شجره طوبی :  پیامبر به علی علیه‌السلام می‌فرماید یا علی تو صاحب درخت طوبی در بهشت هستی که ریشه آن درخت در خانه تو و شاخ و برگش در خانه شیعیانت و دوستانانت است.
ایران گردی سری دوم
irangard13 irangard14 irangard15
irangard16 irangard17 irangard18
irangard19 irangard20 irangard21