شجره طوبی :  پیامبر به علی علیه‌السلام می‌فرماید یا علی تو صاحب درخت طوبی در بهشت هستی که ریشه آن درخت در خانه تو و شاخ و برگش در خانه شیعیانت و دوستانانت است.
ایران گردی
ایران گردی سری اول

ایران گردی سری جدید

 ایران گردی سری دوم