اساتید رشته صنایع در دانشگاه های ایران

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو
نام و نام خانوادگی دانشگاه ایمیل زمینه‌های تخصصی
سید تقی اخوان نیاکی صنعتی شریف niaki@sharif.edu تئوری احتمالات کاربردی شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد کنترل کیفیت چند متغیره آمار کاربردی
عبدالحمید اشراق نیای جهرمی صنعتی شریف eshragh@sharif.edu مطالعه حرکت اندازه گیری کار و زمان پایایی سیستمها بهره وری سیستمها
محمد رضا اکبری جوکار صنعتی شریف reza.akbari@sharif.edu مدیریت لجستیک و زنجیره تامین جایابی و چیدمان تسهیلات
محمد هادی چمران صنعتی شریف chamran@sharif.edu طراحی سیستمهای حقوق و دستمزد سیستمهای تشویقی و پاداش مدیریت عمومی ساختار سازمانی اقتصاد خرد و کلان مدیریت منابع انسانی
بابک حجی صنعتی شریف babak.haji@sharif.edu فرایندهای تصادفی برنامه ریزی تصادفی پویا برنامه ریزی پویا در سیستم های سلامت
مجید خدمتی صنعتی شریف khedmati@sharif.edu آمار مهندسی کنترل کیفیت آماری کنترل فرایند آماری شبیه سازی گسسته پیشامد حلیل سری های زمانی داده کاوی
مجید رفیعی صنعتی شریف rafiee@sharif.edu برنامه ریزی تصادفی کنترل کیفیت مدیریت کیفیت بهینه سازی در سیستم های سلامت
ناصر سلماسی صنعتی شریف nsalmasi@sharif.edu برنامه ریزی حمل و نقل تئوری توالی عملیات تحقیق در عملیات
شهرام شادرخ صنعتی شریف shadrokh@sharif.edu مدیریت پروژه زمان بندی پروژه تحقیق در عملیات کاربردی
حسن شوندی صنعتی شریف shavandi@sharif.edu سیستم های اطلاعاتی مدیریت مدل های قیمت گذاری ومدیریت درامد تئوری فازی تحقیق در عملیات کاربردی مدل های کمی و تصمیم گیری در بازاریابی
کورش عشقی صنعتی شریف eshghi@sharif.edu تئوری گراف بهینه سازی ترکیبی برنامه ریزی ریاضی
ژوبین غیور صنعتی شریف ghayoor@sharif.edu اقتصاد مهندسی مهندسی فاکتورهای انسانی
امید فتاحی ولیلائی صنعتی شریف fvalilai@sharif.edu سیستم های ساخت و تولید سیستم های اطلاعاتی روشهای تولید و عملیات
فرهاد قاسمی طاری صنعتی شریف ghasemi@sharif.edu استقرار و چیدمان تسهیلات برنامه ریزی تولید تئوری عملیات ساخت مدیریت پروژه برنامه ریزی ریاضی کاربردی ایمنی سیستم ها
فریدون کیانفر صنعتی شریف kianfar@sharif.edu برنامه ریزی ریاضی کنترل کیفیت زمانبندی و توالی عملیات ساخت
فرهاد کیانفر صنعتی شریف fkianfar@sharif.edu سیستم های پویا تحلیل سیستم ها برنامه ریزی ریاضی و برنامه ریزی اقتصادی
محمد مدرس یزدی صنعتی شریف modarres@sharif.edu تحقیق در عملیات
مصطفی مصطفوی صنعتی شریف mostafavi@sharif.edu اقتصاد مهندسی وآنالیز هزینه ها برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی آرمانی برنامه ریزی اعداد صحیح
عباس مظفر صنعتی شریف mozaffar@sharif.edu اندازه گیری کار و مطالعه حرکت زمان اقتصاد مهندسی
مهدی نجفی صنعتی شریف Najafi.mehdi@sharif.edu بهینه سازی تصادفی و استوار مدل سازی ریاضی بهینه سازی در سیستم های سلامت لجستیک و مدیریت زنجیره تامین مدیریت بحران مدیریت استمرار کسب وکار تئوری بازی و کاربردها شبیه سازی و سیستم های صف
محمود هوشمند صنعتی شریف hoshmand@sharif.edu طراحی و تولید با کمک کامپیوتر طراحی سیستم های تولید اتوماتیک روش های تولید شبیه سازی سیستم های تولیدی
علیرضا حجی صنعتی شریف ahaji@sharif.edu کنترل تولید و موجودی مدیریت پروژه فرایندهای تصادفی طراحی سیستم های عملیاتی بررسی فنی و اقتصادی طرحها
رسول حجی صنعتی شریف haji@sharif.edu کنترل موجودی II کنترل تولید تئوری صف و فرایندهای تصادفی کنترل موجودی پیشرفته
هاشم محلوجی صنعتی شریف mahlooji@sharif.edu شبیه سازی سیستم های گسسته آمار کاربردی مونت کارلو
سیدمحمد سیدحسینی علم و صنعت seyedhosseini@iust.ac.ir مدیریت تولید و عملیات برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ارزیابی اقتصادی پروژه ها سیستم های موجودی سیستم های پیشرفته تولید سیستمهای حمل و نقل و مدل سازی توسعه محصول ارزیابی اقتصادی و اقتصاد مهندسی
رسول نورالسناء علم و صنعت rassoul@iust.ac.ir  کنترل کیفیت آماری بهینه سازی فرایندها تحلیل قابلیت اطمینان تحلیل های آماری مدیریت کیفیت
محمدسعید جبل عاملی علم و صنعت jabal@iust.ac.ir مدیریت ریسک پروژه مطالعات امکان سنجی مهندسی ارزش الگوریتم ها و مدلهای طرح استقرار الگوریتم ها و مدلهای مکان یابی سیستم های تولید انعطاف پذیر
سید جعفر سجادی علم و صنعت sjsadjadi@iust.ac.ir مدیریت زنجیره تامین قابلیت اطمینان و مسائل افزونگی بورس و سرمایه گذاری مدیریت موجودی اقلام فسادپذیر مکان یابی رقابتی قیمت گذاری و مدیریت درآمد بهینه سازی استوار مدیریت مالی و بورس
فرناز برزین پور علم و صنعت barzinpour@iust.ac.ir طراحی زنجیره تامین سبز و پایدار طراحی زنجیره امداد و بحران طراحی سیستم های سلامت الگوریتم های فرا ابتکاری سیستم های تولیدی زمانبندی و مدیریت پروژه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
مهدی حیدری علم و صنعت Mheydari@iust.ac.ir تئوری و توالی عملیات برنامه ریزی و کنترل تولید برنامه ریزی و کنترل موجودیها بهبود روش تولید انتخاب تکنولوژی مناسب در جهت مهمات
احمد ماکوئی علم و صنعت amakui@iust.ac.ir برنامه‏ریزی تولید زنجیره‏های تامین تصمیم‏گیری چندمعیاره تصمیم‏گیری در شرایط عدم قطعیت پیچیدگی در سیستم‏های تولید پیچیدگی در زنجیره تامین فضاهای رقابتی
محمد سعیدی مهرآباد علم و صنعت mehrabad@iust.ac.ir مدل سازی سیستم های تولید سلولی بررسی اقتصادی هزینه های تولید مدل سازی ریاضی فرایندهای ساخت قابلیت اطمینان محصول
عمران محمدی کلیدسر علم و صنعت e_mohammadi@iust.ac.ir مهندسی مالی توالی عملیات   امکان پذیری - ارزیابی کار و زمان قابلیت اطمینان در نگهداری و تعمیرات روش های کمّی تحلیل پوششی داده ها برنامه ریزی پویا 
دین محمد ایمانی  علم و صنعت  Imanim@iust.ac.ir  مهندسی مالی و سرمایه گذاری کنترل کیفیت، پایایی و تحلیل های آماری بهینه سازی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین زمانبندی پروژه و تخصیص منابع
غلامحسین خالقی علم و صنعت khaleghi@iust.ac.ir مطالعات فنی و اقتصادی طرح تولیدی و خدماتی برنامه ریزی راهبردی سازمان ها تولیدی و خدماتی ارزیابی عملکرد سازمان ها ی تولیدی روش های تولید و ماشین های افزار
محمدرضا محمدعلیها علم و صنعت mrm_aliha@iust.ac.ir مکانیک شکست تحلیلی، عددی و تجربی ارزیابی تخریب و واماندگی سازه ها تستهای غیر مخرب بررسی استحکام سازه های جوش کاری شده
روزبه قوسی علم و صنعت ghousi@iust.ac.ir سیستم‏های سلامت ایمنی و محیط زیست مدل‏سازی فازی داده کاوی و کشف دانش زنجیره تامین سبز عارضه‏یابی واحدهای صنعتی
مهدی غضنفری علم و صنعت mehdi@iust.ac.ir سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل ساخت و تولید زنجیره تامین مدیریت دانش طراحی ایجاد و طرح‌ریزی واحدهای صنعتی مباحث مرتبط با تجارت هوش مصنوعی
