آشنایی بیشتر با تعدادی از کارشناسان خبره دانشکده

از گنجینه و دانشنامۀ تخصصی رشتۀ مهندسی صنایع
پرش به: ناوبری، جستجو

کارگاه ماشین ابزار[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 نام و نام خانوادگی   پست سازمانی  شماره تماس  آدرس رایا نامه
مهندس مجید پورمسگری کارشناس آموزشی  73223029 poormesgari@iust.ac.ir 
 مهندس فرهاد زیوری   کارشناس آموزشی 73223029-30
مهندس صدیقه شریفی   کارشناس آموزشی 73225095 s_sharifi@iust.ac.ir

کارگاه جوش[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 نام و نام خانوادگی   پست سازمانی  شماره تماس  آدرس رایا نامه
مهندس عبدالحسین محمدی کارشناس آموزشی 73223031 h_mohammadi@iust.ac.ir 
حمید حاجی علی اکبر تکنیسین   و جمعدار کارگاه جوش 73223032

امور پژوهشی دانشکده[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 نام و نام خانوادگی   پست سازمانی  شماره تماس  آدرس رایا نامه
 مهندس فائزه شادالویی   کارشناس ارشد پژوهشی 73225003 shadalouief@iust.ac.ir

امور آموزشی دانشکده[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 نام و نام خانوادگی   پست سازمانی  شماره تماس  آدرس رایا نامه
مهندس صدیقه شریفی   کارشناس آموزشی 73225095 s_sharifi@iust.ac.ir

روابط عمومی دانشکده[ویرایش | ویرایش مبدأ]

 نام و نام خانوادگی   پست سازمانی  شماره تماس  آدرس رایا نامه
حسین کاوسی فر  کارشناس فرهنگی و مدیر روابط عمومی دانشکده 73225050 hoseinkavoosifar@iust.ac.ir