial.aut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر الدين طوسی
تهران ut.ac.ir indeng.ut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
تهران- فنی فومن ut.ac.ir ffeng.ut.ac.ir دانشکده فنی فومن وابسته به دانشگاه تهران
تهران ( دانشکده کارآفرینی ) ut.ac.ir http://ent.ut.ac.ir/fa دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
تربیت مدرس modares.ac.ir www.modares.ac.ir/ise دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
خوارزمی khu.ac.ir eng.khu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی
صنعتی اصفهان iut.ac.ir indust.iut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان
الزهرا (س) alzahra.ac.ir engineering.alzahra.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا (س)
فردوسی مشهد um.ac.ir inde.um.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
قم qom.ac.ir http://ie.qom.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه قم
صنعتی قم qut.ac.ir qut.ac.ir/fa/eng/industry_group گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی قم
صنعتی بابل ( نوشیروانی بابل ) nit.ac.ir mie.nit.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل
سمنان semnan.ac.ir ie.semnan.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه سمنان
شاهد shahed.ac.ir shahed.ac.ir/SitePages/sanaye گروه مهندسی صنایع  دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد
گیلان guilan.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
بجنورد ub.ac.ir eng.ub.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه بجنورد
بوعلی سینا همدان basu.ac.ir ie.eng.basu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا همدان
رازی کرمانشاه razi.ac.ir eng.razi.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه رازی کرمانشاه
شهید باهنر کرمان uk.ac.ir industry.fa.uk.ac.ir/ دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر کرمان
صنعتی بیرجند birjandut.ac.ir دانشکده کامپیوتر و صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بیرجند
تبریز tabrizu.ac.ir گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
صنعتی ارومیه uut.ac.ir uut.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه
خلیج فارس بوشهر pgu.ac.ir eng.pgu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خلیج فارس بوشهر
تفرش tafreshu.ac.ir http://industrial.tafreshu.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تفرش
دامغان du.ac.ir engineering.du.ac.ir گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان
گرمسار (دانشکده فنی مهندسی)
ولایت-ایرانشهر velayat.ac.ir velayat.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ولایت ایرانشهر
هرمزگان hormozgan.ac.ir hormozgan.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان
یزد yazd.ac.ir yazd.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
اراک www.araku.ac.ir ind.araku.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اراک
دانشگاه اردکان ardakan.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه اردکان
کردستان uok.ac.ir uok.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه کردستان
باهنر کرمان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه باهنر کرمان
آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا bzte.ac.ir bzte.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی فنی مهندسی بویین زهرا
علم و فناوری مازندران www.mazust.ac.ir https://fic.mazust.ac.ir/ دانشکده مهندسی صنایع و شیمی دانشگاه علم و فناوری مازندران
دانشگاه کوثر بجنورد ub.ac.ir eng.ub.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه کوثر بجنورد
صنعتی قوچان qiet.ac.ir گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی مهندسی دانشگاه صنعتی قوچان
پیام نور مرکز تهران pnu.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مرکز تهران
علم و فرهنگ تهران usc.ac.ir ie.eng.usc.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی
آزاد اسلامی واحد الکترونیکی oldsite.iauec.ac.ir oldsite.iauec.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مرکزی srbiau.ac.ir engineering.srbiau.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع واحد علوم تحقیقات مرکزی
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب azad.ac.ir http://fie.azad.ac.ir/fa دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آزاد اسلامی نجف آباد iaun.ac.ir eng.iaun.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ازاد اسلامی واحد تهران شمال iau-tnb.ac.ir/fa دانشکده فنی و مهندسی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانشگاه قم http://qom.ac.ir [http://ie.qom.ac.ir گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه قم
دانشگاه شیخ بهایی www.shbu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی گروه صنایع گروه مهندسی صنایع دانشگاه شیخ بهایی
دانشگاه خاتم khatam.ac.ir گروه مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشگاه خاتم
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال http://iau-tnb.ac.ir دانشکده مهندسی صنایع واحد تهران شمال

گردآورندگان[ویرایش | ویرایش مبدأ]

مجتبی ثقفی نیا ، وحید ناصری، سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی ( دانشنامه مهندسی صنایع )