علیرضا علی‏ احمدی علم و صنعت aliahmadia@iust.ac.ir مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مدیریت ارزشی و مهندسی ارزش تصمیم گیری و مدلسازی کمی و کیفی مدیریت اسلامی و بومی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات متدولوژی و روش تحقیق مدیریت تطبیقی
محمد فتحیان علم و صنعت fathian@iust.ac.ir مدلهای کسب و کار و تجارت الکترونیکی امنیت تجارت الکترونیکی داده کاوی و  یادگیری ماشین گیمیفیکیشن (بازی گونگی) سامانه های حمل و نقل هوشمند سامانه های اطلاعاتی، شبکه ای  و  زنجیره بلوکی (بلاک چین) کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی صنایع
محمدرضا غلامیان علم و صنعت Gholamian@iust.ac.ir مدلهای موجودی فسادپذیر در زنجیره تامین مدلهای موجودی هماهنگی در زنجیره تامین مدلهای موجودی قطعات یدکی در زنجیره تامین مدلهای موجودی سبز در زنجیره تامین
ابراهیم تیموری علم و صنعت Teimoury@iust.ac.ir بهینه سازی در زنجیره تأمین و لجستیک نظریه صف و کاربردهای آن مهندسی سیستم های اقتصادی –اجتماعی
کامران شهانقی علم و صنعت shahanaghi@iust.ac.ir لجستیک معکوس و لجستیک مقاومتی مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان مباحث غیرقطعی
سعید میرزامحمدی علم و صنعت mirzamohammadi@iust.ac.ir مدلهای رشد اقتصادی  توسعه انسانی پول و بانکداری اقتصادسنجی کاربردی  
سید مهدی حسینی مطلق علم و صنعت motlagh@iust.ac.ir تحقیق در عملیات در سیستم‌های سلامت طراحی شبکه‌های لجستیک و زنجیره تأمین مدل‌های هماهنگی در زنجیره تأمین برنامه‌ریزی احتمالی و بهینه‌سازی استوار
میرسامان پیشوایی علم و صنعت pishvaee@iust.ac.ir مدیریت زنجیره‌ تأمین و لجستیک طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌ها مدیریت نوآوری مدیریت استراتژیک
آرمین جبارزاده علم و صنعت arminj@iust.ac.ir بهینه سازی در زنجیره تامین و لجستیک ​مدلسازی و بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت برنامه ریزی تولید و موجودی بهینه سازی سیستم های سلامت مدلسازی ریاضی و بهینه سازی استوار برنامه ریزی احتمالی
سعید یعقوبی علم و صنعت yaghoubi@iust.ac.ir لجستیک و زنجیره تامین مدلسازی احتمالی مدیریت بحران برنامه ریزی پروژه 
هادی صاحبی علم و صنعت hadi_sahebi@ iust.ac.ir مدیریت موجودی و درآمد در زنجیره تامین برنامه ریزی احتمالی
محمد محمدپورعمران علم و صنعت Omran@iust.ac.ir تحقیق در عملیات و نظریه تصمیم گیری سیستم های اطلاعاتی تحلیل سیستم ها مدریت و کنترل کیفیت
محمدرضا رسولی علم و صنعت rasouli@iust.ac.ir معماری سیستم های اطلاعاتی کسب وکارهای الکترونیک شبکه ای هوشمندسازی فرآیندهای کسب وکار تعاملات میان سازمانی حاکمیت فناوری اطلاعات، داده و سرویس
بابک امیری علم و صنعت babakamir@iust.ac.ir علوم داده و کلان داده تحلیل شبکه های اجتماعی بازاریابی دیجیتال یادگیری ماشین داده کاوی
محمد علی شفیعا علم و صنعت omidshafia@iust.ac.ir مدیریت فناوری و نوآوری فناوری اطلاعات کیفیت منابع انسانی
مصطفی جعفری علم و صنعت jafari@iust.ac.ir برنامه ریزی استراتژیک مهندسی مجدد مدیریت دانش
علیرضا معینی علم و صنعت moini@iust.ac.ir برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات شبیه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی مدیریت اقتصاد اسلامی
سیامک نوری علم و صنعت snoori AT iust.ac.ir مدیریت پروژه مدیریت و توسعه منابع انسانی برنامه ریزی و بهبود سیستم های تولیدی
محمد مهدوی مزده علم و صنعت mazdeh@iust.ac.ir برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک زمان‌بندی و توالی عملیات سیستم‌های سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تأمین کنترل موجودی کارآفرینی
مرتضی باقرپور علم و صنعت bagherpour@iust.ac.ir مدیریت پروژه مدیریت سیستمهای تولیدی و ساخت و ساز سیستمهای بهداشتی، خدمات درمانی تکنیکهای هوش مصنوعی
عبدالله جاسبی علم و صنعت a.jassbi AT gmail.com مهندسی صنایع
عبدالرحمن حائری علم و صنعت ahaeri@iust.ac.ir ارزیابی عملکرد و تحلیل پوششی داده ها تکنیک های داده کاوی  مدیریت فرآیندهای کسب و کار مدیریت زنجیره تامین
مجتبی ثقفی ‏نیا علم و صنعت moj.saghafi@gmail.com  شبکه های کامپیوتری مدیریت دانش آینده پزوهی سیستمهای کنترل و ابزار دقیق علوم داده و کلان داده
سیدفرید قنادپور علم و صنعت ghannadpour@iust.ac.ir مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه شبکه های حمل و نقل مدلسازی و روش های بهینه سازی روش های حل دقیق و ابتکاری برنامه ریزی در عدم قطعیت امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی طرح ها
غلامرضا رمضان نیا علم و صنعت  ghr@iust.ac.ir پوششهای فلزی نقشه کشی صنعتی  

طراحی قطعات صنعتی

عباس احمدی امیر کبیر abbas.ahmadi@aut.ac.ir هوش دسته ای داده ­کاوی و هوش تجاری سیستم­ های خبره و هوشمند مدیریت داده و اطلاعات مدیریت زنجیره تأمین فناوری اطلاعات
محسن اکبر پور شیرازی امیر کبیر akbarpour@aut.ac.ir توسعه و کاربرد علم سیستم‌ها در شناسایی و حل مسئله تحلیل و طراحی سیستم‌های ساختارمند برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت و مهندسی فرایند مدیریت و مهندسی کیفیت طراحی شبکه‌های حمل و نقل و لجستیکی مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده
مجيد امين نيري امیر کبیر mjnayeri@aut.ac.ir اصلاح کیفیت با انجام کنترل کیفیت آماری تحقیقات بازار آمارگیری طرح‌های آماری برآوردهای آماری و استنتاج آماری روش های آماری آمار و احتمال مهندسی فرآیندهای احتمالی
امین دهقانیان امیر کبیر amin.dehghanian@aut.ac.ir; مهندسی صنایع
رضا رمضاني خورشيددوست امیر کبیر ramazani@aut.ac.ir تجزیه و تحلیل سیستم ها تئوری تصمیم گیری
عباس سيفي امیر کبیر a.seifi@aut.ac.ir برنامه ریزی ریاضی بهینه‌سازی سیستم‌های مهندسی طراحی بهینه آزمایش‌های آماری مهندسی کیفیت و پایایی سیستم‌ها مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های دینامیکی برنامه ریزی خطی پیشرفته تحقیق در عملیات
جمال شهرابي امیر کبیر jamalshahrabi@aut.ac.ir داده کاوی
محسن شیخ سجادیه امیر کبیر sajadieh@aut.ac.ir مهندسی صنایع
محمدحسين فاضل زرندي امیر کبیر zarandi@aut.ac.ir سيستم‌هاي هوشمند
مسعود ماهوتچی امیر کبیر mmahootchi@aut.ac.ir مدل های انتخاب سبد سمایه گذاری برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها مبانی اقتصاد مهندسی بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی
اکبر اصفهاني پور امیر کبیر esfahaa@aut.ac.ir مدیریت و تحلیل ریسک مالی مهندسی مالی برنامه ریزی و کنترل موجودی تاب آوری مالی در موسسات مالی تحلیل ریسک مدیریت عملیات مدیریت فرآیندهای کسب و کار اقتصاد مهندسی
