بحث کاربر:Saghafinia

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

عدد 6 ولت که ولت متر آن را نشان داده، اختلاف پتانسیل اسمی باتری است که برای آن در هنگام ساخت و طراحی به عنوان بیشترین میزانی که ولتاژ باتری میتواند به آن برسد، در نظر گرفته می شود. از طرفی شارژ باتری وابسته به مقدار جریان موجود در آن است و اگر شارژ باتری به پایان برسد به معنای صفر شدن میزان جریان است. بنابراین شارژ باتری وابسته به جریان است نه ولتاژ اسمی.