اولین کنفرانس TٍEDx در دانشگاه علم و صنعت

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

تهیه کننده:

مهراد راجی کرمانی