مریم اشرفی امیر کبیر ashrafi.mm@aut.ac.ir مهندسی صنایع
عباس افرازه امیر کبیر afrazeh@aut.ac.ir عاملهاي انساني در فناوري اطلاعات مديريت دانش
مير مهدي سيداصفهاني امیر کبیر msesfahani@aut.ac.ir تحقیق در عملیات مدیریت عملیات کنترل کیفیت آماری مدیریت کیفیت و بهره وری قابلیت اطمینان و سیستم
کاوه محمد سيروس امیر کبیر cyrusk@aut.ac.ir زبان تخصصی سازمان دهی و رهبری برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک مدل تعالی سازمان شایستگی محوری عوامل کلیدی موفقیت و دورهٔ عمر سازمان
ناصر شمس قارنه امیر کبیر nshams@aut.ac.ir اقتصاد خرد و کلان اصول مدیریت و تئوری سازمان سازمان دهی و رهبری اقتصاد مهندسی مدیریت آموزشی و اداری بهره‌وری
علي محمد کيمياگري امیر کبیر kimiagar@aut.ac.ir اقتصاد سنجی اقتصاد خرد و کلان اقتصاد خرد و کلان یشرفته  برنامه‌ریزی استراتژیک بنچ مارکینگ مدیریت تکنولوژیک و بهره‌وری
امیر احمدي جاويد امیر کبیر ahmadi_javid@aut.ac.ir آمار و احتمال مهندسی تحقیق در عملیات بهینه سازی مدلهای غیرخطی برنامه ریزی متغیرهای صحیح تئوری بازیها مدیریت و برنامه‌ریزی زنجیره تأمین مدیریت و طراحی سیستم‌های خدمات توسعه پایدار
سید حمیدرضا شهابی حقیقی امیر کبیر shahabi@aut.ac.ir مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری و خلاقیت برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات کنترل کیفیت ابعادی - مترولوژی
سيد محمدتقي فاطمي قمي امیر کبیر fatemi@aut.ac.ir برنامه ریزی تولید سیستم های صف پیشبینی و آنالیز سری های زمانی کنترل کیفیت آماری شبکه‌های احتمالی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها کنترل پروژه  کنترل تولید و موجودی‌ها
داود فدائي امیر کبیر fadaid@aut.ac.ir مدیریت نوآوری و خلاقیت مدیریت انرژی روش های تولید استاتیک و مقاومت مصالح طراحی و ساخت تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر کارآفرینی  مدیریت انرژی و بهره‌وری
سید حسن قدسی پور امیر کبیر ghodsypo@aut.ac.ir رنامه‌ریزی چندهدفه (قطعی و فازی) برنامه‌ریزی چندشاخصه مباحث مرتبط با مدیریت زنجیرهٔ تأمین و مدیریت پروژه
بهروز کريمي امیر کبیر b.karimi@aut.ac.ir مدیریت و مهندسی لجستیک  و زنجیره تامین روشهای فرا ابتکاری شبیه سازی
سيدمحمد معطرحسيني امیر کبیر moattarh@aut.ac.ir استراتژی تولید و عملیات استراتژی بخش صنعت مدل‌های کمی در استراتژی تولید سیستم‌های تولید مبتنی بر JIT سیستم تولید هولونیک (خود سامان) سیستم تولید سلولی و لجستیک و زنجیرهٔ تأمین
سعيد منصور امیر کبیر s.mansour@aut.ac.ir آزمایشگاه سیستم های تولیدی انعطاف پذیر روش های تولید علم مواد توسعه محصولات و فرآیندهای جدید طراحی و مهارت های حرفه ای
محمدجواد میرزاپور امیر کبیر mirzapour@aut.ac.ir بهينه سازي سيستم­هاي توليدي و خدماتي سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري مديريت ­بحران و پدافند غيرعامل امکانسنجي­ فني، ­اقتصادي طرحهاا سيستم هاي لجستيک، و زنجيره تأمين مکان­يابي و جانمايي خطوط توليدي
سید حسین ایرانمنش تهران hiranmanesh@ut.ac.ir مهندسی کسب و کار مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی مدیریت قراردادهای پروژه اصول مذاکره و مدیریت قراردادها سیستم های خبره و هوش مصنوعی تحقیق در عملیات مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه ها
محمد علی آزاده(مرحوم) تهران aazadeh@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی اصول شبیه سازی شبیه سازی کامپیوتری پیشرفته مهندسی فاکتورهای انسانی روش های آماری کنترل کیفیت آماری
سید علی ترابی تهران satorabi@ut.ac.ir تصمیم سازی چند معیاره مهندسی کسب و کار تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) برنامه ریزی تولید برنامه ریزی و بهینه سازی در زنجیره های تامین تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری مباحث ویژه
رضا توکلی مقدم تهران tavakoli@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی طراحی سیستم های صنعتی طرح ریزی واحد های صنعتی تئوری توالی عملیات روش های فرا ابتکاری در بهینه سازی
امین جمیلی تهران a_jamili@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی کسب و کار برنامه ریزی حمل و نقل مدل های زمان بندی و بهینه سازی در حمل و نقل طراحی ایجاد صنایع مدیریت مناقشات و دعاوی قرارداد های نفت و گاز
فریبرز جولای تهران fjolai@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها  فرآیندهای احتمالی سیستم های صف مدیریت و کنترل پروژه برنامه ریزی ریاضی
علی حاجی آقا بزرگی امیری تهران alibozorgi@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی روش های کمی تصمیم گیری برای مدیران طراحی سیستم های صنعتی مدیریت عملیات تجزیه و تحلیل تصمیم گیری روش تحقیق پروژه پایانی
سیامک حاجی یخچالی تهران yakhchali@ut.ac.ir مدیریت پروژه مهندسی کسب و کار برنامه ریزی و زمان بندی پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه در مدیریت تسهیلات اصول مدیریت و تئوری سازمان روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه اصول مدیریت تسهیلات مدیریت استراتژیک
جعفر حیدری تهران j.heydari@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی طراحي قراردادها در زنجيره تامين هماهنگي در زنجيره تامين مديريت و کنترل موجودي چندسطحي استراتژيهاي بهينهسازي زمان تحويل در زنجيره تامين مدلسازی و بهینهسازی زنجیره تامین خدمات
مسعود ربانی تهران mrabani@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی کسب و کار اقتصاد مهندسی پیشرفته تحقیق در عملیات برنامه ریزی تولید پیشرفته تئوری گراف
جعفر رزمی تهران jrazmi@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی ارزیابی کار و زمان اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین
کامران رضائی تهران krezaie@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی کسب و کار طراحی سیستم های تولیدی اتوماتیک مدیریت کیفیت و بهره وری روش های تولید مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در ساختمان ها و تسهیلات مهندسی کیفیت
زینب سازور تهران sazvar@ut.ac.ir مهندسی صنایع برنامه ریزی پویا برنامه ریزی تولید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات مدیریت مالی مدیریت منابع انسانی پروژه جبر خطی نگهداری و تعمیرات تسهیلات (ابنیه و تجهیزات)
محمد صادق سنگری تهران(فنی فومن) mssangari@ut.ac.ir اقتصاد مهندسی مدیریت زنجیره تامین تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در علوم تصمیم گیری ارزیابی کار و زمان مدیریت استراتژیک
حامد شکوری گنجوی تهران hshakouri@ut.ac.ir مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی مهندسی کسب و کار روش های برنامه ریزی و مدل های انرژی تحلیل سیستم ها برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی سیستم های دینامیکی مدل سازی پویایی های سیستم سیستم های انرژی 
