اولین ها در ایران اسلامی پس از انقلاب

عمل پیوند قلب

بانک بند خون ناف

ماهواره ایرانی

درمان آسیب نخاعی

شبیه سازی ژنتیک

بهترین کشتی گیر

اولین اژدر ایرانی

اولین کشوردرشکست چین در ووشو

تولد نوزاد آزمایشگاهی

اولین قدرت زیردریائی درمنطقه وجهان اسلام

اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام

اولین هواپیمای جنگنده ایرانی

اولین افتخارات والیبال

اولین مدال طلای تیمی زنان

اولین ارسال موجودزنده به فضا

اولین درخشش ورزشهای رزمی

اولین کشوردررشدتوسعه انسانی

اولین خودروی گاز سوز

اولین مدال المپیک زنان

اولین جایزه فیلدز

اولین توزیع شبکه فاضلاب

اولین رشدعلمی جهان

اولین آرای عمومی به قانون اساسی

اولین معدن اورانیوم ایران

اولین گازرسانی روستائی

اولین خودکفائی تولید شکر

اولین ناوشکن ایرانی

توسعه بخش انرژی

اولین پیشرفت روباتیک

نانو تکنولوژی

ورزش در روستاها

 

مدال های المپیک