ایده ها و طرحهای بهبود فضا و دکوراسیون داخلی دانشکده های مهندسی صنایع

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

طراحی داخلی یکی از دانشجویان رشته معماری دانشگاه علم و صنعت ایران برای اداره رفاه و تعاون دانشگاه که می تواند برای بخشهایی که در یک سالن قرار دارند و مراجعه کننده زیاد است مورد بهره برداری قرار گیرد

پرونده:Edare refah-931015.pdf