محسن صادق عمل نیک تهران amalnick@ut.ac.ir استاتیک و مقاومت مصالح مهندسی کسب و کار توسعه محصول و خدمت سیستم های اطلاعاتی مدیریت زبان تخصصی مدیریت فناوری و نوآوری فناوری اطلاعات مدیریت طراحی محصول
عطااله طالعی زاده تهران taleizadeh@ut.ac.ir مدیریت مواد و موجودی ها مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد جبر خطی برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی نظریه بازی ها مباحث ویژه
سیدفرید قادری تهران ghaderi@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی آزمایشگاه تحلیل سیستم ها اقتصاد خرد و کلان اقتصادسنجی
عباس کرامتی تهران keramati@ut.ac.ir مهندسی کسب و کار مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی استراتژی ها و فنون مشتری محوری در وب
محمد مهدی نصیری خونساری تهران mmnasiri@ut.ac.ir مهندسی صنایع مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی روش های فراابتکاری مدلسازی ریاضی شبیه سازی مدیریت دانش برنامه ریزی و توالی
سلمان نظری شیرکوهی تهران(فنی فومن)

snnazari@ut.ac.ir

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری روش های تحقیق کسب و کار تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) روشهای آماری تصمیم گیری برای مدیران مدیریت و کنترل پروژه
سید بابک ابراهیمی خواجه نصیر b_ebrahimi@kntu.ac.ir مهندسی مالی اصول اقتصاد بازارهای مالی با در آمد ثابت اقتصادعمومی 2 بازارهای مالی با در آمد ثابت مدیریت وتحلیل ریسک مالی
ناصر صفایی خواجه نصیر nsafaie@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي اصول مدیریت و تئوری سازمان آنالیزتصمیم گیری رهبری ورفتارسازمانی مدیریت کیفیت و بهره وری
دنیا رحمانی خواجه نصیر drahmani@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي تحقیق در عملیات طرح ریزی واحدهای صنعتی نظریه تصمیم گیری برنامه ریزی خطی پیشرفته
سید جواد حسینی نژاد خواجه نصیر hosseininezhad@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي سیستم های اطلاعات مدیریت مدیریت تغییر برنامه ریزی متغیرهای صحیح طراحی ایجاد صنایع
عبدالله آقایی خواجه نصیر aaghaie@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها اصول شبیه سازی اصول و مبانی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین سیستم های صف
رضا رمضانیان خواجه نصیر ramezanian@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي ارزیابی کاروزمان تئوری توالی عملیات مدل های زمان بندی و بهینه سازی حمل و نقل بهینه سازی تصادفی تحقیق در عملیات
حجت اله حمیدی خواجه نصیر h_hamidi@kntu.ac.ir مهندسی فناوری اطلاعات مسائل حقوقی و اخلاقی در فناوری اطلاعات مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی مبانی مهندسی برق مدیریت منابع سازمان ERP
حامد سلمان زاده خواجه نصیر h.salmanzadeh@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها اتوماسیون صنعتی مهندسی فاکتورهای انسانی قابلیت اطمینانی مونتاژ مکانیکی
امیر عباس نجفی خواجه نصیر aanajafi@kntu.ac.ir مهندسی مالی مدیریت وکنترل پروژه مدلهای انتخاب سبدسرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری
منیره حسینی خواجه نصیر hosseini@kntu.ac.ir مهندسی فناوری اطلاعات استراتژی فناوری اطلاعات بازاریابی اینترنتی
یاسر صمیمی خواجه نصیر y_samimi@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها اقتصادسنجی تئوری احتمالات وکاربردآن طراحی آزمایش ها برنامه نویسی کامپیوتر روشهای آماری
سعیده غلامی خواجه نصیر s_gholami@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي برنامه ریزی حمل و نقل
عماد روغنیان خواجه نصیر e_roghanian@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی طراحی سیستم های صنعتی مدل های احتمالی و تئوری صف تئوری احتمالات وکاربردآن
سمیه علیزاده خواجه نصیر s_alizadeh@kntu.ac.ir مهندسی فناوری اطلاعات انباری های داده و داده کاوی کلان داده ها روش تحقیق و سمینار
مصطفی ستاک خواجه نصیر setak@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها برنامه ریزی کنترل تولید موجودی های 1 مدیریت استراتژیک مسیریابی وسایل نقلیه
شهریار محمدی خواجه نصیر mohammadi@kntu.ac.ir مهندسی فناوری اطلاعات امنیت تجارت الکترونیک امنیت سیستم های اطلاعاتی سیستمهای پرداخت الکترونیکی
فرید خوش الحان خواجه نصیر khoshalhan@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها تحقیق درعملیا ت تئوری بازیها لجستیک بحران تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
رضا بشیرزاده خواجه نصیر rbashirzadeh@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي استاتیک ومقاومت مصالح روش های تولید طراحی سیستم های تولید اتوماتیک طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
رسول شفایی خواجه نصیر shafaei@kntu.ac.ir سیستم های اقتصادي اجتماعي برنامه ریزی تولید مدیریت تکنولوژی
محمد جعفر تارخ خواجه نصیر mjtarokh@kntu.ac.ir مهندسی فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت زنجیره عرضه
احمد اصل حداد خواجه نصیر ahadad@kntu.ac.ir مهندسی مالی اقتصادمهندسی برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات اقتصاد مهندسی پیشرفته
حمید شهریاری خواجه نصیر hshahriari@kntu.ac.ir بهینه سازی سيستم ها آمارمهندسی پیش بینی و آنالیز سریهای زمانی کنترل کیفیت آماری
مصطفی ابویی اردکانی خوارزمی abouei@khu.ac.ir مهندسی صنایع آمار و احتمال مهندسی کنترل کیفیت آماری اقتصاد و مدیریت صنعتی اقتصاد عمومی 1 نگهداری و تعمیرات مدیریت و کنترل پروژه قابلیت اطمینان
علیرضا ارشدی خمسه خوارزمی ar_arshadi@khu.ac.ir مهندسی صنایع طراحي سيستم هاي صنعتي اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين مديريت وكنترل پروژه
حمیدرضا ایزدبخش خوارزمی hizadbakhsh@khu.ac.ir مهندسی صنایع
سید حمیدرضا پسندیده خوارزمی shr_pasandideh@khu.ac.ir مهندسی صنایع
یونس جاوید خوارزمی Javid@khu.ac.ir مهندسی صنایع  نگهداری و تعمیرات و مدیریت ریسک  روش های نوین تولید   بهینه­ سازی استاتيك ومقاومت مصالح کارگاه ماشین افزار 1 و جوش نقشه كشي صنعتي 2 روش های تولید
حامد داوری اردکانی خوارزمی davari@khu.ac.ir مهندسی صنایع اقتصاد مهندسي پيشرفته اقتصاد كلان تجزيه وتحليل تصميم گيري ارزيابي كار وزمان اصول حسابداري وهزينه يابي طرحريزي واحدهاي صنعتي اقتصاد عمومي
محمدعلی سبحان اللهی خوارزمی sobhanallahi@khu.ac.ir مهندسی صنایع مديريت رفتار سازماني مديريت و مهندسي بهره وري مدیریت کیفیت
محمد وحید سبط خوارزمی sebtkhu.ac.ir مهندسی صنایع اقتصاد مهندسی تئوری‎های تصمیم گیری اصل سناریوسازی و مطالعات ریسک مدیریت تولید
