بانک اطلاعات و سخنرانی های سمینارها و کنفرانسهای برگزار شده

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

سمینـــار علمـــیآشنایی با زنجیره تامین[ویرایش | ویرایش مبدأ]

دکتر حسینی مطلق(بهار 1397- دانشگاه علم و صنعت ایران)(توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

سمینـــار علمـــیآشنایی با بورس[ویرایش | ویرایش مبدأ]

- دکتر محمدی(بهار 1397- دانشگاه علم و صنعت ایران)(توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

سمینـــار علمـــی طراحی و برنامه ریزی در زنجیره انتقال خون[ویرایش | ویرایش مبدأ]

- محمدرضا قطره سامانیر(بهار 1397- دانشگاه علم و صنعت ایران)(توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

سخنرانی علمـــی تحت عنوان « مقدمه‌ای بر بلاک‌چین و نقش آن در زنجیره‌های تأمین باز »[ویرایش | ویرایش مبدأ]

توسط دکتر پیشوایی و مهندس نمک شناس، ۹ مهر ماه ۱۳۹۷ دانشکده صنایع. برای مشاهده این سخنرانی اینجا را کلیک نمایید (توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

سمینـــار علمـــی تحت عنوان « Inside big data: Study of the features » [ویرایش | ویرایش مبدأ]

با حضور دکتر مرتضی صابری استاد"Schooll of Business, University of New South Wales"، سوم مهر ماه 1397 ،  دانشکده صنایع برای مشاهده این سخنرانی اینجا را کلیک نمایید

سمینـــار علمـــی تحت عنوان « جستاری بر مفاهیم، مدل‌ها، روش‌های بازی گونگی (گیمیفیکیشن) » [ویرایش | ویرایش مبدأ]

، توسط دکتر محمد فتحیان، روز دوشنبـــه 2 مهر ماه 1397  دانشکده صنایع (توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

http://video.iust.ac.ir/iustvideo/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC/

برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان « چشم‌انداز و روندهای کاری مدیریت پروژه در کشور»[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 توسط دکتر مرتضی باقرپور، 7 خرداد ماه 97  دانشکده مهندسی صنایع (توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

http://video.iust.ac.ir/iustvideo/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C/

سخنرانی علمی تحت عنوان « سیر تاریخی سیستم‌های تولیدی»[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 توسط دکتر احمد ماکوئی، 3 اردیبهشت ماه 97  دانشکده مهندسی صنایع.(توجه فرمایید این فایل ممکن است در بعضی از مرورگرها باز نشود اما در مرورگر Internet explore باز خواهد شد)

http://video.iust.ac.ir/iustvideo/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7/

مجموعه کامل مقالات کنفرانس چهاردهم انجمن مهندسی صنایع بهمن 1396 در دانشگاه علم و صنعت ایران[ویرایش | ویرایش مبدأ]

پرونده:Proceeding of IIEC2018.rar(این فایل zip زمانیکه باز شود بصورت فایل exe می باشد که بعد از نصب تمامی مقالات قابل رویت است)