مریم عاملی خوارزمی m.ameli@khu.ac.ir مهندسی صنایع بهینه سازی تصادفی  توسعه پایدار مدل سازی در حوزه خدمات نظریه بازی­
نسیم غنبرطهرانی خوارزمی Nasim.tehranigmail.com مهندسی صنایع  مدیریت دانش سیستمها و راهکارهای اجرایی  شبکه های اجتماعی در کسب و کار مدلهای کسب و کار مبتنی بر شبکه ها تحلیل شبکه های اجتماعی مدیریت استراتژیک تفکر سیستمی
علی قدرت نما خوارزمی Ghodratnema@khu.ac.ir مهندسی صنایع برنامه ريزي زنجيره عرضه جبر خطي كنترل كيفيت آماری مدل هاي زمان بندي و بهينه سازي حمل و نقل تجزيه و تحليل و طراحي سيستمهاي لجستيكي برنامه ريزي حمل ونقل زبان تخصصی
محمد محمدی خوارزمی Mohammadi@khu.ac.ir مهندسی صنایع
ابوالفضل میرزا زاده خوارزمی a.mirzazadeh@khu.ac.ir مهندسی صنایع
بهمن نادری خوارزمی no@khu.ac.ir مهندسی صنایع
علی شاهنده نوک آبادی صنعتی اصفهان ali-nook@cc.iut.ac.ir سیستم اطمینان کیفیت برنامه ریزی امکانات و محل تولید انعطاف پذیر مدیریت زنجیره تامین اندازه گیری عملکرد
ناصر ملاوردی صنعتی اصفهان naserm@cc.iut.ac.ir کنترل کیفیت آماری مدیریت نگهداری صنعتی تحقیق در عملیات
مهندس فرشاد تویسرکانی صنعتی اصفهان f_tooyserkani@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع
غلامعلی رئیسی اردلی صنعتی اصفهان raissi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع
قاسم مصلحی صنعتی اصفهان moslehi@cc.iut.ac.ir اقتصاد مهندسی توالی و برنامه ریزی تحقیق در عملیات
سید رضا حجازی صنعتی اصفهان rehejazi@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع تحقیق در عملیات تصمیم گیری سیستم های فازی
علی زینل همدانی صنعتی اصفهان hamadani@cc.iut.ac.ir داده کاوی آمار کاربردی کنترل کیفیت آماری مدل سازی قابلیت اطمینان و دسترسی پذیری سیستم های پیچیده بررسی وابستگی و قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل رگرسیون طراحی و بررسی آزمایشات
سید نادر شتاب بوشهری صنعتی اصفهان shetab@cc.iut.ac.ir اقتصاد تحیق در عملیات برنامه ریزی حمل و نقل شهری دینامیک سیستم
مهدی بیجاری صنعتی اصفهان bijari@cc.iut.ac.ir بهینه سازی روش های فرا اکتشافی مدل های برنامه ریزی تولید
سید حمید میرمحمدی صنعتی اصفهان h_mirmohammadi@cc.iut.ac.ir بهینه سازی ترکیبی کنترل موجودی و برنامه ریزی روش های دقیق و الگوریتم های فرا ابتکاری تحقیقات عملیات اتفاقی
بهروز ارباب شیرانی صنعتی اصفهان ashirani@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع
مهدی ایران پور صنعتی اصفهان mehdi.iranpour.m@gmail.com مهندسی صنایع
مهدی علینقیان صنعتی اصفهان alinaghian@cc.iut.ac.ir الگوریتم های فرا ابتکاری مدیریت زنجیره تامین بهینه سازی چند منظوره بهینه سازی نامعلوم
مهدی خاشعی صنعتی اصفهان khashei@cc.iut.ac.ir پیشبینی سری زمانی شبکه های عصبی مصنوعی محاسبات نرم تصمیم گیری مالی
ایمان نصوحی صنعتی اصفهان nosoohi@cc.iut.ac.ir نظریه بازی کاربردی هماهنگی زنجیره تامین برنامه ریزی تامین و طراحی قرارداد رابط بازاریابی و مدیریت عملیات
مرتضی راستي برزگي صنعتی اصفهان rasti@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع تصمیم گیری چندعاملی (نظریه بازی) زمانبندی زنجیره تامین تصمیم گیری با معیار های چندگانه مدیریت و برنامه ریزی کاربردی
محمد رئیسی نافچی صنعتی اصفهان reisi.m@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع برنامه ریزی تولید تحقیق در عملیات (کاربرد مدل سازی و برنامه ریزی عدد صحیح) برنامه ریزی و زمان بندی در سیستم سلامت توالی عملیات و زمانبندی در تولید، خدمات و حمل و نقل
محمد سعید صباغ صنعتی اصفهان sabbagh@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع
اکبر توکلی صنعتی اصفهان atavakoli@cc.iut.ac.ir مهندسی صنایع اقتصاد
بختیار استادی تربیت مدرس bostadi@modares.ac.ir  مدیریت و مهندسی کیفیت مهندسی قابلیت اطمینان / مدیریت قابلیت اعتماد مهندسی فرآیند، ساختار، قابلیت ها و تعالی سازمانی تکنیک های کمی و تحلیلی در بازاریابی و تجربه مشتری تکنیک های کمی و تحلیلی ریسک در کسب و کار مدیریت هزینه در سیستم های تولید و بن
محمد اقدسی تربیت مدرس aghdasim@modares.ac.ir مدیریت فرآیندهای کسب و کار مهندسی مجدد فرآیند‌ها و مدیریت تحولات سازمانی ((BPR BPMS, BPM)) طراحی سازمان مدیریت دانش فرآیند محور سیستم های مدیریت دانش
امیر البدوی تربیت مدرس albadvi@modares.ac.ir علم داده های بزرگ Data Science)) مدل های کمی در برنامه ریزی استراتژی مدل های محاسباتی ارزش طول عمر مشتریان اکوسیستم نوآوری  یادگیری سازمانی و تحول تحلیل شبکه های پیچیده در فضای مجازی مدیریت تغییر
محمدرضا امین ناصری تربیت مدرس amin_nas@modares.ac.ir برنامه ریزی حمل و نقل مدلهای بیش بینی با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی و شبکه عصبی مصنوعی
اردشیر بحرینی نژاد تربیت مدرس bahreininejad@modares.ac.ir مهندسی صنایع
رضا برادران كاظم زاده تربیت مدرس rkazem@modares.ac.ir مهندسی و مدیریت کیفیت  مدیریت زنجیره تامین مدیریت انرژی روش های آماری در داده های بزرگ(Big Data)ودر مهندسی مالی تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان
بابك تیمورپور تربیت مدرس b.teimourpour@modares.ac.ir تحلیل شبکه های اجتماعی متن کاوی  علم داده و بهینه سازی بایو انفورماتیک
سید كمال چهارسوقی تربیت مدرس skch@modares.ac.ir مدیریت زنجیره تأمین سیستمهای تولیدی پیشرفته مهندسی سیستمها مدیریت منابع اطلاعاتی سیستمهای جامع اطلاعاتی مدیریت استراتژیک استراتژیهای بازاریابی بین الملل  نظریه سامانه ها
علی حسین زاده كاشان تربیت مدرس a.kashan@modares.ac.ir مدلسازي رياضي و بهينه سازي ترکيبي هوش محاسباتي و توسعه الگوريتمهاي ملهم از طبيعت براي حل مسايل بهینه سازی در مهندسي بهينه سازي تصادفي و کاربرد
توكتم خطیبی تربیت مدرس toktam.khatibi@modares.ac.ir مهندسی سیستمهای سلامت واکاوی مه داده و. یا داده های پیچیده
سید حسام الدین ذگردی تربیت مدرس zegordi@modares.ac.ir برنامه ریزی تولید و زمانبندی خطوط تولید  زنجیره تأمین (اختلال و ریسک) مکان یابی و چیدمان بهره وری کیفیت
محمد علی رستگار سرخه تربیت مدرس ma_rastegar@modares.ac.ir مدلسازی ریسک های مالی و بانکی معاملات الگوریتمی مدیریت دارایی-بدهی مدیریت سرمایه گذاری شبیه سازی عامل محور بازارهای مالی
سمیه سادات تربیت مدرس somayeh.sadat@modares.ac.ir مهندسی صنایع
محمدمهدی سپهری تربیت مدرس mehdi.sepehri@modares.ac.ir مهندسی صنایع
مجید شیخ محمدی تربیت مدرس msheikhm@modares.ac.ir تجزيه تحليل تصميم‌گيري طراحی استراتژی بر اساس نظریه بازیها  رياضيات و مهندسي مالي مهندسی سازمان و سيستم‌هاي اجتماعي  برنامه‌ريزي استراتژيك و مدلهای کسب و کار
مهرداد كارگری تربیت مدرس m_kargari@modares.ac.ir بهینه سازی و تصمیم گیری سیستمها تحلیل و پیش بینی و مدل سازی در حوزهای (سلامت ، بانك داری ، صنعت ، حمل و نقل و كسب و كار) الكترونیكی  شبکه ( Network) وکاربرد IoT در برنامه ریزی حمل و نقل و زنجیره تامین SCM داده کاوی و كاوش دادگان انبوه و رایانش ابر
پرستو محمدی تربیت مدرس p.mohammadi@modares.ac.ir مدل‌سازی بانكداری اسلامی تأمین مالی و سازماندهی شرکت‌های دانش بنیان نظام ملی نوآوری
فریماه مخاطب رفیعی تربیت مدرس f.mokhatab@modares.ac.ir مدیریت دارایی و مدلسازی برای مدیریت سرمایه گذاری مدیریت ریسک های مالی و اعتباری مدیریت مالی بنگاه شامل بودجه ریزی سرمایه و ساختار آن برنامه‌ریزی و مدیریت تولید مدیریت زنجیرة تأمین حسابداری مدیران و بودجه ریزی در صنایع مدیریت عملکرد
الیپس مسیحی تربیت مدرس masehian@modares.ac.ir مسیریابی و برنامه ریزی حرکت در سیستم‌های ساخت و تولید كاربردهای هوش مصنوعی و بهینه‌سازی ترکیبی و فرا ابتکاری
غلامعلی منتظر تربیت مدرس montazer@modares.ac.ir طراحی سامانه های اطلاعاتی (یادگیری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی ) تحلیل هوشمند اطلاعات زیستی (بیوانفورماتیک ) روش های نرم رایانش ( هوش مصنوعی) در علوم داده سیستم های امنیت نرم(Soft Security) سیستمهای جویش اطلاعات متنی و تصویری
نسیم نهاوندی تربیت مدرس n_nahavandi@modares.ac.ir مدیریت جریان مواد در سیستم های تولیدی تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه سیستم دینامیک  زنجیره تأمین  ارزیابی عملکرد شبیه سازی كارایی و بهره‌وری
احسان نیک بخش تربیت مدرس nikbakhsh@modares.ac.ir برنامه‌ریزی تصادفی  بهینه‌سازی استوار  برنامه‌ریزی عدد صحیح مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین طراحی شبکه مکان‌یابی گسسته تسهیلات سیستم‌های حمل و نقل کاربردهای تحقیق در عملیات
الهام یاوری تربیت مدرس e.yavari@modares.ac.ir
سید محمد حاجی مولانا آزاد علوم تحقیقات مديريت عمليات مديريت و برنامهريزي توليد مديريت سيستم، مديريت استراتژيك آمار و احتمالات تحقيق در عمليات
بهزاد آشتیانی آزاد علوم تحقیقات ashtiani@iust.ac.ir b.ashtiani@srbiau.ac.ir برنامه ریزی و مدیریت پروژه ارزیابی پروژه فناوری اطلاعات برنامه ریزی تولید و مدیریت
سهیل سعدی نژاد آزاد علوم تحقیقات sadinejad@hotmail.com sadine@gmail.com تحقیق در عملیات تحقیق در عملیات کاربردی تصمیم گیری چند معیاره روش های کمی برای مدیریت مدیریت برنامه های در حال توسعه اقتصاد مهندسی و امکان سنجی شبکه عصبی مصنوعی تفکر سیستمی
سید اسماعیل نجفی آزاد علوم تحقیقات m.gmail@n درس تحليل پوششي داده ها آمار و احتمالات مهندسي كاربرد آمار در مديريت 1 و2 قتصاد مهندسي رياضي عمومي يك دوره يك روزه تصميم گيري با نرم افزار
علیرضا پریزاده آزاد تهران جنوب rparizadeh@azad.ac.ir  ارزیابی مشکلات صنایع تولیدی  برنامه ریزی موجودی گزارشات طرح توجیهی
علی اکبر اکبری آزاد تهران جنوب a_akbari@azad.ac.ir
حمید توحیدی آزاد تهران جنوب H_Tohidi@azad.ac.ir  تحقیق در عملیات  مدلسازی فناوری اطلاعات (IT) طرح­ریزی واحدهای صنعتی   برنامه­ریزی تولید کنترل موجودی کنترل پروژه
اشکان حافظ الکتب آزاد تهران جنوب a_hafez@azad.ac.ir  آمار مهندسی  تحقیق در عملیات  مدیریت زنجیره تامین طرح­ریزی و طراحی شبکه در زنجیره تأمین و لجستیک کاربرد تئوری بازی­ها در مد­ل سازی تعاملات زنجیره تأمین  آمار مهندسی  
کاوه خلیل دامغانی آزاد تهران جنوب k_khalili@azad.ac.ir  هوش مصنوعی و محاسبات نرم تئوری و کاربرد رویکردهای مدلسازی ریاضی بهینه سازی و تصمیم گیری در انرژی تئوری و کاربرد رویکردهای مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها  مدلسازی کمی سیستم های نوین تولید، ساخت وعملیات در زنجیره های تامین
صدیق رییسی آزاد تهران جنوب raissi@azad.ac.ir هندسی کیفیت و قابلیت اطمینان شبیه سازی کامپیوتری  مهندسی کیفیت پیشرفته  آمار پیشرفته
صدیق رییسی آزاد تهران جنوب r.ac.azad@r سنجش کیفیت طراحی کیفیت کنترل کیفیت آماری طراحی و کنترل فرآیندهای تولیدی و خدماتی بهبود کیفیت مهندسی قابلیت اطمینان طرح های نمونه برداری سری های زمانی ایستا و نا ایستا
امیر همایون سرافراز آزاد تهران جنوب a_sarfaraz@azad.ac.ir مدلسازی و حل مسائل زنجیره تامین مدلسازی و حل مسائل مدیریت موجودیها و برنامه ریزی عملیات مدلسازی  کمی برنامه ریزی استراتژیک مسائل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه انرژی و مدلسازی مسائل مرتبط در حوزه تولید وتوزیع
حسین غضنفری آزاد تهران جنوب h_ghazanfari@azad.ac.ir زنجیره تامین  SCM  و لجستیک برنامه ریزی تولید مدلهای تصمیم گیری MCDM
حسین غضنفری آزاد تهران جنوب  H_ghazanfari@azad.ac.ir طرح ریزی واحدهای صنعتی ارزیابی کار و زمان طراحی ایجاد صنایع برنامه ریزی حمل و نقل برنامه ریزی تولید مهندسی نگهداری و تعمیرات طراحی سیستم های اطلاعاتی مدیریت عملیات
عاطفه امین دوست نجف آباد Atefeh_Amindoust@yahoo.com کار بردهاي فازي در انتخاب تامين کننده گان تصميم گيري در زنجيره حلقه تامين تحقيق در عمليات انتخاب تامين کننده در زنجيره حلقه تامين سياست انرژي و تصميم گيري تحليل پوششي داده هاDEA، برنامه ريزي رياضي, فرايند تحليل سلسله مراتب
امید بویرحسنی نجف آباد omidboyer@gmail.com مدلهاي رياضي، لجستيک مديريت زنجيره تامين مکانیابی
جاوید جوزدانی نجف آباد javidjouzdani@pin.iaun.ac.ir نظریه بازیها تحقیق در عملیات پیرفته اقتصاد مهندسی روشهای آماری تحقیق در عملیات تئوری توالی و زمان بندی آمار مهندسی
عباس شیخ ابومسعودی نجف آباد a_sh_edu@yahoo.com
هادی شیرویه زاد نجف آباد hadi.shirouyehzad@gmail.com تصميم گيري با معيار هاي چند گانه برنامه ريزي خطي پيشرفته برنامه ريزي توليد مديريت و کنترل پروژه تحقيق در عمليات مديريت و کنترل کيفيت برنامه ريزي توليد پيشرفته
رويا محمدعلي پوراهري نجف آباد roya.ahari@gmail.com دینامیک سیستم مدیریت سیستم های اطلاعاتی ارگونومی تحقیق در عملیات نظریه صف روش های آماری مدیریت تولید
محمدنويد مختاريان نجف آباد mn_mokhtarian@yahoo.com مدل هاي برنامه ريزي رياضي خطي و غير خطي سيستم هاي تصميم گيري چند هدفه و چند شاخصه تئوري مجموعه هاي فازي زمانبندي فعاليت هاي توليدي يا خدماتي طرحريزي واحدهاي صنعتي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات اقتصاد خرد سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
محمد مهدوي نجف آبادي نجف آباد mhdv412@pin.iaun.ac.ir الکترونيک قدرت درايوهاي الکتريکي سازگاري الکترومغناطيسي روش هاي عددي در الکترومغناطيس
مهرداد نيكبخت نجف آباد nikbakht2020@yahoo.com سيستم هاي توليد صنعتي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات ايمني و بهداشت صنعتي مدل سازي روشهاي توليد روش تحقيق
سيد حميدرضا پسنديده دانشگاه قزوین بهنیه سازی مدل های غیرخطی تئوری صف
ابوالفضل کاظمي دانشگاه قزوین abkaazemi@qiau.ac.ir کاربرد کامپيوتر تحليل سيستمها آمار توصيفي نظريه فازي و کاربردهاي آن
بهرام آسيابان پور دانشگاه قزوین  airajpour@yahoo.com مديريت تولید مدیریت کارخانه تحليل آماري سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته روش شناسي علم مديريت مديريت زنجيره تامين
سروش آوخ دارستاني دانشگاه قزوین avakh@qiau.ac.ir كنترل كيفيت آماري آمار و احتمالات مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه اقتصاد HSE
محمدرضا اکبري جوکار دانشگاه قزوین
محمد امين اديبي دانشگاه قزوین maadibi.qiau@gmail.com جبر خطي تحليل آماري چند متغيره داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها تجزيه و تحليل حوادث
علي اشراق جهرمي دانشگاه قزوین ali_eshragh@mehr.sharif.edu تجزيه و تحليل تصميم گيري آمارمهندسي‌ كنترل كيفيت آماري تصميم گيري با معيارهاي چندگانه مديريت کيفيت و تعالي سازماني
فرهاد اعتباري دانشگاه قزوین Etebari@qiau.ac.ir برنامه ريزي حمل ونقل تحقيق در عمليات نظريه صف مدلهاي زمانبندي و بهينه سازي حمل و نقل
بهروز افشارنجفي دانشگاه قزوین behrouz.afshar@gmail.com تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌ برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها  آمار و احتمالات مهندسي پيشرفته برنامه ريزي و زمانبندي پروژه
منوچهر اميدواري دانشگاه قزوین omidvari88@yahoo.com صنايع غذايي و محيط زيست مهندسي جامع ايمني آناليز کيفي و کمي ريسک در ايمني مهندسي بهداشت حرفه اي
حسن حاله دانشگاه قزوین hhaleh@qiau.ac.ir کنترل پروزه اقتصاد مهندسی اتوماسیون ساخت و تولید تصمیم سازی چند معیاره اقتصاد و بورس مدیریت و کنترل پروژه روش های تولید
هوشنگ دارابي دانشگاه قزوین مهندسی صنایع
جواد دودانگه دانشگاه قزوین jdodangeh@gmail.com مهندسی صنایع
محمود دوروديان دانشگاه قزوین اصول‌حسابداري‌وهزينه‌يابي‌ طراحي ايجاد صنايع مهندسي‌فاكتورهاي‌انساني‌ مديريت و تحليل ريسک پروژه
سيد حبيب اله رحمتي دانشگاه قزوین sd_rahmati@qiau.ac.ir , 

sdh.rahmati@gmail.com

اقتصاد خرد و کلان طراحی آزمایشات
محمدحسين رضايي دانشگاه قزوین اقتصاد و مديريت صنعتي ارزيابي‌كار و زمان‌ مديريت و كنترل ‌پروژه
حامد سليماني دانشگاه قزوین hd_soleimani@yahoo.com اصول بازاريابي  آمار و احتمالات تحليل و طراحي سيستم هاي لجستيکي اصول مهندسي لجستيک و زنجيره تامين
مهدي سيف برقي دانشگاه قزوین  seifbar@yahoo.com 
شهرام شادرخ دانشگاه قزوین
ماني شريفي دانشگاه قزوین M.Sharifi@Qiau.ac.ir
حسن شوندي دانشگاه قزوین hshavandi@yahoo.com
احمد صادقي دانشگاه قزوین a.sadeghi@qiau.ac.ir
پرهام عظيمي دانشگاه قزوین p.azimi@qiau.ac.ir
عادل علاءالديني دانشگاه قزوین
عليرضا علي نژاد دانشگاه قزوین alalinezhad@gmail.com
حبيب رضا غلامي دانشگاه قزوین hr_gholamy@yahoo.com
پيمان فرهپور دانشگاه قزوین p_farahpour@qiau.ac.ir
فرهاد قاسمي‌ط‌اري‌ دانشگاه قزوین
مبين متقي پور دانشگاه قزوین m.mottaghipoor@gmail.com
مهدي محبي فروشاني دانشگاه قزوین
مسعود مشفق نيا دانشگاه قزوین moshfegh@qiau.ac.ir
اسماعيل مهدي زاده دانشگاه قزوین emqiau@yahoo.com
حسين مهرنو دانشگاه قزوین mehrno20@yahoo.com
بهمن نادري دانشگاه قزوین bahman_naderi62@yahoo.com
بهنام وحداني دانشگاه قزوین b.vahdani@gmail.com
مهدي يزداني بيجاربنه دانشگاه قزوین M_Yazdani@qiau.ac.ir
ابراهیم اسدی گنگرج دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل e.asadi.nit@gmail.com مهندسی صنایع
حمید مشرقی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل h_mashreghy@yahoo.com مهندسی صنایع
عبدالستار صفائي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل sattarsafaei@gmail.com مهندسی صنایع
سعيد امامي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل s_emami@nit.ac.ir
رمضان نعمتي كشتلي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل r.nemati@guilan.ac.ir
محمد مهدي پايدار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل paydar@nit.ac.ir
عبدالله آراسته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل abd_arasteh@yahoo.com
علي ديوسالار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل alidivsalar@gmail.com
سید مهدی سجادی فر دانشگاه علم و فرهنگ sqjadifar@usc.ac.ir برنامه ریزی زنچیره تامین مدریت سیستم های موجودی لجستیک تحقیق در عملیات کاربردی
پیام حنیفی زاده دانشگاه علم و فرهنگ hanafizade@gmail.com مهندسی مالی ارزش گذاری داری های نامحسوس ارزیابی اقتصادی پروزه ها در شرایط عدم قطعیت بهینه سازی سبد سهام
سمیه حسینی دانشگاه علم و فرهنگ s.hassani@usc.ac.ir برنامه ریزی و تئری توالی عملیات زنجیره تامین تحلیلی قرار دادهای انگیزشی در زنجیره تامین
محمد رضا حسن زاده دانشگاه علم و فرهنگ mr.hasanzadeh@usc.ac.ir مدیریت ریسک مدیریت HES اندازه گیری کنترل پروزه برنامه ریزی حمل و نقل مدیریت پروزه
علی حاجی کتابی دانشگاه علم و فرهنگ a.hajiketabi@gmail.com مدیریت دانش مدیریت مهندسی مدیریت ریسک مطالعات کارافرینی زنجیره تامین تصمیم گیری های چند معیاره بازار مدل های کسب کار تجاری سازی فناوری
عزیزاله جعفری دانشگاه علم و فرهنگ jafari@usc.ac.ir مسائل مکان یابی تسهیلات مدیریت زنجیره تامین مسائل زمانبندی و توالی عملیات مسائل مسیر یابی وسایل نقلیه پویای/تحلیل سیستم ها بهبود بهره وری بهیود فرایند کسب و کار
فرنوش باقری دانشگاه علم و فرهنگ bagheri@usc.ac.ir سیستم های ارزیابی عملکرد طراحی ازمایشات تحلیل های چند متغیره مدریت کیفیت
مهدی بشیری دانشگاه شاهد bashiri@shahed.ac.ir مکان یابی تسهیلات بهبود پاسخ های جند هدفه طرلحی شبکه زنجیره تامین
امیر حسین امیری دانشگاه شاهد کنترل فرایند اماری طراحی ازمایش ها شش سیگما و بهبود کیفیت کاربرد تصمیم گیری های چند هدفه زنجیره های مارکوف
محمد علی بهشتی نیا دانشگاه سمنان beheshtinia@semnan.ac.ir الگوریتم های فراابتکاری زنجیره تامیین زمانبندی
یوسف ربانی دانشگاه سمنان Rabbani@semnan.ac.ir سیستم های نرم برنامه ریزی تولید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تحقیق در عملیات
احسان مردان دانشگاه سمنان ehsan_mardan@semnan.ac.ir زنجیره تامیین قیمت گذاری و مدیریت درامد مدیریت بازاریابی نظریه بازی
رضا کامران راد دانشگاه سمنان Rezakamranrad@gmail.com کنترل فرآیند آماری روش های چند متغیره آماری طراحی آزمایش ها داده کاوی و فرآیند کاوی
سید محمد حسینی دانشگاه فردوسی مشهد sm_hosseini@um.ac.ir قابلیت اطمینان سیستم انالیز سیستم انالیز ایمنی روش بدون مشکل
حمیده رضوی دانشگاه فردوسی مشهد h-razavi@um.ac.ir   مهندسی تولید و کیفیت اقتصاد پیش بینی و سری زمانی
محمد رنجبر دانشگاه فردوسی مشهد m_ranjbar@um.ac.ir مدیریت پروژه و برنامه ریزی ترتیب دهی و برنامه ریزی مدیریت سیستم لجستیک مهندسی سیستم های مراقبت سلامتی
مجید سالاری دانشگاه فردوسی مشهد msalari@um.ac.ir برنامه ریزی تولید بهینه سازی ترکیبی تحقیق در عملیات لجستیک توزیع مسیریابی محاسبات تکاملی
محمد پیرایش دانشگاه فردوسی مشهد pirayesh@um.ac.ir   سیستم فازی برنامه ریزی حمل و نقل برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی مدیریت زنجیره تامیین
فرزاد دهقانیان دانشگاه فردوسی مشهد f.dehghanian@um.ac.ir مدیریت زنجیره تامیین توسعه پایدار امکانات لوکیشن
بابک رضایی خابوشان دانشگاه فردوسی مشهد brezaee@um.ac.ir  مدیریت انرژی انالیز سیستم منطق فازی متخصص سیستم های هوشمند بهینه سازی قیمت ها و در آمد ها
علیرضا شادمان دانشگاه فردوسی مشهد a.shadman@um.ac.ir  کنترل فرایند استاتیک طراحی ازمایشات امار کاربردی
حمید کوشا دانشگاه فردوسی مشهد koosha@um.ac.ir متخصص سیستم های هوشمند مدیریت انرژی منطق فازی انالیز سیستم بهینه سازی قیمت ها و در امد ها
حسین نقابی دانشگاه فردوسی مشهد h.neghabi.64@gmail.com مكان يابي و چيدمات تجهيزات تحقیق در عملیات کاربردی برنامه ریزی عدد صحیح
دکتر سید امین بدری دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان [[۱]] تحقیق در عملیات کاربردی  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید به ویژه کاربرد تئوری محدودیت‌ها مدیریت پروژه به ویژه مدیریت پروژه به روش زنجیره بحرانی بهینه‌سازی و الگوریتم‌های فراابتکاری تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت
دکتر مجتبی مرادی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان [[۲]] ریاضیات مالی فرایندهای تصادفی محاسبات عددی
دکتر رمضان نعمتی کشتلی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان [[۳]] مدیریت کیفیت و بهره وری  کنترل کیفیت آماری اصول مدیریت  اقتصاد عمومی 1
دکتر حمزه امین طهماسبی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان [[۴]] طرح ریزی واحدهای صنعتی تحلیل سیستم ها طراحی ایجاد صنایع
نادر غفاری نسب دانشگاه تبریز ngnasab@tabrizu.ac.ir مدیریت لجستیک و زنجیره تامین تحقیق در عملیات بهینه سازی ترکیباتی برنامه ریزی تصادفی
مجید حیدری دانشگاه زنجان mheydari[at]znu.ac.ir کنترل کیفیت آماری مهندسی قابلیت اطمینان  مدلسازی نگهداری و تعمیرات
سیما غایب لو دانشگاه زنجان ghayebloo.sima[at]znu.ac.ir بهینه سازی سیستم های سلامت بهینه سازی با استفاده از مدل های تحقیق در عملیات مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
علی دنیوی ارومیه  a.doniavi@urmia.ac.ir برنامه ریزی توسعه صنعت نگرش سیستمی به روشهای کنترل کیفیت
یلدا کاتبی ارومیه y.katebi@urmia.ac.ir برنامه ریزی خطی پیشرفته الگوریتم های فراابتکاری
مقصود سلیمانپور ارومیه m.solimanpur@urmia.ac.ir بهینه سازی فرایندهای ساخت مکانیابی و چیدمان تجهیزات تولیدی سیستمهای تولید سلولی برنامه ریزی تولید
رضا بابا زاده ارومیه r.babazadeh@urmia.ac.ir طراحی شبکه زنجیره تامین چابک طراحی شبکه زنجيره تامين سوخت زیستی مایع
کامیار صبری لقائی صنعتی ارومیه sabri@uut.ac.ir Reliability Engineering Statistical Quality Control Machine Learning تئوری صف
سعید جعفرزاده صنعتی ارومیه s.jafarzadeh@uut.ac.ir کنترل کیفیت برنامه ریزی تولید
رحیم تقی زاده صنعتی ارومیه rahim_taghizadeh@yahoo.com اقتصاد کلان اقتصاد مهندسی
رحیم دباغ صنعتی ارومیه r.dabbagh@uut.ac.ir تحلیل سیستم برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک
مصطفی جهانگشایی صنعتی ارومیه m.jahangoshai@uut.ac.ir مدیریت انرژی دیتا ماینینگ
هاشم عمرانی صنعتی ارومیه h.omrani@uut.ac.ir تحقیق در عملیات  تئوری صف
مرتضی مرادی صنعتی ارومیه m.moradi@ine.uut.ac.ir
مهدی عبدالهی کامران صنعتی ارومیه kamran.m@uut.ac.ir
سهراب عبداله زاده صنعتی ارومیه inassa@uut.ac.ir اقتصاد مهندسی Systematic Meditation Enterprise Resource Planning زنجیره تامین
مرتضی کاظمی صنعتی شیراز kaazemi@sutech.ac.ir
علی تاج دین علوم و فنون مازندران ali_tajdin@ustmb.ac.ir
جواد رضائیان زیدی علوم و فنون مازندران j.rezaeian@ustmb.ac.ir برنامه­ ريزي و كنترل پروژه طراحی سیستم­ های تولید سلولی برنامه­ ريزي و كنترل موجودی برنامه­ ریزی تولید و زمان­بندی
بابک شیرازی علوم و فنون مازندران babak@ustmb.ac.ir
حمید رضا احدی دانشکده راه آهن علم و صنعت ahadi@iust.ac.ir مدیریت لجستیک و زنجیره تامین حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت مدیریت بحران مهندسی مجدد فرایندها
مسعود یقینی دانشکده راه آهن علم و صنعت yaghini@iust.ac.ir مسائل بهینه سازی روشهای فراابتکاری بهینه سازی تکنیکهای داده کاوی مسائل داده کاوی در حمل و نقل ریلی
ملودی خادم ثامنی دانشکده راه آهن علم و صنعت sameni@iust.ac.ir تحلیل سیستم برنامه ریزی حمل ونقل
مرتضی باقری دانشکده راه آهن علم و صنعت morteza_bagheri@iust.ac.ir مهندسی حمل و نقل حمل و نقل هوشمند حمل و نقل پایدار
محسن پور سیدی آقایی دانشکده راه آهن علم و صنعت مهندسی ایمنی کنترل کیفیت آماری
حسین قهرمانی دانشکده راه آهن علم و صنعت h_garamani@iust.ac.ir سیستمهای دینامیکی طراحی مسیر مدیریت پروژه
قربانعلی محمدی خشوئی دانشگاه صنعتی قم Mohammadi.g@qut.ac.ir or مدیریت پروژه تحقیق در عملیات
محمدرضا مرجانی دانشگاه صنعتی قم marjani@qut.ac.ir برنامه ریزی حمل و نقل زنجیره تامین
فاضل حاجی زاده ابراهیمی دانشگاه صنعتی قم
مهدی رضایی دانشگاه قم mahdirezaei@qom.ac.ir تصميم گيري چند معياره مديريت زنجيره تامين سيستمهاي اطلاعات مديريت بلاك چين
علي سياح دانشگاه قم sayyah.ali@qom.ac.ir مديريت دارايي فيزيكي مديريت نگهداري و تعميرات سيستم هاي فني اجتماعي مهندسي قابليت اطمينان
جلال رضائي نور دانشگاه قم J.rezaee@qom.ac.ir ارزيابي كار و مهندسي روش مديريت فناوري اطلاعات سيستمهاي مديريت دانش داده كاوي و مهندسي دانش
محمد یاوری دانشگاه قم m.yavari@qom.ac.ir مديريت زنجيره تامين بهينه يابي برنامه ريزي توليد و زمانبندي طراحي سيستم هاي صنعتي
علي سلماس نيا دانشگاه قم a.salmasnia@qom.ac.ir تئوری صف طراحی سیستم های صنعتی
محسن قره خاني دانشگاه قم m.gharakhani@qom.ac.ir
سيد جمال الدين حسيني دانشگاه قم Hosseini[at]qom[.]ac[.]ir امکان‌سنجي ارزيابي کار و زمان برنامه‌ريزي حمل‌ونقل مديريت کيفيت
قاسم مختاري دانشگاه قم g.mokhtari@qom.ac.ir تفكر سيستمي و پوياشناسي سيستمها سيستم‌هاي اطلاعات مديريت سيستم‌هاي اطلاعات مديريت پروژه برنامه‌ريزي و كنترل توليد معماري اطلاعات سيستم‌هاي اطلاعات مديريت توليد مديريت پروژه؛